;

O Uczelni

Państwowa akademia nauk stosowanych we Włocławku to uczelnia z 21 letnim stażem

Jesteśmy jedyną tego typu uczelnią wyższą w województwie kujawsko-pomorskim. W ramach uczelni funkcjonują cztery wydziały: Wydział Nauk Społecznych i  Humanistycznych (Zakład Pedagogiki, Zakład Filologii Angielskiej, Zakład Nowych Mediów), Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych  (Zakład Zarządzania, Zakład Administracji, Zakład Finansów i Rachunkowości, Zakład Prawa), Wydział Nauk Inżynieryjno-Technicznych ( Zakład Inżynierii Zarządzania,  Zakład Informatyki, Zakład Mechaniki i Budowy Maszyn,  Zakład Automatyki i Robotyki)  oraz Wydział Nauk o Zdrowiu.

W PANS we Włocławku działają również jednostki ogólnouczelniane: Biblioteka, Centrum Studiów Podyplomowych, Studium Języków Obcych, Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, Wydawnictwo. 

KSZTAŁCIMY NA WSZYSTKICH KIERUNKACH STUDIÓW WEDŁUG NOWOCZESNYCH PROGRAMÓW ZBUDOWANYCH W OPARCIU O EFEKTY UCZENIA SIĘ

Część zajęć prowadzona jest metodą e-learningu. Prowadzimy studia licencjackie (filologia angielska, pedagogika, nowe media i e-biznes, pielęgniarstwo, administracja, finanse i rachunkowość, zarządzanie, bezpieczeństwo wewnętrzne), inżynierskie (mechanika i budowa maszyn, informatyka, inżynieria zarządzania, automatyka i robotyka),  magisterskie uzupełniające (pielęgniarstwo, menedżerskie studia finansowo-prawne ) oraz jednolite magisterskie (prawo, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna). 

Oferujemy też studia w systemie popołudniowo-weekendowym

Oferta studiów w systemie popołudniowo-weekendowym skierowana jest do kandydatów, którzy chcą uzupełnić wykształcenie lub zdobyć nowe kwalifikacje, ale ze względu np. na pracę nie mogą podjąć nauki w trybie całodziennych zajęć. Studiowanie w trybie popołudniowo-weekendowym jest bezpłatne. 

Przygotowaliśmy dla ciebie nowoczesną bazę dydaktyczną

Bazę dydaktyczną uczelni stanowią cztery zespoły budynków, nowocześnie wyposażone w sale ćwiczeń, sale wykładowe, aule oraz laboratoria. Biblioteka uczelniana dysponuje bogatym księgozbiorem wydawnictw drukowanych i elektronicznych dostosowanych do potrzeb dydaktycznych.

W uczelni funkcjonuje informatyczny system zarządzania uczelnią i procesem dydaktycznym, dzięki któremu studenci mają kontakt z uczelnią z dowolnego miejsca na świecie. PANS we Włocławku dysponuje własnym Domem Studenta.

0
Kierunków
0
Specjalności
1500
Absolwentów
0
lat na rynku
  • MISJA
  • Misją Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku jest kształcenie praktyczne na wysokim poziomie dające absolwentom wiedzę i umiejętności niezbędne do rozpoczęcia pracy zawodowej lub jej rozwijania; prowadzenie prac naukowych i rozwojowych o znaczeniu regionalnym, a także uczestnictwo w kształtowaniu rozwoju społeczno - gospodarczego regionu i kraju.
  • WIZJA
  • Regionalny lider w bezpłatnym kształceniu studentów na kierunkach o profilu praktycznym, realizujący zasady społecznej odpowiedzialności uczelni.
Rektor-Robert-Musiałkiewicz

dr Robert Musiałkiewicz, prof. PANS

Rektor
Ewa-Podlewska

dr Ewa Podlewska, prof. PANS

Prorektor ds. Nauczania i Studentów
Jolanta Laskowska kopia

dr Jolanta Laskowska, prof. PANS Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych i Prawnych

Beata Haor

dr Beata Haor, prof. PANS
Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Pełnomocnik Rektora ds. Działalności Naukowej

Paweł Sobierajski

dr Paweł Sobierajski, prof. PANS
Dziekan Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych

Marcin Kacprowicz

dr inż. Marcin Kacprowicz
Dziekan Wydziału Nauk Inżynieryjno-Technicznych

Aneta Woźniak

mgr Aneta Woźniak
Dyrektor Administracyjny

rada uczelni 2021 - 2024

Marcin Ligowski – Przewodniczący Rady Uczelni
Monika Kamper-Kubańska – Członek Rady Uczelni
Michał Korolko – Członek Rady Uczelni
Fabian Nalikowski – Członek Rady Uczelni
Mariola Rybka – Członek Rady Uczelni
Krystian Wiśniewski – Członek Rady Uczelni 
Małgorzata Wilińska – Członek Rady Uczelni

Senat PANS we Włocławku w kadencji 2020 - 2024

dr Robert Musiałkiewicz, prof. PANS – Przewodniczący Senatu – Rektor
dr Ewa Podlewska, prof. PANS – Członek Senatu – Prorektor ds. Nauczania i Studentów
dr n. med. Beata Haor, prof. PANS – Członek Senatu – Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu
dr Paweł Sobierajski, prof. PANS – Członek Senatu – Dziekan Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych 
dr Jolanta Laskowska, prof. PANS – Członek Senatu – Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych i Prawnych 
dr inż. Marcin Kacprowicz – Członek Senatu – Dziekan Wydziału Nauk Inżynieryjno-Technicznych 
dr Karolina Kaszlińska, prof. PANS – Członek Senatu
dr n. med. Dorota Kochman, prof. PANS – Członek Senatu
mgr Marta Waszin – Członek Senatu
mgr Joanna Przybylska – Członek Senatu
mgr Katarzyna Chymkowska – Członek Senatu
mgr Adrianna Sobczyńska – Członek Senatu

Przedstawiciele studentów w roku akademickim 2023/2024

Kamila Bierzgalska
Dawid Iglewski
Przemysław Pawłowski

Skip to content