;

Zapisy na WF

Zapisy na zajęcia wychowania fizycznego

UWAGA STUDENCI I ROKU STUDIÓW!

Studenci wszystkich kierunków studiów realizują na 1 i 2 semestrze obowiązkowe zajęcia „wychowania fizycznego”.

 

Studenci wszystkich kierunków studiów realizują na 1 i 2 semestrze obowiązkowe zajęcia „wychowania fizycznego”.

Zapisy na zajęcia „wychowania fizycznego” realizowane na 1 semestrze roku akademickiego 2022/2023 będą odbywały się 
w dniach 17.10.2022 – 28.10.2022 bezpośrednio u instruktorów prowadzących zajęcia mgr Teresy Banachowskiej i mgra Cezarego Hanke.

Aby dokonać zapisu należy wybrać z planu zajęć WF grupę, na którą student chciałby uczęszczać, a następnie zgłosić się na pierwsze zajęcia tej grupy i zapisać u instruktora. 

Przy zapisach do danej grupy zajęć obowiązuje limit miejsc. Decyduje kolejność zgłoszeń. 

Zajęcia wychowania fizycznego rozpoczynają się od 17.10.2022 r.

Rozkład zajęć z WF jest dostępny na stronie internetowej w zakładce „plan zajęć”.

Zwolnienie

Osoby posiadające zwolnienie lekarskie z WF zobowiązane są do złożenia wniosku do Sekretariatu Studium Wychowania Fizycznego i Sportu wraz z zaświadczeniem lekarskim do dnia 04.11.2022 r.  Przyjmowane są tylko zaświadczenia od lekarza specjalisty. Zaświadczenie lekarskie nie zwalnia z uczestnictwa w zajęciach. Osoby, które złożą wniosek i zaświadczenie będą kierowane na zajęcia alternatywne: dart, bilard, bocci, szachy, warcaby. 

Osoby ubiegające się o przepisanie oceny, składają w wyżej wymienionym terminie wniosek do sekretariatu SWFiS wraz z kserokopią dokumentu potwierdzającego uzyskanie oceny z wf (suplement). 

Wzory wniosków o zwolnienie z zajęć WF i przepisanie oceny dostępne poniżej.

Wszyscy studenci mają obowiązek zapoznania się z zasadami uzyskania zaliczenia (zwolnienia/przepisania oceny/uzupełniania nieobecności) z zajęć wychowania fizycznego dostępnymi w linku poniżej.

Zasady uzyskania zaliczenia z przedmiotu

Kontakt:

Skip to content