;

Zapisy na WF

INFORMACJE SPORTOWE DLA STUDENTÓW I ROKU

UWAGA STUDENCI I ROKU STUDIÓW!

Obowiązkowe zajęcia wychowania fizycznego odbywają się dla studentów wszystkich kierunków studiów na II roku studiów, czyli w roku akademickim 2024/2025. Jednakże w bieżącym roku akademickim 2023/2024 w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu zostały zaplanowane różne zajęcia sportowe takie jak gry zespołowe, aerobik, boccia, na które mogą uczęszczać osoby chętne ze wszystkich roczników i kierunków studiów, również studenci I roku studiów, którzy mogą awansem zaliczyć wf obowiązujących ich na II roku (po 30 godz. na semestr). W takim przypadku prosimy o zgłaszanie się bezpośrednio na wybrane zajęcia do instruktora z informacją, że student chce uczestniczyć w zajęciach sportowych na poczet przedmiotu wychowanie fizyczne na II roku. Studium Wychowania Fizycznego i Sportu zaplanowało również w roku akademickim 2023/24 zawody i turnieje z różnych dyscyplin sportowych. Harmonogram umieszczony będzie na stronie internetowej Uczelni. Koordynatorami zawodów będą starostowie grup, odpowiedzialni za wystawienie swojego zespołu do poszczególnych imprez sportowych.

Harmonogram rozgrywek i turniejów uczelnianych w roku akademickim 2023/2024
1. Liga Futsalu – termin rozgrywek XI-XII 2023r , zgłoszenia do końca października 2023r
2. Liga piłki siatkowej- termin III-IV 2024r. zgłoszenia do końca stycznia 2024r
3. Liga koszykówki 3×3 – termin styczeń 2024r- zgłoszenia do 29.XII. 2023r
4. Liga tenisa stołowego- I termin XI-2023r; II termin V-2024r zgłoszenia koniec X i IV
5. Turniej piłki siatkowej dla szkół ponadpodstawowych w ramach promocji  marzec 2024r
6. Mikołajkowy Turniej Bocci – termin grudzień 2023r zgłoszenia do końca XI 2023r
7. Zajęcia pokazowe z badmintona XII. 2023r
8. Turniej badmintona- III-IV 2024r
9. Akademickie Mistrzostwa w Ergometrze wioślarskim termin cały rok akademicki
10. Szkolenie sędziowanie w Bocci termin XI-2023r


Koordynatorami zmagań sportowych będą starostowie , którzy przesyłają zgłoszenia drużyn na adres email; teresa.banachowska@pans.wloclawek.pl lub
cezary.hanke@pans.wloclawek.pl w wyżej wymienionych terminach.
Zapraszamy do udziału w w/w zawodach sportowych studentów wszystkich kierunków i roczników oraz wszystkich pracowników PANS we Włocławku.

Studenci wszystkich kierunków studiów realizują na 1 i 2 semestrze obowiązkowe zajęcia „wychowania fizycznego”.

Studenci wszystkich kierunków studiów realizują na 1 i 2 semestrze obowiązkowe zajęcia „wychowania fizycznego”.

Zapisy na zajęcia „wychowania fizycznego” realizowane na 2 semestrze roku akademickiego 2022/2023 będą odbywały się
w dniach 22.02.2023 do 08.03.2023 bezpośrednio u instruktorów prowadzących zajęcia mgr Teresy Banachowskiej i mgr Cezarego Hanke.
Aby dokonać zapisu należy wybrać z planu zajęć WF grupę, na którą student chciałby uczęszczać, a następnie zgłosić się na pierwsze zajęcia tej grupy i zapisać u instruktora.
Przy zapisach do danej grupy obowiązuje limit miejsc. Decyduje kolejność zgłoszeń. Studenci, którzy nie zapiszą się na zajęcia do dnia 08.03.2023, zostaną wpisani do grup posiadających wolne miejsca.
Rozkład zajęć z WF jest dostępny na stronie internetowej w zakładce „plan zajęć”.

Zwolnienie

Osoby posiadające zwolnienie lekarskie z WF zobowiązane są do złożenia wniosku do Sekretariatu Studium Wychowania Fizycznego i Sportu wraz z zaświadczeniem lekarskim do dnia 15.03.2023 r. Przyjmowane są tylko zaświadczenia od lekarza specjalisty.
Zaświadczenie lekarskie nie zwalnia z uczęszczania na zajęcia. Osoby, które złożą wniosek i zaświadczenie będą kierowane na zajęcia alternatywne: dart, bilard, bocci, szachy, warcaby.
Osoby ubiegające się o przepisanie oceny, składają w wyżej wymienionym terminie wniosek do sekretariatu SWFiS wraz z kserokopią dokumentu potwierdzającego uzyskanie oceny z wf (suplement). Wzory wniosków o zwolnienie z zajęć WF i przepisanie oceny dostępne są na stronie
internetowej.

Wszyscy studenci mają obowiązek zapoznania się z zasadami uzyskania zaliczenia (zwolnienia/przepisania oceny/uzupełniania nieobecności) z zajęć wychowania fizycznego dostępnymi w linku poniżej.

Organizacja zajeć z Wychowania Fizycznego oraz zasady zaliczenia przedmiotu

Kontakt:

Skip to content