;

Zapisy na WF

Zapisy na zajęcia wychowania fizycznego

UWAGA STUDENCI I ROKU STUDIÓW!

Studenci wszystkich kierunków studiów realizują na 1 i 2 semestrze obowiązkowe zajęcia „wychowania fizycznego”.

Studenci wszystkich kierunków studiów realizują na 1 i 2 semestrze obowiązkowe zajęcia „wychowania fizycznego”.

Zapisy na zajęcia „wychowania fizycznego” realizowane na 2 semestrze roku akademickiego 2022/2023 będą odbywały się
w dniach 22.02.2023 do 08.03.2023 bezpośrednio u instruktorów prowadzących zajęcia mgr Teresy Banachowskiej i mgr Cezarego Hanke.
Aby dokonać zapisu należy wybrać z planu zajęć WF grupę, na którą student chciałby uczęszczać, a następnie zgłosić się na pierwsze zajęcia tej grupy i zapisać u instruktora.
Przy zapisach do danej grupy obowiązuje limit miejsc. Decyduje kolejność zgłoszeń. Studenci, którzy nie zapiszą się na zajęcia do dnia 08.03.2023, zostaną wpisani do grup posiadających wolne miejsca.
Rozkład zajęć z WF jest dostępny na stronie internetowej w zakładce „plan zajęć”.

Zwolnienie

Osoby posiadające zwolnienie lekarskie z WF zobowiązane są do złożenia wniosku do Sekretariatu Studium Wychowania Fizycznego i Sportu wraz z zaświadczeniem lekarskim do dnia 15.03.2023 r. Przyjmowane są tylko zaświadczenia od lekarza specjalisty.
Zaświadczenie lekarskie nie zwalnia z uczęszczania na zajęcia. Osoby, które złożą wniosek i zaświadczenie będą kierowane na zajęcia alternatywne: dart, bilard, bocci, szachy, warcaby.
Osoby ubiegające się o przepisanie oceny, składają w wyżej wymienionym terminie wniosek do sekretariatu SWFiS wraz z kserokopią dokumentu potwierdzającego uzyskanie oceny z wf (suplement). Wzory wniosków o zwolnienie z zajęć WF i przepisanie oceny dostępne są na stronie
internetowej.

Wszyscy studenci mają obowiązek zapoznania się z zasadami uzyskania zaliczenia (zwolnienia/przepisania oceny/uzupełniania nieobecności) z zajęć wychowania fizycznego dostępnymi w linku poniżej.

Organizacja zajeć z Wychowania Fizycznego oraz zasady zaliczenia przedmiotu

Kontakt:

Skip to content