;

dr Paweł Sobierajski

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych

Dorobek naukowy:
Dorobek naukowy osadzony jest w dziedzinie nauk społecznych i dyscyplinie: pedagogika, w dwóch polach badawczych: pedagogice społecznej oraz pedagogice resocjalizacyjnej. Dorobek naukowy z powyższych obszarów ilustrują:
a) w zakresie pedagogiki społecznej: kilka projektów badawczych, krajowych i międzynarodowych, zakończonych kilkoma artykułami oraz trzema pracami zwartymi:
 Dzieci o problemach w domu i szkole. Na podstawie raportu z badań toruńskich szósto¬kla-sistów, Wyd. ARTPRESS, Toruń 2004 (współaut. J. Szczepkowski).
 Młodzież wobec małżeństwa i rodziny. Raport z badań, Wyd. UMK, Toruń 2007 (współaut. T. Biernat).
 Postawy zdrowotne młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, Wyd. Edukacyjne „Akapit”, Toruń 2011 (współaut. J. Szczepkowski)
b) w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej: oparta na 11-letnim doświadczeniu w roli kuratora sądowego niepublikowana praca doktorska pt. Socjalno-wychowawcze aspekty kurateli sądowej dla dorosłych (w świetle opinii kuratorów) oraz kilka artykułów.

Dorobek dydaktyczny:
Nauczyciel akademicki od 1989 roku (do 2010 roku – UMK w Toruniu, 2010-2013 – WSG w Bydgoszczy, od 2013 – PWSZ/PUZ we Włocławku). W tym okresie zajęcia z ok. 40 przedmiotów dydaktycznych, pozostających głównie w związku z. obszarami: pedagogika społeczna, pedagogika resocjalizacyjna, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, pedagogika rodziny, praca socjalna. Przygotowanie do prowa¬dzenia zajęć w e-learningu, autor programów studiów, wieloletnie doświadczenia w prowadzeniu warsztatów z zakresu kształtowania kompetencji społecznych, certyfikat z warsztatów dla trenerów negocjacji, certyfikat z zakresu moderacji warsztatów „Design Thinking”; od 1999 roku mediator sądowy.
Najważniejsza osiągnięcia dydaktyczne:
 Wypromowanie (w całym ww. okresie) ok. 220 licencjatów oraz 40 magistrów;
 1992-2010 – szereg przeprowadzonych szkoleń komercyjnych z zakresu tzw. kompetencji miękkich (komunikacja interpersonalna, asertywność, negocjacje) dla wielu grup społeczno-zawodowych (m.in. pod egidą Toruńskiej Fundacji „Copernicus”);
 2011-2013 – cykl przeprowadzonych szkoleń z zakresu kompetencji miękkich (negocjacje i media¬cje, komunikacja interpersonalna, asertywność, public relations) dla beneficjentów projektu pn. Rozwój i funkcjonowanie Kujawsko-Pałuckiego Centrum Ekonomii Społecznej (Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy);
 Od 2013 – opieka merytoryczna nad specjalnością pn. „Pedagogika resocjalizacyjna z elementami profilaktyki i opieki” oraz współautorstwo jej programu (w PUZ we Włocławku);
 2015-2016 – członek zespołu i współautor projektu studiów licencjackich dla kierunku „Nowe Media i E-biznes” (projekt pozytywnie oceniony przez MNiSW i wdrożony do realizacji w ramach oferty studiów PWSZ we Włocławku);
 2018-2019 – członek zespołu i współautor projektu studiów magisterskich dla kierunku „Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna” (projekt pozytywnie oceniony przez MNiSW i wdro¬żony do realizacji w ramach oferty studiów PUZ we Włocławku);
 2018-2019 – członek zespołu i współautor projektu specjalności „Pedagogika opiekuńczo-wycho¬wawcza” w ramach studiów licencjackich na kierunku „Pedagogika” (specjalność wprowadzona do oferty dydaktycznej PWSZ/PUZ we Włocławku)

dr Paweł Sobierajski

Dyrektor Instytutu Humanistycznego

Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku

Dorobek naukowy:
Dorobek naukowy osadzony jest w dziedzinie nauk społecznych i dyscyplinie: pedagogika, w dwóch polach badawczych: pedagogice społecznej oraz pedagogice resocjalizacyjnej. Dorobek naukowy z powyższych obszarów ilustrują:
a) w zakresie pedagogiki społecznej: kilka projektów badawczych, krajowych i międzynarodowych, zakończonych kilkoma artykułami oraz trzema pracami zwartymi:
 Dzieci o problemach w domu i szkole. Na podstawie raportu z badań toruńskich szósto¬kla-sistów, Wyd. ARTPRESS, Toruń 2004 (współaut. J. Szczepkowski).
 Młodzież wobec małżeństwa i rodziny. Raport z badań, Wyd. UMK, Toruń 2007 (współaut. T. Biernat).
 Postawy zdrowotne młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, Wyd. Edukacyjne „Akapit”, Toruń 2011 (współaut. J. Szczepkowski)
b) w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej: oparta na 11-letnim doświadczeniu w roli kuratora sądowego niepublikowana praca doktorska pt. Socjalno-wychowawcze aspekty kurateli sądowej dla dorosłych (w świetle opinii kuratorów) oraz kilka artykułów.

Dorobek dydaktyczny:
Nauczyciel akademicki od 1989 roku (do 2010 roku – UMK w Toruniu, 2010-2013 – WSG w Bydgoszczy, od 2013 – PWSZ/PUZ we Włocławku). W tym okresie zajęcia z ok. 40 przedmiotów dydaktycznych, pozostających głównie w związku z. obszarami: pedagogika społeczna, pedagogika resocjalizacyjna, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, pedagogika rodziny, praca socjalna. Przygotowanie do prowa¬dzenia zajęć w e-learningu, autor programów studiów, wieloletnie doświadczenia w prowadzeniu warsztatów z zakresu kształtowania kompetencji społecznych, certyfikat z warsztatów dla trenerów negocjacji, certyfikat z zakresu moderacji warsztatów „Design Thinking”; od 1999 roku mediator sądowy.
Najważniejsza osiągnięcia dydaktyczne:
 Wypromowanie (w całym ww. okresie) ok. 220 licencjatów oraz 40 magistrów;
 1992-2010 – szereg przeprowadzonych szkoleń komercyjnych z zakresu tzw. kompetencji miękkich (komunikacja interpersonalna, asertywność, negocjacje) dla wielu grup społeczno-zawodowych (m.in. pod egidą Toruńskiej Fundacji „Copernicus”);
 2011-2013 – cykl przeprowadzonych szkoleń z zakresu kompetencji miękkich (negocjacje i media¬cje, komunikacja interpersonalna, asertywność, public relations) dla beneficjentów projektu pn. Rozwój i funkcjonowanie Kujawsko-Pałuckiego Centrum Ekonomii Społecznej (Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy);
 Od 2013 – opieka merytoryczna nad specjalnością pn. „Pedagogika resocjalizacyjna z elementami profilaktyki i opieki” oraz współautorstwo jej programu (w PUZ we Włocławku);
 2015-2016 – członek zespołu i współautor projektu studiów licencjackich dla kierunku „Nowe Media i E-biznes” (projekt pozytywnie oceniony przez MNiSW i wdrożony do realizacji w ramach oferty studiów PWSZ we Włocławku);
 2018-2019 – członek zespołu i współautor projektu studiów magisterskich dla kierunku „Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna” (projekt pozytywnie oceniony przez MNiSW i wdro¬żony do realizacji w ramach oferty studiów PUZ we Włocławku);
 2018-2019 – członek zespołu i współautor projektu specjalności „Pedagogika opiekuńczo-wycho¬wawcza” w ramach studiów licencjackich na kierunku „Pedagogika” (specjalność wprowadzona do oferty dydaktycznej PWSZ/PUZ we Włocławku)

Skip to content