;

Kredyt

Studenci i kandydaci na studia mogą ubiegać się o niskooprocentowany kredyt studencki.

Więcej informacji na temat kredytów

Pełną informację o warunkach uzyskania i spłaty kredytu uzyskać można w wybranych bankach i w Dziale Nauczania ul. Mechaników 3, pokój nr 12 tel. 54 231 60 80 lub 668 075 483.

Kredyt studencki – tani i dostępny przez cały rok
Przyznawany na preferencyjnych warunkach i dostępny przez cały rok – to główne zalety
kredytu studenckiego. Można się o niego ubiegać niezależnie od innych otrzymywanych
świadczeń stypendialnych – wystarczy, że dochód na osobę w rodzinie nie przekroczy w
roku ubiegania się o kredyt 3000 zł. Procedura składania wniosku jest jednorazowa, a
student będzie otrzymywać kredyt przez cały okres studiów.
Kredyt studencki jest udzielany przez wybrane banki komercyjne. Jego preferencyjne
warunki są możliwe dzięki dopłatom z Funduszu Kredytów Studenckich finansowanym z
budżetu państwa.

Cały rok na decyzję!
O kredyt studencki można ubiegać się przez cały rok. Decyzja kredytowa powinna zapaść w
ciągu 30 dni. O kredyt może się ubiegać student do ukończenia 30 roku życia lub doktorant,
który nie skończył 35 lat. Wniosek o kredyt może składać także osoba ubiegająca się o studia,
wówczas wypłata kredytu nastąpi po uzyskaniu statusu studenta.

Kredyt studencki – ile i dla kogo?
O kredyt studencki można się ubiegać niezależnie od innych otrzymywanych świadczeń
stypendialnych – wystarczy, że dochód na osobę w rodzinie nie przekroczy w roku ubiegania
się o kredyt 3000 zł. Kredyt może być w całości poręczony przez Bank Gospodarstwa
Krajowego, a więc student nie musi martwić się o to, czy dochody rodziców pozwolą na
odpowiednie zabezpieczenie spłaty.
Student sam decyduje w jakiej wysokości środki chce otrzymywać z banku w czasie
studiowania. Można wybrać kwotę od 400 zł do 1 000 zł miesięcznie. W trakcie pobierania
kredytu student może dokonać zmiany wysokości otrzymywanych środków, dostosowując je
do aktualnych potrzeb.

Spłata – dopiero po dwóch latach po ukończeniu studiów
Rozpoczęcie spłaty następuje dopiero dwa lata od ukończenia studiów. Jest to czas na
podjęcie pracy po studiach i ustabilizowanie sytuacji finansowej.
Spłata kredytu odbywa się na bardzo korzystnych warunkach finansowych – odsetki wynoszą
jedynie połowę stopy redyskontowej weksli NBP, a okres spłaty rozkłada się na okres
dwukrotności pobierania kredytu, a więc miesięcznie absolwent spłaca połowę tego co
otrzymywał miesięcznie na studiach! Przykładowo student pobierający miesięcznie 800 zł,
dwa lata po zakończeniu studiów będzie spłacał około 400 zł miesięcznie.
Jeżeli student ukończy studia w gronie 10% najlepszych studentów otrzyma obligatoryjne
umorzenie nawet do 50% wartości kredytu!

Problem ze spłatą to nie problem
W przypadku trudności ze spłatą kredytu przewidziane są narzędzia odraczające spłatę lub
zmniejszające wysokość miesięcznej raty.
Jeżeli trudna sytuacja życiowa będzie uniemożliwiała spłatę kredytu, wówczas Minister może
umorzyć kredyt częściowo, a szczególnych przypadkach nawet w całości.

Skip to content