;

Studium Języków Obcych

Studium Języków Obcych PUZ powstało 1 września 2006 r. Jest ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną powołaną do wykonywania zadań dydaktycznych służących zdobywaniu i rozwijaniu przez studentów znajomości języków obcych.

Umiejętności zawodowe młodych absolwentów poparte znajomością języków obcych stwarzają im lepsze możliwości na rynku pracy w kraju i zagranicą. Jednym z podstawowych zadań SJO jest sprostanie w jak największym stopniu oczekiwaniom studentów i umożliwienie im kontynuacji lub rozpoczęcia nauki języka obcego.

Lektoraty w PUZ we Włocławku prowadzone są z języków: angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego.

Nauczanie języków obcych w PUZ zgodne jest z planami i programami studiów, ale szczególną uwagę zwraca się na praktyczną naukę języka. Dodatkowo studenci PUZ we Włocławku mogą uczestniczyć odpłatnie w organizowanych przez Studium dodatkowych specjalistycznych kursach języka obcego, nieobjętych programami studiów.

Skip to content