;

Kalendarz wydarzeń

2023 

5.10.2023 r. – Inauguracja Roku Akademickiego 2023/2024 

14.11.2023 r.  – Konferencja popularno-naukowa ,,Senior (nie) wykluczony” – konferencja UTWMED

20.11 – 06.12.2023 r.  – Akcja charytatywna – Zbiórka na Hospicjum Nadzieja 

20-21.11.2023 r. – Akcja charytatywna -“Słodki dzień”

21.11.2023 r. – Wręczanie listów gratulacyjnych stypendystom rektora 

24.11.2023 r. – Innowacyjny samorząd. Zielona transformacja – szanse i wyzwania. IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa 

24.11.2023 r. – współorganizacja konferencji przez zakład nowych mediów  w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli CKZiU we Włocławku

12.12.2023 r. – Wykłady tematyczne dla studentów Wydziału Nauk Inżynieryjno-Technicznych

grudzień 2023 r. – Akcja charytatywna – “Kartka dla seniora”

14.12.2023 r. – Konkurs o rachunkowości „OD EKONOMISTY DO KSIĘGOWEGO”

19.12.2023 r. – spotkanie świąteczne 

2024

06.03.2024 r. – Konferencja naukowa ,,Wyzwania w zarządzaniu dokumentacją, informacją i bazami danych”- konferencja bibliotek

19.03.2024 r. – III Konferencja studenckich kół naukowych i organizacji studenckich “Wyzwania współczesnego świata” – (wszystkie koła naukowe)

21.03.2024 r. – Dzień Wagarowicza z Akademią 

7.03.2024 r. – III Sympozjum Naukowe nt. ,,Finanse i rachunkowość – wyzwania gospodarki XXI wieku” 

marzec/kwiecień – Konkurs informatyczny dla uczniów szkół ponadpodstawowych “Informiada 2024”

marzec/kwiecień – Panel dyskusyjny z ekspertami nt. sytuacji na lokalnym rynku pracy

kwiecień 2024 r. – Sympozjum z pracownikami naukowymi i przedstawicielami biznesu – Praca w dobie dynamicznych zmian gospodarczych, technologicznych, społecznych. Praca przyszłości. Trendy.

16.04.2024 r. – Kujawski Konkurs Języka Angielskiego 

maj – Wykłady tematyczne dla studentów Wydziału Nauk Inżynieryjno-Technicznych

14.05.2024 r. – XV Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa ,,Wyzwania gospodarcze, polityczne i społeczne w globalnej gospodarce” 

15.05.2024 r. – IX Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa INTERDYSCYPLINARNOŚĆ  DZIAŁAŃ WOBEC PACJENTA PRZEWLEKLE CHOREGO – (konferencja WNoZ)

16-17.05.2024 r. – Międzynarodowa Konferencja naukowo-szkoleniowa „Strategia Bezpieczeństwa Narodowego w sytuacji zagrożenia – implikacje praktyczne do współpracy samorządów, społeczeństwa, służb mundurowych”  Ogólnopolskie seminarium towarzyszące “Nowe technologie w edukacji – szanse i zagrożenia. Od teorii do praktyki”

czerwiec/lipiec – Uroczysta gala III edycji konkursu “Przedsiębiorstwo na medal “

Skip to content