;

Kalendarz wydarzeń

1. Marketing internetowy – webinar 07.11.2022 r. 

2. Seminarium – Profilaktyka – od teorii do praktyki – WNSiH – 17.11.2022 r. 

3. III Międzynarodowa Konferencja Naukowa pn. „Innowacyjny samorząd. Wyzwania gospodarcze, społeczne i polityczne dla JST we współczesnym świecie”-15.11.2022 r.

4. Warsztaty “Jak pracować z osobą uzależnioną i jej rodziną” – 17.11.2022 r.

 5. Seminarium “Profilaktyka – od teorii do praktyki” – 17.11.2022 r.

6. Warsztaty “Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach w pracy profilaktyczno-wychowawczej” – 18.11.2022 r.

7. Dzień Studenta-prelekcja na temat: praw i obowiązków studenta – 17.11.2022 r. 

8. Wręczanie listów gratulacyjnych stypendystom rektora – 22.11.2022 r. 

9. Konkurs o rachunkowości – 30.11.2022 r. 

10. Zostań dawcą szpiku DKMS – 6-8-10.12.2022 r. 

11. Wizyta z York College z USA – 12-19.12.2022 r. 

12. Spotkanie z przedsiębiorcami – 15.12.2022 r. 

13. Spotkanie z przedstawicielami Wojska Polskiego – 15.12.2022 r. 

2023

1. Olimpiada języka angielskiego dla uczniów szkół ponadpodstawowych w zakresie krajoznawstwa/ kulturoznawstwa Wielkiej Brytanii – 17.02.2023 r. 

2.  Konferencja WNoZ – 23.02.2023 r. 

3.  Sympozjum FiR – Konin-Płock-Włocławek – 02.03.2023 r. 

4. Dzień Wagarowicza z Akademią – 21.03.2023 r. 

5.  Konkurs informatyczny INFORMIADA – marzec/kwiecień 2023

6. Open Access. Rola bibliotek w upowszechnianiu idei otwartej nauki – 25.04.2023 r. 

7. IX edycja Kujawskiego Konkursu Języka Angielskiego – kwiecień 2023 r. 

8. Międzyuczelniana konferencja studencka – inicjatywa Akademia w Płocku – kwiecień 2023 r. 

9. Konferencja WNoZ  – Interdyscyplinarność działań wobec pacjenta przewlekle chorego – aspekty kliniczne, etyczne i prawne – 12.05.2023 r. 

10.  Konferencja Strategia Bezpieczeństwa Narodowego w sytuacji zagrożenia – 18-19 maj 2023 r. 

11. Akademikalia – 26-27-28.05.2023 r. 

12. XIV Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa “Wyzwania Gospodarcze, polityczne  i społeczne w globalnej gospodarce”– 30.05.2023 r. 

13. II Ogólnopolska konferencja kół naukowych i organizacji studenckich nt. „Wyzwania współczesnego świata” – 02.06.2023 r. 

14. Wykłady tematyczne dla studentów automatyki i robotyki, informatyki, inżynierii zarządzania oraz mechaniki i budowy maszyn – wydarzenie dydaktyczno-naukowe – październik 2023 r. 

Skip to content