;

Nabór 2022/2023

Wyjazdy studentów na studia

 1. Przeczytaj ogłoszenie o wyjeździe na stronie internetowej lub w gablocie z ogłoszeniami dla studentów.
 2. Sprawdź w ogłoszeniu uczelnie partnerskie dla Twojego kierunku studiów.
 3. Wybierz uczelnię partnerską.
 4. Wypełnij aplikację. W tym celu udaj się po opinię do kierownika zakładu i średnią ocen do sekretariatu Twojego instytutu.
 5. Napisz podanie z prośbą o zgodę na wyjazd do dyrektora Twojego instytutu.
 6. Jeśli planujesz wyjazd na ostatnim roku studiów napisz podanie o zgodę na wyjazd do promotora Twojej pracy licencjackiej lub inżynierskiej.
 7. Złóż aplikację z podaniem / podaniami u koordynatora Erasmus+ w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu.

Wyjazdy studentów na praktyki

 1. Przeczytaj ogłoszenie o wyjeździe na stronie internetowej lub w gablocie z ogłoszeniami dla studentów.

 2. Poszukaj pracodawcy, u którego zrealizujesz praktykę.

 3. Uzgodnij z pracodawcą zadania do realizacji oraz kwestie ubezpieczenia.

 4. Wypełnij porozumienie o programie praktyk i wyślij pracodawcy do podpisania.

 5. Wypełnij aplikację. W tym celu udaj się po opinię do kierownika zakładu i średnią ocen do sekretariatu Twojego instytutu.

 6. Złóż aplikację wraz z porozumieniem o programie praktyk zaakceptowanym przez pracodawcę u koordynatora Erasmus+ w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu.

Zasady dofinansowania wyjazdów studentów wyjeżdżających w ramach Erasmus+ obowiązujące w roku akademickim 2022/2023

Wyjazdy studentów na studia (SMS)

Kraje należące do danej grupyMiesięczna stawka stypendium w euro
Grupa 1 – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania

520

Grupa 2 – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta Niemcy, Portugalia, Włochy

500

Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Macedonia, Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry

450

Wyjazdy studentów na praktykę (SMP)

Kraje należące do danej grupyMiesięczna stawka stypendium w euro
Grupa 1 – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania

670

Grupa 2 – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta Niemcy, Portugalia, Włochy

650

Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Macedonia, Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry

600

Zasady dofinansowania mobilności studentów i absolwentów „z mniejszymi szansami” w roku akademickim 2022/2023

Definicja osób „z mniejszymi szansami obejmuje”

grupa osób

kryterium, na podstawie którego uczelnia dokona kwalifikacji

osoby z niepełnosprawnościami

orzeczenie o stopniu niepełnosprawności

osoby ze środowisk uboższych

Decyzja uczelni o przyznaniu stypendium socjalnego lub grupa studentów spełniających kryteria w zarządzeniu rektora.

Dla absolwentów – będą brane pod uwagę decyzje wydane na ostatnim roku studiów.

 

Studenci i absolwenci , którzy spełniać będą kryteria osób „z mniejszymi szansami” będą otrzymywać dodatkowo kwotę 250 euro na każdy miesiąc pobytu do kwot przedstawionych w tabelach.

Skip to content