;

Wydział Nauk o Zdrowiu

Dziekan wydziału Nauk o Zdrowiu

dr n. med. Beata Haor, prof. PANS

ul. Obrońców Wisły 1920 r. 21/25, pok. 103 dyżur: wtorek, godz. 900 – 1000

Dziekanat wydziału Nauk o Zdrowiu

ul. Obrońców Wisły 1920 r. 21/25, pok. 106

mgr Justyna Kociuba
e-mail: justyna.kociuba@pans.wloclawek.pl
kom. +48 696 724 467

mgr Beata Sobczuk
e-mail: beata.sobczuk@pans.wloclawek.pl
kom. +48  668 075 547

Poniedziałek: NIECZYNNEWtorek: 1100 – 1700
Środa: 9
00 – 1400Czwartek: 0900 – 1400Piątek: 800 – 1300(31 maja nieczynne)
Sobota: 800 – 1300 
(tylko soboty, w które odbywają się zajęcia na Uczelni)

Na skróty:

CZASOPISMA UCZELNIANE:

Pielęgniarstwo Neurologiczne i Neurochirurgiczne

Innowacje w Pielęgniarstwie i Naukach o Zdrowiu

Zbliżenia Cywilizacyjne

Kadra dydaktyczna

 

Kadra dydaktyczna

Studenckie Koło Naukowe Nauk o Zdrowiu

Studenckie Koło Naukowe Nauk o Zdrowiu funkcjonuje przy Wydziale Nauk o Zdrowiu od 2016 r. Jego członkiem może zostać student wykazujący zainteresowania naukowe w obrębie nauk o zdrowiu.

Główne założenia programowe Koła to:

  • pogłębienie wiedzy teoretycznej z zakresu nauk o zdrowiu oraz jej zastosowania w praktyce;
  • udział w organizacji konferencji naukowych, wykładów tematycznych, prelekcji, kół dyskusyjnych, warsztatów, projektów a także uczestnictwo w podobnych przedsięwzięciach organizowanych przez inne ośrodki naukowe;
  • utrzymywanie i rozwijanie kontaktów naukowych z innymi ośrodkami akademickimi;
  • publikowanie wyników prowadzonych badań oraz ich prezentowanie na konferencjach, sympozjach, zjazdach itp.;
  • wspieranie studentów w samodzielnej pracy naukowej.

Opiekun Koła:
dr n. med. Beata Haor, prof. PANS

Kontakt:
Wydział Nauk o Zdrowiu PANS we Włocławku
Obrońców Wisły 1920r. 21/25
e-mail: beata.haor@pans.wloclawek.pl

Skip to content