;

WYDZIAŁ nAUK eKONOMICZNYCH I PRAWNYCH

DZIEKAN WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I PRAWNYCH

dr Jolanta Laskowska, prof. PANS
ul. Mechaników 3, 87-800 Włocławek, pok. 120

dziekanat wydziału nauk ekonomicznych i prawnych

Mechaników 3, 87-800 Włocławek, pok. 121
(kierunki: Administracja, Finanse i rachunkowość, Zarządzanie, Prawo, Menedżerskie studia finansowo-prawne, Bezpieczeństwo wewnętrze)

mgr Jowita Zielińska
e-mail: jowita.zielinska@pans.wloclawek.pl
kom. +48 668 075 492

lic. Katarzyna Buczek
e-mail: katarzyna.buczek@pans.wloclawek.pl
kom. +48 668 075 492

Poniedziałek: NIECZYNNE 
Wtorek: godz. 1100 – 1700  
Środa: godz. 9
00 – 1400
Czwartek: godz. 930 – 1400 
Piątek: godz. 800 – 1300 
Sobota: 800 – 1300 (14 i 21 października, 4 i 18 listopada, 2,9,16 grudnia)

Obsługa procesu dydaktycznego
ul. Mechaników 3, 87-800 Włocławek, pok. 12

mgr Krystyna Tomaszewska
e-mail: krystyna.tomaszewska@pans.wloclawek.pl
kom. +48 668 075 496

Preferowana forma kontaktu ze studentami to kontakty zdalne: telefoniczne i e-mailowe.
W sprawach wymagających obecności zaleca się wcześniejsze telefoniczne ustalenie godziny oraz zastosowanie rygoru sanitarnego.

Skip to content