;

Tabela 1

Modelowe efekty kształcenia

Tabela 2

Zakładane efekty kształcenia

Tabela 3

System weryfikacji efektów kształcenia

Załącznik 1

Arkusz PPZ

Załącznik 2

Karta pracy praktykanta

Załącznik 3

Szczegółowy program PPZ

Załącznik 4

Szczegółowy harmonogram PPZ

Załącznik 5

Dziennik PPZ

Załącznik 6

Sprawozdanie studenta z PPZ

Załącznik 7

Protokół zaliczenia PPZ

Załącznik 8

Ocena PPZ

Skip to content