;

O projekcie

Projekt nr POKL.09.04.00-04-001/13, pn. „Klucz do uczenia II edycja- Profesjonalny nauczyciel gwarancja jakości edukacji” realizuje Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu w partnerstwie z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetem Technologiczno-Przyrodniczym im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy oraz Państwową Wyższą Szkołą Zawodową we Włocławku.

Do projektu mogą przystąpić nauczyciele, dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, pracownicy administracji publicznej, którzy realizują zadania związane z oświatą w organizacjach prowadzących szkoły i placówki oświatowe na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Zakres kształcenia oferowany w ramach projektu obejmuje nieodpłatne studia podyplomowe, kursy doskonalące, kursy instruktorskie i studyjne wyjazdy przygotowujące do współpracy międzynarodowej.
W ramach projektu będzie doskonalonych 2175 przedstawicieli oświaty.
Wszystkie formy kształcenia są bezpłatne dla zakwalifikowanych uczestników.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizacja odbywa się w ramach Priorytetu IX, Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.4, Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Celem projektu jest dostosowanie i podwyższenie kompetencji dydaktyczno-wychowawczych nauczycieli oraz kompetencji w zakresie zarządzania oświatą kierowników szkół i pracowników administracji publicznej zarządzającej oświatą, w organach prowadzących szkoły i placówki oświatowe.

Projekt jest w trakcie wdrażania, a jego zakończenie zaplanowano na 30 czerwca 2015 r.

Projekt „Klucz do uczenia II edycja – Profesjonalny nauczyciel gwarancją jakości edukacji” jest kontynuacją Projektu „Klucz do uczenia – program wsparcia kujawsko-pomorskich nauczycieli” realizowanego w okresie od 1 marca 2010 r. do 31 grudnia 2011 r., także współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Serdecznie zapraszamy zainteresowanych projektem do zapoznania się ze szczegółową ofertą, która znajduje się na stronie internetowej projektu pod adresem: www.kluczdouczenia2.pl.

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu
Biuro Europejskich Projektów Edukacyjnych
ul. Sienkiewicza 36, 87-100 Toruń
rekrutacja@kpcen-torun.edu.pl

Skip to content