;

Podział na grupy

Administracja I rok

aktualizacja: 30 września 2022

Automatyka i Robotyka

aktualizacja: 18 października 2023

Bezpieczeństwo wewnętrzne I rok

aktualizacja: 30 września 2022

Filologia angielska I rok

aktualizacja: 28 września 2023

Finanse i rachunkowość I rok

aktualizacja: 30 września 2022

Informatyka I rok

aktualizacja: 18 października 2023

Inżynieria zarządzania I rok

aktualizacja: 18 października 2023

Mechanika i budowa maszyn I rok

aktualizacja: 19 października 2022

Menedżerskie studia finansowo-prawne

aktualizacja: 1 października 2022
Grupy Laboratoryjne

Menedżerskie studia finansowo-prawne

aktualizacja: 6 października 2021
Grupy Ćwiczeniowe

Nowe media i e-biznes I rok

aktualizacja: 28 września 2023

Pedagogika studia pierwszego stopnia I rok

aktualizacja: 28 września 2023

Pielęgniarstwo studia pierwszego stopnia I rok

aktualizacja:

Pielęgniarstwo studia drugiego stopnia I rok

aktualizacja: 24 września 2021

Prawo I rok

aktualizacja: 30 września 2021

Zarządzanie I rok

aktualizacja: 8 października 2021
Grupy Laboratoryjne

Zarządzanie I rok

aktualizacja: 30 września 2022

Skip to content