;

Konkursy

Konkurs informatyczny INFORMIADA 2023

Cele konkursu

· rozwijanie zainteresowań uczniów i motywowanie szkół do podejmowania różnorodnych działań w zakresie pracy z uczniem zdolnym;

· pobudzanie do twórczego myślenia oraz rozwijanie umiejętności stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu;

· pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie wybranego przedmiotu;

· promowanie uczelni, pracy szkół i nauczycieli;

· wdrażanie uczniów do samokształcenia i przygotowanie ich do nauki w szkołach wyższych;

· promowanie uczniów szczególnie uzdolnionych.

Uczestnicy i przedmiot konkursu

W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół ponadpodstawowych zlokalizowanych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Etapy konkursu i terminy

Konkurs składa się z dwóch etapów: etapu szkolnego i etapu finałowego.

W celu rejestracji uczestników „platforma informatyczna” będzie aktywna od 10 marca 2023 roku do 24 marca 2023 roku, do godziny 23:59 pod adresem internetowym: www.informiada2023.pans.wloclawek.pl

Etap szkolny odbędzie się 28 marca 2023 r. między godz. 8:00 a 16:00 w szkołach, które zgłosiły uczestnictwo w konkursie. Na poszczególnych etapach konkursu uczestnicy rozwiązują test na platformie www.informiada2023.pans.wloclawek.pl.

Etap szkolny opiera się na zagadnieniach z podstawy programowej szkół ponadpodstawowych z przedmiotu informatyka.

Etap finałowy odbędzie się 18 kwietnia 2023 r. o godz. 12:00 w budynku dydaktycznym Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku, przy ulicy Energetyków 30. Będzie opierał się na zagadnieniach związanych z podstawami programowania, baz danych i sieci komputerowych na poziomie akademickim.

Nagrody

· I miejsce – nagroda rzeczowa wartości 800,00zł

· II miejsce – nagroda rzeczowa wartości 500,00zł

· III miejsce – nagroda rzeczowa wartości 200,00zł

Informacje dodatkowe

Regulamin konkursu Informiada 2023 wraz z załącznikami i wszystkie informacje dotyczące konkursu dla szkół ponadpodstawowych można znaleźć i pobrać z podstrony PANS Włocławek pod adresem internetowym: https://pans.wloclawek.pl/konkursy/.

Kontakt

Pliki do pobrania

Skip to content