;

Studium wychowania Fizycznego i Sportu

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu to ogólnouczelniana jednostka organizacyjna Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku. Jest organizatorem oraz koordynatorem wszelkich działań z zakresu wychowania fizycznego, sportu, rekreacji i turystyki na terenie uczelni.

Celem działań SWFiS jest kształtowanie właściwych postaw studentów wobec kultury fizycznej, rekreacji i sportu oraz inspirowanie do samodzielnego uczestnictwa w różnych formach aktywności ruchowej, a także rozwijanie zainteresowań studentów w zakresie kultury fizycznej. Studium umożliwia rozwijanie sprawności i umiejętności ruchowej studentów, biorąc pod uwagę ich możliwości fizyczne i zdrowotne.

Do podstawowych zadań Studium należy:

  • realizacja programu wychowania fizycznego i sportu dla studentów,
  • podejmowanie wspólnych inicjatyw sportowych i rekreacyjnych z Klubem Uczelnianym AZS, rozwój sportu i rekreacji.

Studenci w ramach obowiązkowych zajęć dokonują wyboru dyscypliny sportowej, w której biorą udział. Studenci mogą wybrać:

  • aerobic kobiet
  • koszykówkę mężczyzn
  • piłkę siatkową kobiet i mężczyzn
  • piłkę halową (futsal)
  • pływanie
  • siłownię
  • tenis stołowy mężczyzn

Studenci z niepełnosprawnościami w ramach zajęć z wychowania fizycznego mogą skorzystać z alternatywnych form zajęć, takich jak: pływanie, gra Boccia, bilard, badminton, rzutki Dart, szachy, warcaby, gimnastka oraz zajęcia ogólnousprawniające. Zaletą tych zajęć jest indywidualne podejście do potrzeb i możliwości każdego studenta.  

Zajęcia wychowania fizycznego prowadzone są w budynku uczelni przy ul. Obrońców Wisły 1920r. 21/25, gdzie mieści się SWFiS. Studium dysponuje własną salą gimnastyczną. Obiekt wyposażony jest w urządzenia, nowoczesny sprzęt i przybory sportowe.

Studenci PUZ we Włocławku mają możliwość doskonalenia swoich sportowych umiejętności biorąc udział w zajęciach sekcji specjalistycznych prowadzonych w ramach Klubu Uczelnianego AZS PUZ we Włocławku, który stanowi integralną część Studium.

Skip to content