;

Dobra praktyka najlepszym nauczycielem

Spotkanie podsumowujące projektu "Dobra praktyka najlepszym nauczycielem"

Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszam na spotkanie podsumowujące projektu “Dobra praktyka najlepszym nauczycielem”. Uroczyste zakończenie projektu odbędzie się 16 grudnia 2014 roku o godz. 12:00 w sali 403 przy ul. Mechaników 3 we Włocławku. Będzie nam niezmiernie miło podzielić się z Państwem refleksjami, doświadczeniami oraz wnioskami z 3,5-letniej realizacji projektu. Poniżej zamieszczam program spotkania.

 • Uroczyste rozpoczęcie
 • Wystąpienie JM Rektora prof. zw. dr. hab. Tadeusza Dubickiego
 • Wystąpienie Prezydenta Miasta Włocławka
 • Prezentacja podsumowująca projekt “Dobra praktyka najlepszym nauczycielem”
 • Wystąpienie absolwentki – uczestniczki projektu
 • Dyskusja
 • Zakończenie

Panel dyskusyjny

Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w panelu dyskusyjnym nt. „Komunikowanie jako kompetencja kluczowa w uczeniu się i nauczaniu”, organizowanym w ramach projektu „Dobra praktyka najlepszym nauczycielem”. Spotkanie będzie miało charakter wymiany zdań pomiędzy nauczycielami akademickimi, studentami oraz nauczycielami edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Program panelu składać się będzie z czterech zagadnień:

1. Rola prawidłowej komunikacji w procesie dydaktycznym;
2. Pozyskiwanie środków finansowych na edukację związaną z nabywaniem umiejętności kluczowych w perspektywie 2014-2020;
3. Prezentacja Metody Krakowskiej;
4. Komunikacja studentów w trakcie praktyk pedagogicznych z perspektywy doświadczeń nabytych podczas realizacji projektu.

Bardzo liczymy na Państwa przybycie i aktywny udział w dyskusji. Państwa opinie są niezwykle istotne w debacie dotyczącej współczesnych problemów kształcenia przyszłych nauczycieli i stanu polskiej oświaty.
Spotkanie panelowe odbędzie się 12 grudnia br. o godz. 11:00 w s. 301 w budynku dydaktycznym przy ul. Mechaników 3.

Uroczyste zakończenie projektu

W dni 6 grudnia (sobota) godz. 19:00 spotykamy się o 19:00 w Browarze B na uroczystym zakończeniu udziału Pań w Projekcie. Po części oficjalnej o 20:00 zapraszamy Panie na koncert zespołu Indios Bravos!

Szkolenie informacyjne nt. praktyki ciągłej

Zapraszamy na szkolenie dotyczące praktyki ciągłej realizowanej w ramach projektu. Szkolenie odbędzie się w dniu 21 października (wtorek) o godz. 8.30 w sali 203 (na zajęciach u p. dr Karoliną Kaszlińską), z udziałem uczelnianych opiekunów praktyki.
Ponadto na spotkaniu wydane zostaną skierowania na praktykę, karty okresowych osiągnięć oraz materiały biurowe. Obecność studentek na szkoleniu jest obowiązkowa.

Spotkanie informacyjne nt. form wsparcia

Uwaga! W dniu 7 października br. (wtorek) o godzinie 9.40 w sali 201 odbędzie się zebranie organizacyjne. Na zebraniu min. omówione zostaną tematy: wyjazd do Trójmiasta, warsztaty tematyczne oraz losowanie opiekunów praktyki w szkole i przedszkolu. Obecność studentek obowiązkowa.

"Letnia akademia malucha" II spotkanie

W dniu 29 sierpnia odbędzie się drugi piknik w ramach IV edycji “Letniej akademii malucha”. Początek imprezy o godz. 15.30 w Przedszkolu Akademickim przy ul. 3 Maja 17. Chętne do udziału w pikniku studentki zapraszany na godz. 15.00. Bliższe informacje na temat organizacji pikniku przekażemy wkrótce drogą mailową.

Szkolenie informacyjno-organizacyjne dla studentów przed praktyką obserwacyjno-metodyczną

Zapraszamy wszystkie studentki II roku na szkolenie dotyczące przebiegu praktyki obserwacyjno-metodycznej. Spotkanie odbędzie się 12 maja br. o godz. 8:00 w auli nr 403 przy ul. Mechaników 3.

"Letnia akademia malucha" I spotkanie

W dniu 5 czerwca odbędzie się pierwsze spotkanie w ramach IV edycji “Letniej akademii malucha”. Zapraszamy chętne studentki na godz. 12:30 do Przedszkola Akademickiego przy ul. 3go Maja. Następne spotkanie zorganizowane zostanie pod koniec sierpnia 2014 roku.

Wyjazd do Centrum Nauki Kopernik

13 czerwca 2014 roku zapraszamy na pierwszy z dwóch wyjazd do Centrum Nauki Kopernik. Wyjazd dedykowany jest dla studentek III roku, niemniej jednak zapraszamy chętne osoby z II roku do zapisów na listę rezerwową. Kolejny wyjazd odbędzie się w październiku 2014 roku.

Uwaga studentki III roku

5 czerwca 2014 roku odbędzie się czwarta i ostatnia edycja “Letniej akademii malucha”. W związku z tym zapraszamy na organizowany wraz z Przedszkolem Akademickim Piknik rodzinny. Do dyspozycji Pań będą, specjalnie na tę okazję zakupione, profesjonalne akcesoria, pomoce dydaktyczne oraz przebrania niezbędne do przeprowadzenia animacji. Zapraszamy 5 czerwca w godzinach 12:30-15:30 do Przedszkola Akademickiego przy ul. 3 go Maja 17.

Wyjazd do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie

Projekt “Dobra praktyka najlepszym nauczycielem” w dniu 13 czerwca 2014 roku organizuje wyjazd do Centrum Nauki Kopernik. Wyjazd adresowany jest do studentek III roku biorących udział w projekcie. W programie zwiedzania przewiduje się się oglądanie wystaw stałych wraz z animatorem oraz seans 3D w Planetarium. Każdy uczestnik wyjazdu ma zapewniony transport, obiad oraz bilety wstępu. Bliższe informacje o charakterze organizacyjnym zostaną rozesłane drogą mailową.

Wyjazd do CNK dla studentek obecnego II roku zostanie zorganizowany na początku października 2014 roku.

Kurs animatora czasu wolnego

Zapraszamy na dodatkową formę wsparcia organizowaną w ramach projektu „Dobra praktyka najlepszym nauczycielem”. Kurs animatora czasu wolnego skierowany jest do studentów oraz nauczycieli biorących udział w projekcie. Każdy uczestnik kursu, aby uzyskać certyfikat, zobowiązany jest zrealizować 16 godzin zajęć w ciągu dwóch dni szkoleniowych. Wszystkie zajęcia odbędą się na ul. Mechaników 3 we Włocławku.
Harmonogram kursu dla studentów III roku oraz nauczycieli 31 maja-1 czerwca 2014 roku (sobota-niedziela):

 • Sobota 9:00-17:00: 9:00-10:30 (Aula 403) wspólne zajęcia teoretyczne, 10:30-17:00 (s. 303 oraz 304) zajęcia warsztatowe w 2 grupach max. 30 osobowych
 • Niedziela 9:00-17:00 (s. 303 oraz 304) zajęcia warsztatowe w 2 grupach max. 30 osobowych

Harmonogram kursu dla studentów II roku oraz nauczycieli 14-15 czerwca 2014 roku (sobota-niedziela):

 • Sobota 9:00-17:00: 9:00-10:30 (Aula 403) wspólne zajęcia teoretyczne, 10:30-17:00 (s. 303 oraz 304) zajęcia warsztatowe w 2 grupach max. 3 osobowych
 • Niedziela 9:00-17:00 (s. 303 oraz 304) zajęcia warsztatowe w 2 grupach max. 30 osobowych

Zapraszamy!

III Ogólnopolska Konferencja Naukowa

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu – Praktyki pedagogiczne ważnym ogniwem w procesie kształcenia nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej pt. W poszukiwaniu nowych paradygmatów pedagogicznych praktyk studenckich.

Program konferencji naukowej – 6 czerwca 2014

Szanowne Panie

w związku z końcem realizacji działań przewidzianych dla uczestników z II naboru (2011/2012), zapraszamy na uroczyste zakończenie udziału w projekcie. Impreza odbędzie się 29 maja (czwartek) na Zawiślu o godz. 18:00. Po oficjalnej części spotkania i rozdaniu certyfikatów, zapraszamy na grilla oraz oglądanie filmów w ramach “Kina pod gwiazdami”.

Szanowni państwo

16 maja (piątek) odbędzie się spotkanie robocze. Serdecznie zapraszamy wszystkie koordynatorki oraz chętne opiekunki praktyk, szczególnie realizujące praktykę obserwacyjno-metodyczną.Spotkanie rozpoczyna się o godz. 14:00 na ul. 3go Maja 17 w s. 5.

Uwaga!

Pozostały już tylko dwa ostatnie tematy warsztatów metodycznych. W załączniku znajduje się szczegółowy harmonogram zajęć.

Serdecznie zapraszamy!

Harmonogram

Skip to content