;

Mechanika i budowa maszyn

Bezpłatna edukacja na wyciągnięcie ręki we Włocławku
Zapisz się

Studia
bezpłatne

Studia stacjonarne

(w tym dla pracujących)

Czas trwania:
3,5 roku

Erasmus+

+ Przedmioty
w języku obcym

960 godzin praktyk

* możliwość uznania doświadczenia zawodowego na poczet praktyk

Wysokie
stypendia

O kierunku

Inżynieria maszyn | Eksploatacja i diagnostyka maszyn

Dla kogo kierunek?

Kierunek skierowany jest do osób:

 • chcących pracować na wydziałach mechanicznych zakładów przemysłowych na stanowiskach związanych zarówno z nadzorem nad procesami wytwarzania, jak i z eksploatacją i diagnostyką maszyn,
 • zainteresowanych działaniami związanymi z projektowaniem elementów maszyn, organizowaniem procesów ich wytwarzania oraz weryfikowaniem poprawności ich wykonania,
 • pragnących wzbogacić swoją wiedzę techniczną oraz umiejętności praktyczne niezbędne do efektywnego wykonywania pracy inżyniera mechanika

Perspektywy zatrudnienia

Dokąd po studiach?

 • Biura konstrukcyjne,
 • Zakłady produkcyjne,
 • Firmy diagnostyczne

Przykładowe stanowiska pracy:

 • Inżynier konstruktor,
 • Inżynier technolog,
 • Inżynier kompleksowego utrzymania ruchu,
 • Inżynier kompleksowego zarządzania jakością,
 • Inżynier procesu

Ucz się od praktyków

 • Nauczysz się: konstruować w środowisku CAD 3D wykorzystując do tego programy Solid Works, Solid Edge, Inventor; opracowywać technologię produkcji elementów maszyn zarówno dla obrabiarek konwencjonalnych, jak i sterowanych numerycznie; organizować procesy wytwarzania i właściwie eksploatować oraz diagnozować maszyny,
 • Poznasz rodzaje napędów stosowanych w maszynach i zasady sterowania maszynami,
 • Zdobędziesz wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne pozwalające odnaleźć się we współczesnym przedsiębiorstwie produkcyjnym, biurze konstrukcyjnym lub firmie diagnostycznej
Kobieta naprawiająca robota

Program studiów

Poznaj programy kierunku Mechanika i budowa maszyn

Informacje podstawowe
Poziom: studia pierwszego stopnia (studia inżynierskie)
Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn
Profil: praktyczny
Forma: studia stacjonarne
Język studiów: polski
Czas trwania: 3,5 roku
Liczba ECTS: 210
Dyscypliny: Nauki inżynieryjno – techniczne
Informacje organizacyjne
Nazwa wydziału: Wydział Nauk Inżynieryjno – technicznych
Nazwa zakładu: Zakład Mechaniki i Budowy Maszyn
Kierownik zakładu: dr inż. Konrad Cichocki

Opis programu:

Program kierunku Mechanika i budowa maszyn jest odpowiedzią na wymagania współczesnych zakładów produkcyjnych, biur konstrukcyjnych i firm diagnostycznych, przez co oferuje różnorodne możliwości przyszłego zatrudnienia. Cechą charakterystyczną kierunku jest to, że większość zajęć jest prowadzona przez praktyków przemysłowych z wieloletnim doświadczeniem, świadomych jaką wiedzę i praktyczne umiejętności powinni przyswoić przyszli inżynierowie mechanicy.

Wymagania:

W czasie rekrutacja na studia kandydat otrzymuje punkty za przedmioty z egzaminu maturalnego, egzaminu dojrzałości lub Międzynarodowej Matury. Dla kierunku Mechanika i budowa maszyn są to: język polski lub język obcy lub matematykę lub fizykę lub fizykę i astronomię lub chemię.

Pod uwagę brany jest jeden przedmiot, którego wynik jest najkorzystniejszy dla kandydata.

Przedmiot

Liczba Godzin

Liczba punktów ECTS

Technologia informacyjna302
Bezpieczeństwo i higiena pracy z ergonomią151
Zarządzanie środowiskiem i ekologia151
Podstawy socjologii/ podstawy psychologii*151
Skuteczne komunikowanie151
Podstawy filozofii/ podstawy etyki*151
Matematyka I808
Fizyka283
Mechanika techniczna I605
Grafika inżynierska454
Nauka o materiałach262
Warsztaty inżynierskie201

* Przedmioty do wyboru

PrzedmiotLiczba GodzinLiczba punktów ECTS
Lektorat języka obcego301
Ochrona własności intelektualnej101
Matematyka II657
Mechanika techniczna II605
Wytrzymałość materiałów605
Grafika inżynierska II303
Nauka o materiałach II504
Metrologia i systemy pomiarowe544

* Przedmioty do wyboru

Przedmiot

Liczba Godzin

Liczba punktów ECTS

Wychowanie fizyczne300
Lektorat języka obcego301
Wytrzymałość materiałów II605
Mechanika płynów353
Termodynamika techniczna564
Elektrotechnika i elektronika353
Automatyzacja i robotyzacja produkcji353
Podstawy konstrukcji maszyn I414
Techniki wytwarzania504
Podstawy napędów353

* Przedmioty do wyboru

Przedmiot

Liczba Godzin

Liczba punktów ECTS

Wychowanie fizyczne300
Lektorat języka obcego303
Podstawy konstrukcji maszyn II564,5
Obrabiarki i obróbka ubytkowa706
Technologia maszyn675,5
Praktyka zawodowa30010
Prawo w działalności gospodarczej151

* Przedmioty do wyboru

Przedmiot

Liczba Godzin

Liczba punktów ECTS

Lektorat języka obcego304
Maszyny i urządzenia produkcji504
Hydraulika i pneumatyka maszyn504
Układy elektryczne maszyn504
Automatyka505
Programowanie urządzeń technologicznych704
Diagnostyka techniczna302
Zarządzanie procesami produkcji402
Przedmiot w języku obcym101
Planowanie i organizacja czasu pracy151

* Przedmioty do wyboru

Przedmiot

Liczba Godzin

Liczba punktów ECTS

Lektorat języka obcego301
Projektowanie procesów produkcji554,5
Zintegrowane systemu produkcji554,5
Logistyka przemysłowa504
Projekt kierunkowy455
Proseminarium81
Praktyka zawodowa -specjalizacyjna2408
Zarządzanie stresem151
Zarządzanie karierą zawodowa151

* Przedmioty do wyboru

Przedmiot

Liczba Godzin

Liczba punktów ECTS

Seminarium dyplomowe407
Praca dyplomowa2259
Praktyka zawodowa – specjalizacyjna42014

* Przedmioty do wyboru

Nasi absolwenci

Sprawdź co mówią o nas nasi absolwenci!

Dariusz
Absolwent kierunku
Czytaj więcej
Mechanika i budowa maszyn to kierunek, na którym studenci mogą zdobyć szeroko pojętą wiedzę z projektowania i wykonawstwa konstrukcji mechanicznych. Poznają maszyny dla potrzeb przemysłu oraz maszyny robocze. Ten kierunek zapoznaje studentów z układem sterowania i napędu różnych obrabiarek począwszy od konwencjonalnych do numerycznych. Kierunek MiBM gwarantuje zdobycie solidnej wiedzy, która przyczyni się do zatrudnienia na intratnym stanowisku.

Studiuj Mechanikę i Budowę Maszyn we Włocławku

Lub dowiedz się więcej o rekrutacji.

Kierownik zakładu mechaniki i budowy maszyn

Mechanika i budowa maszyn

dr inż. Konrad Cichocki

Kierunek Mechanika i Budowa Maszyn jest propozycją dla tych, którzy pracują bądź zamierzają poświęcić się pracy w szeroko pojętej branży mechanicznej. Poza wiedzą ogólną, podstawową i kierunkową zdobędziesz, umiejętności praktyczne niezbędne w codziennej praktyce inżynierskiej. Dzięki tej wiedzy absolwent ma możliwość pracy nie tylko na wydziałach mechanicznych zakładów przemysłowych, ale również w innych zakładach pracy np. w zakresie eksploatacji i diagnostyki maszyn.

Zobacz także

Skip to content