;

Stowarzyszenie Perspektywa

Z inicjatywy pracowników Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku, w tym pracowników Przedszkola Akademickiego powstało Stowarzyszenie promujące edukację i rozwój „Perspektywa”.

Stowarzyszenie jest zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000699902.

Cele stowarzyszenia

  1. Inicjowanie i organizowanie działań na rzecz rozwoju, edukacji oraz wychowania dzieci i młodzieży.
  2. Wspieranie rozwoju regionalnego i lokalnego, w szczególności w obszarze edukacji i nauki.
  3. Promowanie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku i prowadzonych przez nią jednostek oraz dbanie o ich dobre imię i pozytywny wizerunek.
  4. Upowszechnianie idei uczenia się przez całe życie i zdobywania nowych kwalifikacji.
  5. Działalność na rzecz wyrównywania szans i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu lokalnej społeczności.
  6. Działalność na rzecz integracji międzypokoleniowej.
  7. Popularyzowanie postaw prospołecznych, charytatywnych i dobroczynnych.
Skip to content