;

dokumenty do pobrania

Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych

Kierunki: (Filologia specjalność filologia angielska, Nowe media i e-biznes, Pedagogika oraz Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna))

Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych

Kierunki: (Administracja, Finanse i rachunkowość, Prawo, Zarządzanie, Menedżerskie studia finansowo-prawne, Bezpieczeństwo wewnętrzne)

Wydział Nauk Inżynieryjno-Technicznych

Kierunki: (Informatyka, Mechanika i budowa maszyn, Inżynieria zarządzania)

Wydział Nauk o Zdrowiu

Kierunki: (pielęgniarstwo)

Skip to content