;

Szkoła ćwiczeń Galileo w Nakonowie

„Szkoła ćwiczeń Galileo w Nakonowie”

Celem głównym projektu jest wsparcie systemu wspomagania szkół w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych poprzez utworzenie szkoły ćwiczeń w Niepublicznej Szkole Podstawowej Galileo nr 1 w Nakonowie (dalej NSP Galileo) i wsparcie 56 nauczycieli z 7 szkół z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.

Szkoła ćwiczeń Galileo w Nakonowie stanie się miejscem upowszechniania innowacyjnych działań ze szczególnym uwzględnieniem nauczania języków obcych, matematyki, przedmiotów przyrodniczych, technologii informacyjno-komunikacyjnych, dzielenia się wiedzą i umiejętnościami.

Okres realizacji: od 01.04.2020 do 31.03.2022
Miejsce realizacji: Województwo Kujawsko-Pomorskie
Środki finansowe:
 1 298 979,48 zł

Wnioskodawca/Lider projektu: Ogólnopolski Operator Oświaty

Partnerzy Projektu: Państwowa Uczelnia Zawodowa we Włocławku

Szkoła ćwiczeń: Niepubliczna Szkoła Podstawowa Galileo nr 1 w Nakonowie

Galileo N logo2
Skip to content