;

Erasmus Nabór 2024/2025

Wyjazdy studentów na studia

 1. Przeczytaj ogłoszenie o wyjeździe na stronie internetowej lub w gablocie z ogłoszeniami dla studentów.
 2. Sprawdź w ogłoszeniu uczelnie partnerskie dla Twojego kierunku studiów.
 3. Wybierz uczelnię partnerską.
 4. Wypełnij aplikację. W tym celu udaj się po opinię do kierownika zakładu i średnią ocen do dziekanatu Twojego wydziału.
 5. Jeśli planujesz wyjazd na ostatnim roku studiów napisz podanie o zgodę na wyjazd do promotora Twojej pracy licencjackiej lub inżynierskiej.
 6. Złóż aplikację z podaniem / podaniami u koordynatora Erasmus+ w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu.

Wyjazdy studentów na praktyki

 1. Przeczytaj ogłoszenie o wyjeździe na stronie internetowej lub w gablocie z ogłoszeniami dla studentów.
 2. Poszukaj pracodawcy, u którego zrealizujesz praktykę.
 3. Uzgodnij z pracodawcą zadania do realizacji oraz kwestie ubezpieczenia.
 4. Wypełnij porozumienie o programie praktyk i wyślij pracodawcy do podpisania.
 5. Wypełnij aplikację. W tym celu udaj się po opinię do kierownika zakładu i średnią ocen do dziekanatu Twojego wydziału.
 6. Złóż aplikację wraz z porozumieniem o programie praktyk zaakceptowanym przez pracodawcę u koordynatora Erasmus+ w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu.

Zasady dofinansowania wyjazdów studentów wyjeżdżających w ramach Erasmus+ obowiązujące w roku akademickim 2024/2025

Wyjazdy studentów na studia (SMS)

Kraje należące do danej grupy

 

Stawka miesięczna dla projektów zaakceptowanych w konkursie w roku 2024

Grupa 1 – Austria, Belgia, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Niderlandy, Niemcy, Norwegia, Szwecja, Włochy oraz kraje niestowarzyszone z programem z regionu 13 i 14 1

670 €

Grupa 2 – Cypr, Czechy, Estonia, Grecja, Hiszpania, Łotwa, Malta, Portugalia, Słowacja, Słowenia

670 €

Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Litwa, Macedonia Północna, Polska, Rumunia, Serbia, Turcja, Węgry

600 €

Wyjazdy studentów na praktykę (SMP)

Kraje należące do danej grupy

 

Stawka miesięczna dla projektów zaakceptowanych w konkursie w roku 2024

Grupa 1 – Austria, Belgia, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Niderlandy, Niemcy, Norwegia, Szwecja, Włochy oraz kraje niestowarzyszone z programem z regionu 13 i 14 2

820 €

Grupa 2 – Cypr, Czechy, Estonia, Grecja, Hiszpania, Łotwa, Malta, Portugalia, Słowacja, Słowenia

820 €

Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Litwa, Macedonia Północna, Polska, Rumunia, Serbia, Turcja, Węgry

 

750 €

Kraje regionu 14: Countries not covered by the External Action Instruments– Faroe Island, Switzerland, United Kingdom;
Kraje regionu 13: Countries not covered by the External Action Instruments– Andorra, Monaco, San Marino, Vatican City State.

Zasady dofinansowania mobilności studentów i absolwentów „z mniejszymi szansami” w roku akademickim 2024/2025

Krótkoterminowe wyjazdy studentów i absolwentów (pobyty od 5 do 30 dni) do krajów UE i krajów trzecich stowarzyszonych z UE – dotyczy również mobilności mieszanych (blended mobility):

 

 

 

długość pobytu

 kwota dziennego stypendium 

 dodatkowa kwota dla uczestnika spełniającego definicję „osoby z mniejszymi szansami” 

 pobyt od 5 do 14 dni

 79 € / dzień

 100 € / wyjazd

 pobyt od 15 do 30 dni

 56 € / dzień

 150 € / wyjazd

 

Długoterminowe wyjazdy studentów i absolwentów (pobyty od 2 do 12 miesięcy) do krajów trzecich niestowarzyszonych z Erasmus+ za wyjątkiem krajów z regionów 13 i 14.

kwota miesięcznego stypendium – wyjazdy na studia/wyjazdy na praktykę

700 €/miesiąc

dodatkowa kwota dla uczestnika spełniającego definicję „osoby z mniejszymi szansami”

250 €/miesiąc

 

KOSZTY PODRÓŻY (DOTYCZĄ WSZYSTKICH RODZAJÓW MOBILNOŚCI)

odległość

ryczałt “green travel”3

ryczałt podróż standardowa

od 10 do 99 km

56 € na uczestnika

28 € na uczestnika

od 100 do 499 km

285 € na uczestnika

211 € na uczestnika

od 500 do 1999 km

417 € na uczestnika

309 € na uczestnika

od 2000 do 2999 km

535 € na uczestnika

395 € na uczestnika

od 3000 do 3999 km

785 € na uczestnika

580 € na uczestnika

od 4000 do 7999 km

1188 € na uczestnika

1188 € na uczestnika

8000 km lub więcej

1735 € na uczestnika

1735 € na uczestnika

3Green travel – podróż z wykorzystaniem niskoemisyjnych środków transportu takich jak autobus, pociąg lub wspólne korzystanie z samochodu.

Skip to content