;

wybory

Komunikat nr 5/24 Komisji Wyborczej Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku do przeprowadzenia wyborów na kadencję 2024 – 2028 z dnia 28 lutego 2024 r.

Komisja Wyborcza Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku informuje, że na spotkaniu wyborczym, które odbyło się w dniu 27 lutego 2024 roku, Kolegium Elektorów wybrało Pana dr. Roberta Musiałkiewicza, prof. PANS, na funkcję Rektora Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku na kadencję 2024-2028. Za kandydaturą głosowało 15 osób, nikt nie był przeciwko, nie stwierdzono też głosów nieważnych.

Przewodniczący Komisji Wyborczej

Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku
mgr Łukasz Przystupa

Komunikat nr 4/24 Komisji Wyborczej Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku do przeprowadzenia wyborów na kadencję 2024 – 2028 z dnia 15 lutego 2024 r.

Komisja Wyborcza Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku informuje, że na posiedzeniu Komisji Wyborczej, które odbyło się w dniu 15 lutego 2024 roku, zostały podjęte następujące uchwały:

Ponadto Komisja Wyborcza Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku przypomina, że spotkanie wyborcze
z kandydatem na Rektora oraz wybór Rektora przez Kolegium Elektorów zaplanowane jest na 27 lutego 2024 r.

Przewodniczący Komisji Wyborczej

Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku

mgr Łukasz Przystupa

Komunikat nr 3/24 Komisji Wyborczej Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku do przeprowadzenia wyborów na kadencję 2024 – 2028 z dnia 31 stycznia 2024 r.

Komisja Wyborcza Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku informuje, że na posiedzeniu Komisji Wyborczej, które odbyło się w dniu 31 stycznia 2024 roku, zostały podjęte następujące uchwały:

· Uchwała nr 3/2024 Komisji Wyborczej Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku z dnia 31 stycznia 2024 roku w sprawie stwierdzenia ważności wyborów do Kolegium Elektorów Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku na kadencję 2024-2028;

· Uchwała nr 4/2024 Komisji Wyborczej Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku z dnia 31 stycznia 2024 roku w sprawie stwierdzenia ważności wyborów do Senatu Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku na kadencję 2024-2028.

Ponadto Komisja Wyborcza Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku informuje, że do Komisji Wyborczej wpłynęło pismo Przewodniczącego Samorządu Studenckiego Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku o wyborze przedstawicieli studentów do Kolegium Elektorów i Senatu Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku na kadencję 2024-2028.

Mając na uwadze uchwałę nr 3/2024 Komisji Wyborczej PANS we Włocławku oraz pisemną informację Przewodniczącego Samorządu Studenckiego PANS we Włocławku, członkowie wspólnoty akademickiej PANS we Włocławku dokonali wyboru do Kolegium Elektorów Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku na kadencję 2024-2028 następujących osób:

· Pani Katarzyna Chymkowska – magister;

· Pan Patryk Ciechanowski – magister;

· Pani Beata Haor – doktor;

· Pan Dawid Iglewski;

· Pan Marcin Kacprowicz – doktor inżynier;

· Pani Karolina Kaszlińska – doktor;

· Pani Dorota Kochman – doktor;

· Pan Marcin Krupski – doktor inżynier;

· Pani Jolanta Laskowska – doktor;

· Pan Fabian Nalikowski – doktor;

· Pan Przemysław Pawłowski;

· Pani Agnieszka Rojewska – magister;

· Pan Paweł Sobierajski – doktor;

· Pani Marlena Szyprkowicz – magister;

· Pan Adrian Zakrzewski.

Podobnie, mając na uwadze uchwałę nr 4/2024 Komisji Wyborczej PANS we Włocławku oraz pisemną informację Przewodniczącego Samorządu Studenckiego PANS we Włocławku, członkowie wspólnoty akademickiej PANS we Włocławku dokonali wyboru do Senatu Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku na kadencję 2024-2028 następujących osób:

· Pani Anna Antczak-Komoterska – doktor;

· Pani Kamila Bierzgalska;

· Pan Patryk Ciechanowski – magister;

· Pan Dawid Iglewski;

· Pan Marcin Kacprowicz – doktor inżynier;

· Pani Dorota Kochman – doktor;

· Pani Jolanta Laskowska – doktor;

· Pani Dominika Lisiak-Felicka – doktor inżynier;

· Pan Przemysław Pawłowski;

· Pani Ewa Podlewska – doktor;

· Pani Adrianna Sobczyńska – magister;

· Pani Marta Waszin – magister;

· Pani Aneta Woźniak – magister;

· Pan Piotr Zariczny – doktor hab.;

Przewodniczący Komisji Wyborczej

Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku

mgr Łukasz Przystupa

Komunikat nr 2/24 Komisji Wyborczej Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku do przeprowadzenia wyborów na kadencję 2024 – 2028 z dnia 24 stycznia 2024 r.

Komisja Wyborcza Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku informuje, że w dniu 24 stycznia 2024 r., podczas wyborów przedstawicieli poszczególnych grup do Kolegium Elektorów i Senatu Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku, na kadencję 2024-2028, wybrano następujące osoby:

1) do Kolegium Elektorów Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku:

przedstawiciele nauczycieli akademickich posiadających co najmniej stopień doktora:

 • Pani Beata Haor  – doktor
 • Pan Marcin Kacprowicz  – doktor inżynier
 • Pani Karolina Kaszlińska  – doktor
 • Pani Dorota Kochman  – doktor
 • Pan Marcin Krupski  – doktor inżynier
 • Pani Jolanta Laskowska  – doktor
 • Pan Fabian Nalikowski  – doktor
 • Pan Paweł Sobierajski – doktor

przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich:

 • Pan Patryk Ciechanowski  – magister
 • Pani Agnieszka Rojewska  – magister

przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi:

 • Pani Katarzyna Chymkowska  – magister
 • Pani Marlena Szyprkowicz  – magister

2) do Senatu Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku:

przedstawiciele nauczycieli akademickich posiadających co najmniej stopień doktora:

 • Pani Anna Antczak-Komoterska  – doktor
 • Pan Marcin Kacprowicz  – doktor inżynier
 • Pani Dorota Kochman  – doktor
 • Pani Jolanta Laskowska  – doktor
 • Pani Dominika Lisiak-Felicka  – doktor inżynier
 • Pani Ewa Podlewska  – doktor
 • Pan Piotr Zariczny – doktor hab.

przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich:

 • Pan Patryk Ciechanowski  – magister
 • Pani  Marta Waszin – magister

przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi:

 • Pani Adrianna Sobczyńska  – magister
 • Pani Aneta Woźniak  – magister

Informujemy, że ewentualne protesty wyborcze można składać, w terminie 3 dni od dnia czynności wyborczej, której dotyczy protest.

Przewodniczący Komisji Wyborczej

Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku

mgr Łukasz Przystupa

Komunikat nr 1/24 Komisji Wyborczej Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku do przeprowadzenia wyborów na kadencję 2024 – 2028 z dnia 17 stycznia 2024 r.

Komisja Wyborcza Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku informuje, że na posiedzeniu Komisji Wyborczej, które odbyło się dnia 16 stycznia 2024 roku ustalono listy zgłoszonych kandydatów do Kolegium Elektorów i Senatu Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku na kadencję 2024-2028:

1) lista zgłoszonych kandydatów do Kolegium Elektorów Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku na kadencję 2024-2028:

przedstawiciele nauczycieli akademickich posiadających co najmniej stopień doktora:

 • Pani Beata Haor  – doktor
 • Pan Marcin Kacprowicz  – doktor inżynier
 • Pani Karolina Kaszlińska  – doktor
 • Pani Dorota Kochman  – doktor
 • Pan Marcin Krupski  – doktor inżynier
 • Pani Jolanta Laskowska  – doktor
 • Pan Fabian Nalikowski  – doktor
 • Pan Paweł Sobierajski – doktor

przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich:

 • Pan Patryk Ciechanowski  – magister
 • Pani Agnieszka Rojewska  – magister

przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi:

 • Pani Katarzyna Chymkowska  – magister
 • Pani Marlena Szyprkowicz  – magister

2) lista zgłoszonych kandydatów do Senatu Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku na kadencję 2024- 2028:

przedstawiciele nauczycieli akademickich posiadających co najmniej stopień doktora:

 • Pani Anna Antczak-Komoterska  – doktor
 • Pan MarcinKacprowicz  – doktor inżynier
 • Pani Dorota Kochman  – doktor
 • Pani Jolanta Laskowska  – doktor
 • Pani Dominika Lisiak-Felicka  – doktor inżynier
 • Pani Ewa Podlewska  – doktor
 • Pan Piotr Zariczny – doktor hab.

przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich:

 • Pan Patryk Ciechanowski  – magister
 • Pani  Marta Waszin – magister

Komunikat nr 3/23 Komisji Wyborczej Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku do przeprowadzenia wyborów na kadencję 2024 – 2028 z dnia 18 grudnia 2023 r.

Komisja Wyborcza Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku informuje, że posiedzeniu które odbyło się w dniu 18 grudnia 2023 r., została podjęta uchwała nr 5/2023 Komisji Wyborczej Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku, w sprawie sporządzenia list wyborczych pracowników posiadających bierne i czynne prawo wyborcze na kadencję 2024-2028.

Listy wyborcze dostępne są do wglądu u Sekretarza Komisji Wyborczej PANS we Włocławku – Pani Sylwii Zalewskiej, Rektorat (ul. 3 Maja 17) w pokoju nr 33.

Przewodniczący Komisji Wyborczej
Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku

mgr Łukasz Przystupa

Uchwała nr 5/2023 Komisji Wyborczej Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku z dnia 18 grudnia 2023 roku w sprawie sporządzenia list wyborczych pracowników posiadających bierne i czynne prawo wyborcze na kadencję 2024-2028

Komunikat nr 2/23 Komisji Wyborczej Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku do przeprowadzenia wyborów na kadencję 2024 – 2028 z dnia 13 grudnia 2023 r.

Komisja Wyborcza Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku w celu ułatwienia Państwu czynności w ramach procesu wyborczego na kadencję 2024-2028 zamieszcza wzory dokumentów, stanowiących załączniki do Regulaminu wyborczego Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku z dnia 17 grudnia  2019 r., tj. :

 

Przewodniczący Komisji Wyborczej
Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku

mgr Łukasz Przystupa

Komunikat Nr 1/23 Komisji Wyborczej Państwowej akademii nauk stosowanych we Włocławku

Komisja Wyborcza Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku informuje, że na pierwszym posiedzeniu Komisji Wyborczej, które odbyło się 7 grudnia 2023 roku podjęto następujące uchwały:

Na podstawie Uchwały nr 60/23 Senatu Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku z dnia 28 listopada 2023 roku  w sprawie wyboru Komisji Wyborczej do przeprowadzania wyborów w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku oraz ww. Uchwał Komisji Wyborczej ustanowiono skład i funkcje Komisji Wyborczej na kadencję 2024-2028:

 • mgr Łukasz Przystupa – Przewodniczący Komisji Wyborczej;
 • dr Ireneusz Koepke – Zastępca Przewodniczącego Komisji Wyborczej;
 • mgr Sylwia Zalewska – Sekretarz Komisji Wyborczej;
 • mgr Piotr Gołembiewski;
 • mgr inż. Jarosław Struś;
 • Kamila Bierzgalska.

Ponadto, na przedmiotowym posiedzeniu Komisji Wyborczej podjęto Uchwałę nr 4/23 Komisji Wyborczej Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku z dnia 7 grudnia 2023 roku w sprawie sporządzenia terminarza wyborczego w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku na kadencję 2024-2028.
Mając na uwadze, że terminarz wyborczy podaje się do publicznej wiadomości poprzez rozwieszenie go we wszystkich budynkach Uczelni oraz zamieszczenie go na stronie internetowej Uczelni co najmniej 7 dni przed datą pierwszych czynności wyborczych poniżej udostępnia się treść niniejszej uchwały z załącznikiem:

Nadto, w ramach interpretacji przepisów Regulaminu wyborczego Komisja Wyborcza ustaliła, że osoby przynależące do kilku grup pracowniczych będą mogły korzystać z biernego i czynnego prawa wyborcze tylko i wyłącznie w zakresie jednej grupy pracowniczej, którą zobowiązani będą wskazać w terminie ustalonym przez Komisję Wyborczą. Komisja Wyborcza będzie się indywidualnie kontaktować z taki osobami.


Przewodniczący Komisji Wyborczej
Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku

mgr Łukasz Przystupa

Skip to content