;

wybory

Komunikat Nr 20/20 Komisji Wyborczej
Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku

Komisja Wyborcza informuje, że na posiedzeniu w dniu 29 maja 2020 r. podjęła uchwałę Nr 14/20 w sprawie stwierdzenia ważności wyborów Rektora Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku, które odbyły się 26 maja 2020 roku.

Rektorem Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku na kadencję 2020-2024 został p. dr Robert Musiałkiewicz.

Komunikat Nr 19/20 Komisji Wyborczej
Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku

Komisja Wyborcza informuję, że Kolegium Elektorów Państwowej Uczelni Zawodowej
we Włocławku, podczas wyborów na funkcję Rektora Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku na kadencję 2020-2024, które odbyły się 26 maja 2020 roku, wybrało dr. Roberta Musiałkiewicza na Rektora Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku na kadencję 2020-2024.

Wynik głosowania:

 • za kandydaturą dr. Roberta Musiałkiewicza – oddano 15 głosów;
 • przeciw kandydaturze dr. Roberta Musiałkiewicza – oddano 0 głosów;
 • głosy nieważne – 0 głosów.

Komunikat Nr 18/20 Komisji Wyborczej
Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku

Komisja Wyborcza informuje, że w dniu 15 maja 2020 r. została podjęta uchwała zgodnie, z którą spotkanie wyborcze związane z wyborem Rektora zostało przeniesione z Sali Senatu przy ul. 3 Maja do Auli na ul. Energetyków 30 we Włocławku.

 

Komunikat Nr 16/20 Komisji Wyborczej
Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku

Komisja Wyborcza informuje, że na posiedzeniu w dniu 5 maja 2020 roku podjęła:

Uchwała nr 9/20 załącznik nr. 1

aktualizacja: 5 maja 2020

Uchwała nr 9/20 załącznik nr. 1

aktualizacja: 5 maja 2020

Uchwała nr 10/20 załącznik nr. 1

aktualizacja: 5 maja 2020

Uchwała nr 10/20 załącznik nr. 2

aktualizacja: 5 maja 2020

Mając na uwadze powyższe uchwały, na kadencję 2020-2024 członkowie wspólnoty akademickiej Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku dokonali wyboru do Senatu zgodnie z ustaloną ostateczną listą członków:
mgr Katarzyna Chymkowska,
dr n. med. Beata Haor,
dr inż. Marcin Kacprowicz;
dr Karolina Kaszlińska,
dr n. med. Dorota Kochman;
dr Jolanta Laskowska;
dr Ewa Podlewska;
mgr Joanna Przybylska;
mgr Adrianna Sobczyńska
dr Paweł Sobierajski;
mgr Marta Waszin.
Mając na uwadze powyższe uchwały oraz uchwałę Nr 5/2020 Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku z dnia 24 stycznia 2020 roku w sprawie wyboru członków Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku do Kolegium Elektorów, na kadencję 2020-2024 członkowie wspólnoty akademickiej Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku dokonali wyboru do Kolegium Elektorów zgodnie z ustaloną ostateczną listą członków:
dr n. med. Beata Haor,
dr Daniel Jurewicz,
dr Małgorzata Karolewska-Szparaga,
dr Karolina Kaszlińska,
dr n. med. Dorota Kochman,
dr inż. Marcin Krupski,
dr Jolanta Laskowska,
Jakub Lewandowski,
Samanta Pinińska,
mgr Joanna Przybylska,
mgr Agnieszka Rojewska,
dr Paweł Sobierajski,
mgr Marlena Szpyrkowicz,
Patryk Więznowski,
mgr Aneta Woźniak.

Komunikat Nr 15/20 Komisji Wyborczej
Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku

Komisja Wyborcza informuje, że 29 kwietnia 2020 roku, podczas wyborów przedstawicieli pozostałych nauczycieli akademickich do Kolegium Elektorów Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku na kadencję 2020-2024, które przeprowadzono w formie on-line, w godz. 8:00-15:00, do Kolegium Elektorów wybrano:
1) Panią mgr Joannę Przybylską;
2) Panią mgr Agnieszkę Rojewską
Protesty wyborcze wnosi się zgodnie z Regulaminem Wyborczym, w terminie 3 dni od dnia czynności wyborczej, której dotyczy protest na adres e-mail: protest.wyborczy@puz.wloclawek.pl

Komunikat Nr 14/20 Komisji Wyborczej
Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku

Komisja Wyborcza informuje, że 29 kwietnia 2020 roku, podczas wyborów przedstawicieli pozostałych nauczycieli akademickich do Senatu Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku na kadencję 2020-2024, które przeprowadzono w formie on-line, w godz. 8:00-15:00, do Senatu wybrano:
1) Panią mgr Joannę Przybylską;
2) Panią mgr Martę Waszin.
Protesty wyborcze wnosi się zgodnie z Regulaminem Wyborczym, w terminie 3 dni od dnia czynności wyborczej, której dotyczy protest na adres e-mail: protest.wyborczy@puz.wloclawek.pl

Komunikat Nr 13/20 Komisji Wyborczej
Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku

Komisja Wyborcza informuje, że 29 kwietnia 2020 roku, podczas wyborów przedstawicieli nauczycieli akademickich posiadających co najmniej stopień doktora do Senatu Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku na kadencję 2020-2024, które przeprowadzono w formie on-line, w godz. 8:00-15:00, do Senatu wybrano:
1) Panią dr Ewę Podlewską;
2) Pana dr. inż. Marcina Kacprowicza;
3) Panią dr n. med. Dorotę Kochman;
4) Panią dr n. med. Beatę Haor;
5) Panią dr Jolantę Laskowską;
6) Pana dr. Pawła Sobierajskiego;
7) Panią dr Karolinę Kaszlińską.
Protesty wyborcze wnosi się zgodnie z Regulaminem Wyborczym, w terminie 3 dni od dnia czynności wyborczej, której dotyczy protest na adres e-mail: protest.wyborczy@puz.wloclawek.pl

Komunikat Nr 12/20 Komisji Wyborczej
Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku

Komisja Wyborcza informuje, że 29 kwietnia 2020 roku, podczas wyborów przedstawicieli nauczycieli akademickich posiadających co najmniej stopień doktora do Kolegium Elektorów Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku na kadencję 2020-2024, które przeprowadzono w formie on-line, w godz. 8:00-15:00, do Kolegium Elektorów wybrano:
1) Pana dr. Daniela Jurewicza;
2) Panią dr Małgorzatę Karolewską-Szparagę;
3) Panią dr Karolinę Kaszlińską;
4) Pana dr. inż. Marcina Krupskiego;
5) Pana dr. Pawła Sobierajskiego;
6) Panią dr Jolantę Laskowską;
7) Panią dr n. med. Beatę Haor ;
8) Panią dr n. med. Dorotę Kochman.
Protesty wyborcze wnosi się zgodnie z Regulaminem Wyborczym, w terminie 3 dni od dnia czynności wyborczej, której dotyczy protest na adres e-mail: protest.wyborczy@puz.wloclawek.pl

Komunikat Nr 11/20 Komisji Wyborczej
Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku

Komisja Wyborcza informuje, że 27 kwietnia 2020 roku, podczas wyborów przedstawicieli pracowników niebędących nauczycielami akademickimi do Kolegium Elektorów Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku na kadencję 2020-2024, które
przeprowadzono w formie on-line, w godz. 8:00-15:00, do Kolegium Elektorów wybrano:
1) Panią mgr Szpyrkowicz Marlenę;
2) Panią mgr Woźniak Anetę.
Protesty wyborcze wnosi się zgodnie z Regulaminem Wyborczym, w terminie 3 dni od dnia czynności wyborczej, której dotyczy protest na adres e-mail: protest.wyborczy@puz.wloclawek.pl

Komunikat Nr 10/20 Komisji Wyborczej
Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku

Komisja Wyborcza informuje, że 27 kwietnia 2020 roku, podczas wyborów przedstawicieli pracowników niebędących nauczycielami akademickimi do Senatu Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku na kadencję 2020-2024, które przeprowadzono w formie on-line, w godz. 8:00-15:00, na członków Senatu wybrano:
1) Panią mgr Chymkowską Katarzynę;
2) Pani mgr Sobczyńską Adriannę.
Protesty wyborcze wnosi się zgodnie z Regulaminem Wyborczym, w terminie 3 dni od dnia czynności wyborczej, której dotyczy protest na adres e-mail: protest.wyborczy@puz.wloclawek.pl

Komunikat Nr 9/20 Komisji Wyborczej
Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku

Komisja Wyborcza informuje, ze względu na utrzymującą się sytuację (stan epidemii COVID-19) i związane z tym zagrożenia, a także niepewność co do dalszych obostrzeń została podjęta decyzja o przeprowadzeniu najbliższych czynności wyborczych do Senatu i Kolegium Elektorów w formie on-line (więcej informacji w tym zakresie na końcu komunikatu).

Wybory do Senatu oraz Kolegium Elektorów zostały zaplanowane:

 • wśród przedstawicieli pracowników niebędących nauczycielami akademickimi na dzień 27 kwietnia 2020 r. (godz. 8:00 – 15:00),
 • wśród przedstawicieli nauczycieli akademickich posiadających co najmniej stopień doktora oraz posiadających tytuł zawodowy magistra na dzień 29 kwietnia 2020 r. (godz. 8:00 – 15:00).

 

Szczegółowe informacje w zakresie prowadzenia wyborów on-line

 1. Każdy uprawniony do głosowania na co najmniej 24 godziny przed głosowaniem powinien otrzymać dwie identyczne wiadomości e-mail z platformy obsługującej czynności wyborcze on-line z linkiem do głosowania (zabezpieczenie wyborów w postaci dwóch serwerów, ale system wyborczy pomimo dwóch wiadomości e-mail nie pozwoli zagłosować więcej niż jeden raz).
 2. Każda z wiadomości e-mail będzie także zawierać informacje dotyczące głosowania, w szczególności:
 • organ w zakresie, którego będzie prowadzone głosowanie;
 • godziny i data w jakich można oddać głos;
 • możliwą maksymalną ilość głosów do oddania w ramach jednego głosowania (na ilu kandydatów można maksymalnie głosować).
 1. Każdy, kto powinien otrzymać w/w wiadomości, a ich nie otrzyma w powyżej zakreślonym terminie, zobowiązany jest niezwłocznie skontaktować się z Komisją Wyborczą:
 1. W przypadku, gdy w danej grupie pracowniczej nie dojdzie do obsadzenia wszystkich mandatów, Komisja Wyborcza niezwłocznie określi termin kolejnej tury głosowania, informując o tym w Komunikacie oraz bezpośrednio daną grupę pracowniczą.
 2. Protesty wyborcze wnosi się zgodnie z Regulaminem Wyborczym w terminie 3 dni od dnia czynności wyborczej, której dotyczy protest na adres e-mail: wyborczy@puz.wloclawek.pl
 3. Po zakończeniu głosowania Komisja Wyborcza niezwłocznie opublikuje wyniki głosowania.

Wobec powyższego zwracamy się z prośbą, aby każdy uprawniony do głosowania odpowiednio wcześniej sprawdził i upewnił się, że jako jedyny ma dostęp do swojej poczty służbowej (e-maila służbowego), bowiem tam zostanie przesłany link umożliwiający oddanie głosu.

W przypadku konieczności zresetowania hasła do poczty służbowej należy to zrobić najpóźniej do godz. 13 ostatniego dnia roboczego, przypadającego przed dniem, w którym zaplanowane jest głosowanie dla osoby zainteresowanej. W dniu wyborów będzie można zresetować hasło tylko i wyłącznie OSOBIŚCIE w budynku Uczelni na ul. Mechaników.  

Komisja Wyborcza informuje, że program komputerowy do obsługi wyborów funkcjonuje na podstawie szyfrowania kryptograficznego, które uniemożliwia sparowanie oddanego głosu z wyborcą, co za tym idzie wybory w formie on-line spełniają w najwyższym stopniu gwarancję ich tajności.

Sam proces głosowania jest bardzo prosty i intuicyjny, a wiadomość z linkiem będzie zawierała także wszelkie niezbędne informacje ułatwiające Państwu oddanie głosu. 

Ponadto Komisja Wyborcza informuje, że na posiedzeniu w dniu 16 kwietnia 2020r.podjęto następujące uchwały:

Komunikat Nr 8/20 Komisji Wyborczej
Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku

Komisja Wyborcza informuje, że ze względu na utrzymującą się sytuację i związane z tym zagrożenie, aktualnie nie ma jeszcze możliwości ustalenia zaktualizowanego terminarza wyborczego.

Zaktualizowany terminarz wyborczy obejmujący przełożone czynności wyborcze zostanie ogłoszony najszybciej jak to tylko będzie możliwe. Mamy nadzieję, że nastąpi to nie później niż do końca kwietnia 2020 r.

Jednocześnie informujemy, iż rozważane jest przeprowadzenie pozostałych czynności wyborczych w formie on-line, oczywiście z odpowiednim zastosowaniem wymogów i procedur przewidzianych przez Regulamin wyborczy PUZ we Włocławku, przede wszystkim przy zagwarantowaniu wszystkim tajności głosowania.

Chcielibyśmy też wyjaśnić, iż cały czas liczymy na to, iż możliwe będzie przeprowadzenie czynności wyborczych w tradycyjny sposób niemniej, gdyby sytuacja nie uległa poprawie, nie chcąc nikogo narażać będziemy zmuszeni skorzystać z formuły on-line.

Wszystkie nowe informacje będą zamieszczane na bieżąco w zakładce „Wybory” na stronie Uczelni.

Komunikat Nr 7/20 Komisji Wyborczej
Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku

Komisja Wyborcza informuje, że ze względu na obecną sytuację, czynności wyborcze związane z wyborami do Senatu oraz Kolegium Elektorów zaplanowane na dzień 17 marca 2020 r. muszą zostać przełożone. Jednocześnie wyjaśniamy, że wobec powyższego wszystkie kolejne terminy czynności wyborczych również muszą zostać przełożone. Nowy terminarz wyborczy obejmujący przełożone czynności wyborcze zostanie ogłoszony niezwłocznie, najszybciej jak to tylko będzie możliwe. Wszystkie nowe informacje będą zamieszczane na bieżąco w zakładce „Wybory” na stronie Uczelni.

Komunikat Nr 6/20 Komisji Wyborczej
Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku

Komisja Wyborcza informuje, że nastąpiła zmiana miejsca przeprowadzenia wyborów do Senatu oraz Kolegium Elektorów zaplanowanych na dzień 17 marca 2020 r. Wybory odbędą się w Auli Centrum Nauk Technicznych i Nowoczesnych Technologii (ul. Energetyków 30). Godziny poszczególnych zebrań pozostają bez zmian.

Jednocześnie prosimy o to, aby każdy głosujący miał ze sobą własny długopis.

 

Ponadto wyjaśniamy, że ze względu na wyjątkową sytuację mogą zostać ogłoszone następne komunikaty zawierające kolejne zmiany, w związku z czym wszystkich zainteresowanych prosimy o śledzenie zakładki „Wybory” na stronie Uczelni. 

Komunikat Nr 5/20 Komisji Wyborczej
Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku

Komisja Wyborcza informuję, że na posiedzeniu Komisji Wyborczej, które odbyło się w dniu 28 lutego 2020 roku podjęto:
1) Uchwałę Nr 4/20 Komisji Wyborczej Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku na kadencję 2020-2024 z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie ustalenia list zgłoszonych kandydatów do Kolegium Elektorów Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku;
2) Uchwałę Nr 5/20 Komisji Wyborczej Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku na kadencję 2020-2024 z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie ustalenia list zgłoszonych kandydatów do Senatu Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku.

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW NA FUNKCJĘ REKTORA

W myśl § 3 ust. 5 Regulaminu Wyborczego Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku kandydaci na funkcję Rektora, zobowiązani są legitymować się biernym prawem wyborczym, o którym mowa w ust. 4 pkt 1, a także spełniać następujące warunki:

 • legitymować się, co najmniej stopniem naukowy doktora;
 • mieć pełną zdolność do czynności prawnych;
 • korzystać z pełni praw publicznych;
 • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • nie być karanym karą dyscyplinarną;
 • w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. nie pracowali
  w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2186, ze zm.), nie pełniła w nich służby ani nie współpracowała z tymi organami;
 • ich okres zatrudnienia w Uczelni w dniu wyborów musi wynosić co najmniej pięć lat.

 

W myśl §27  ust. 1  Regulaminu Wyborczego Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku zgłoszenia kandydata na funkcję Rektora dokonuje się w formie pisemnej. Wzór zgłoszenia na funkcję Rektora stanowi załącznik nr 5 do niniejszego Regulaminu. Do zgłoszenia należy dołączyć następujące dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań formalnych:

 • uzasadnienie nieprzekraczające jednej strony maszynopisu;
 • oświadczenie lustracyjne, o którym mowa w Rozdziale 8 Regulaminu Wyborczego.
 • oświadczenie, że nie został ukarany karą dyscyplinarną, złożone z datą nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu do zgłoszenia kandydata;
 • informację z Krajowego Rejestru Karnego wystawioną nie wcześniej niż
  6 miesięcy przed upływem terminu do zgłoszenia kandydata;
 • oświadczenie, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych złożone z datą nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu do zgłoszenia kandydata;
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do zajmowania stanowiska Rektora;

 

Zgłoszenia kandydatów na funkcję Rektora Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku składa się  do Rady Uczelni (Kancelaria, ul. 3 Maja 17, 87-800 Włocławek)

Oświadczenie kandydata na funkcję Rektora

aktualizacja: 27 lutego 2020

Oświadczenie lustracyjne

aktualizacja: 27 lutego 2020

zgłoszenia do organów
Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku

Zgłoszenia do Senatu PUZ we Włocławku

Wymagane dokumenty:

Oświadczenie

aktualizacja: 10 lutego 2020

Zgłoszenie kandydatata do Senatu

aktualizacja: 10 lutego 2020

Zgłoszenia do Kolegium Elektorów PUZ we Włocławku

Wymagane dokumenty:

Oświadczenie

aktualizacja: 10 lutego 2020

Zgłoszenie kandydatata do Senatu

aktualizacja: 10 lutego 2020

Komunikat Nr 4/20 Komisji Wyborczej
Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku

Komisja Wyborcza informuję, że na posiedzeniu Komisji Wyborczej, które odbyło się w dniu 10 lutego 2020 roku podjęto Uchwałę Nr 3/20 Komisji Wyborczej Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku na kadencję 2020-2024 z dnia 10 lutego 2020 roku zmieniającą uchwałę w sprawie sporządzenia list wyborczych pracowników posiadających bierne i czynne prawo wyborcze.
Komisja wyborcza informuje, że w ramach interpretacji przepisów prawa podjęła decyzję o rozszerzeniu list wyborczych pracowników posiadających bierne prawo wyborcze, o osoby które zatrudnione są w Uczelni w niepełnym wymiarze czasu pracy.
Listy do wglądu u Sekretarza Komisji Wyborczej – p. Michał Kraszewski, Rektorat ul. 3 Maja 17, pok. 32.

pouczenie

Zgodnie z §9 ust. 3 Regulaminu Wyborczego Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku, każdemu przysługuje prawo wglądu w listy wyborcze, które są przechowywane u Sekretarza Komisji Wyborczej

Komunikat Nr 3/20 Komisji Wyborczej
Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku

Komisja Wyborcza informuję, że na posiedzeniu Komisji Wyborczej, które odbyło się w dniu 28 stycznia 2020 roku podjęto Uchwałę Nr 3/20 Komisji Wyborczej Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku na kadencję 2020-2024 z dnia 28 stycznia 2020 roku w sprawie sporządzenia list wyborczych pracowników posiadających bierne i czynne prawo wyborcze.
Listy do wglądu u Sekretarza Komisji Wyborczej – p. Michał Kraszewski, Rektorat ul. 3 Maja 17, pok. 32.

pouczenie

Zgodnie z §9 ust. 3 Regulaminu Wyborczego Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku, każdemu przysługuje prawo wglądu w listy wyborcze, które są przechowywane u Sekretarza Komisji Wyborczej

Komunikat Nr 2/20 Komisji Wyborczej
Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku

Komisja Wyborcza informuję, że na posiedzeniu Komisji Wyborczej, które odbyło się w dniu 7 stycznia 2020 roku podjęto Uchwałę Nr 1/20 Komisji Wyborczej Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku na kadencję 2020-2024 z dnia 7 stycznia 2020 roku w sprawie sporządzenia terminarza wyborczego na kadencję 2020-2024.

Niniejszym ogłasza się „TERMINARZ WYBORCZY” do przeprowadzenia wyborów na kadencję 2020-2024 w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku.

Cele projektu

Komunikat Nr 1/20 Komisji Wyborczej Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku

Komisja Wyborcza informuję, że na pierwszym posiedzeniu Komisji Wyborczej, które odbyło się 23 grudnia 2019 roku podjęto następujące uchwały:

Cele projektu

Na podstawie Uchwały Nr 87/19 Senatu Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie wyboru
Komisji Wyborczej do przeprowadzania wyborów w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku oraz ww. Uchwał Komisji Wyborczej ustanowiono skład i funkcje Komisji Wyborczej na kadencję 2020-2024:

1) mgr Łukasz Przystupa – Przewodniczący Komisji Wyborczej; 
2) dr Ireneusz Koepke – Zastępca Przewodniczącego Komisji Wyborczej; 
3) mgr Michał Kraszewski – Sekretarz Komisji Wyborczej; 
4) mgr Piotr Gołembiewski; 
5) mgr inż. Jarosław Struś; 
6) Jakub Gronicikowski

Na posiedzeniu Komisji Wyborczej, które odbyło się w dniu 7 stycznia 2020 roku podjęto Uchwałę Nr 1/20 Komisji Wyborczej Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku na kadencję 2020-2024 z dnia 7 stycznia 2020 roku w sprawie sporządzenia terminarza wyborczego na kadencję 2020-2024. Terminarz wyborczy podlega rozwieszeniu we wszystkich budynkach Uczelni oraz zamieszczeniu na stronie internetowej Uczelni co najmniej 7 dni przed datą pierwszych czynności wyborczych.
W ramach interpretacji przepisów prawa Komisja Wyborcza ustaliła, że osoby przynależące do kilku grup pracowniczych mają bierne
i czynne prawo wyborcze tylko i wyłącznie w zakresie jednej grupy pracowniczej, którą zobowiązani będą wskazać w terminie ustalonym przez Komisję Wyborczą.

Skip to content