;

Zarządzanie

Darmowe studia licencjackie we Włocławku
Zapisz się

Specjalności

1. Zarządzanie zasobami ludzkimi
2. Marketing w praktyce

Dziedzina

Nauki ekonomiczno-prawne

Profil kształcenia

Praktyczny

Poziom kształcenia

Studia I stopnia

Forma studiów

Stacjonarne z trybem
dla pracujących

Czas trwania

3 lata (6 semestrów)

O kierunku

Zarządzanie zasobami ludzkimi | Marketing w praktyce

Dla kogo kierunek?

Kierunek skierowany jest do:

✔︎ osób kreatywnych, komunikatywnych i zorganizowanych;

✔︎ osób przedsiębiorczych i odpowiedzialnych;

✔︎ osób planujących prowadzenie własnej firmy;

✔︎ osób wykazujących cechy lidera;

✔︎ osób lubiących pracę z ludźmi;

✔︎ osób stawiających na samorozwój.

Ręka wskazująca na dokumenty.
Rozmowa dwóch pracowników na temat wyników

Perspektywy zatrudnienia

Dokąd po studiach?

✔︎ Manager lub specjalista w korporacjach, przedsiębiorstwach, instytucjach;

✔︎ Specjalista w agencjach konsultingowych;

✔︎ Ekspert rynku inwestycji i nieruchomości;

✔︎ Pracownik urzędów administracji państwowej i samorządowej;

✔︎ Specjalista ds. finansów i rachunkowości w bankach, firmach ubezpieczeniowych;

✔︎ Prowadzenie własnej działalności gospodarczej

Ucz się od praktyków

✔︎ Kierunek ten obejmuje wiedzę z zakresu ekonomii, finansów, bankowości, marketingu oraz prawa gospodarczego;

✔︎ Zarządzanie przygotowuje studenta do kierowania firmą. Obejmuje planowanie, organizowanie i koordynowanie procesów związanych ze stanowiskiem managera;

✔︎ Program studiów na kierunku zarządzanie obejmuje bloki przedmiotów ogólnych, kierunkowych i związanych z wybraną specjalnością, które zapewniają absolwentom kanon wiedzy ekonomicznej i ogólnej;

✔︎ To doskonała propozycja dla osób kreatywnych, przedsiębiorczych i komunikatywnych;

Rozmowa dwóch osób, na stole rozrzucone fiszki

Dodatkowe informacje

Dowiedz się więcej na temat kierunku

✔︎ Marketing

✔︎ Mikroekonomia

✔︎ Bezpieczeństwo i higiena pracy z ergonomią

✔︎ Zarządzanie zasobami ludzkimi

✔︎ Ubezpieczenia gospodarcze

✔︎ Podstawy prawa cywilnego w zarządzaniu i działalności gospodarczej

✔︎ Absolwent kierunku Zarządzanie pozna i nauczy się najnowszych technik i koncepcji zarządzania których istotę i znaczenie podkreślają organizacje rangi krajowej i międzynarodowej; 

✔︎ Absolwent nabędzie umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów gospodarowania zasobami ludzkimi; 

✔︎ Absolwent jest przygotowany do pracy w charakterze specjalisty organizacji i zarządzania oraz menedżera/kierownika pierwszej linii oraz średniego szczebla zarządzania w organizacjach, a także do prowadzenia własnej działalności gospodarczej; 

✔︎ Absolwent specjalności Zarządzanie zasobami ludzkimi posiada rzetelną i fachową wiedzę dotyczącą najnowszego instrumentarium gospodarowania zasobami pracy i rynku pracy w gospodarce opartej na wiedzy;  

✔︎ Absolwent specjalności Zarządzanie zasobami ludzkimi posiada umiejętności pozwalające na samodzielne kierowanie planowaniem zatrudnienia, rekrutacją i doborem pracowników, szkoleniem i doskonaleniem zawodowym; 

✔︎ Absolwent specjalności Marketing w praktyce posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne do wdrażania strategii marketingowych z wykorzystaniem potencjału, który niesie ze sobą Internet i social media;  

✔︎ Absolwent specjalności Marketing w praktyce świetnie operuje narzędziami nowoczesnego marketingu, w tym potrafi generować korzyści z influencer marketingu, content marketingu, marketingu społecznego, samodzielnie tworzy płatne reklamy, materiały graficzne oraz video na potrzeby social mediów.  

✔︎ dr Maja Kołtońska

✔︎ dr Karol Rywocki

✔︎ dr hab. Damian Walczak, prof. PUZ

✔︎ dr Małgorzata Karolewska-Szparaga 

✔︎ dr Mateusz Tomanek

✔︎ mgr Anna Szymczak

✔︎ dr Marek Ręklewski

Nasi absolwenci

Sprawdź co mówią o nas nasi absolwenci!

„Po ośmiu latach pracy w firmie Anwil S.A. na stanowisku młodszy mistrz procesów produkcyjnych, zdecydowałem, że czas zadbać o kompetencje, które ułatwią mi wspinanie się po szczeblach kariery. Zawsze dostrzegałem w sobie smykałkę do zarządzania, stąd moja decyzja o wyborze kierunku. Pozostała tylko kwestia wyboru Uczelni. Zrobiłem solidny benchmarking i okazało się, że jest dla mnie opcja idealna – studia bezpłatne i we Włocławku. Podejmując studia byłem pełen obaw, czy sobie poradzę - od matury minęło 16 lat. Szybko okazało się, że martwiłem się niepotrzebnie. Jestem laureatem nagrody Rektora za najwyższe wyniki w nauce i prace organizacyjne na rzecz Uczelni. Studiując w PANS Włocławek można pracować, uczyć się, mieć rodzinę i spełniać swoje pasje - mnie bez reszty pochłonęło żeglarstwo. Polecam z pełną odpowiedzialnością!"
Jarosław
Absolwent kierunku zarządzanie

Też chcesz zostać studentem Akademii we Włocławku?

Lub dowiedz się więcej o rekrutacji.

Kierownik zakładu zarządzania

Zarządzanie

dr Maja Kołtońska

“Kilkanaście lat temu podjęłam jedną z tych decyzji, które uważam w swoim życiu za najbardziej trafne – wstąpiłam w szereg studentów kierunku Zarządzanie PANS Włocławek. Te studia to nie tylko lista przedmiotów, których zaliczenie  gwarantuje dyplom ukończenia studiów licencjackich. To właśnie w trakcie tych studiów odkryłam predyspozycje kierownicze, stałam się osobą zorganizowaną, działającą sprawnie i skutecznie na każdej płaszczyźnie życia. Dziś jestem dyrektorem ośrodka kultury, doktorem Nauk o Zarządzaniu i wykładowcą akademickim”.

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami i dowiedz się więcej o naszej ofercie!

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami i dowiedz się więcej o naszej ofercie!

Zarządzanie

Specjalność: Zarządzanie zasobami ludzkimi

Specjalność: Zarządzanie sprzedażą

DZIEDZINA: praktyczny

Profil kształcenia: praktyczny

POZIOM KSZTAŁCENIA: STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Forma studiów: stacjonarne

CZAS TRWANIA STUDIÓW: 3 lata, 6 semestrów

Po ośmiu latach pracy w firmie Anwil S.A. na stanowisku młodszy mistrz procesów produkcyjnych, zdecydowałem, że czas zadbać o kompetencje, które ułatwią mi wspinanie się po szczeblach kariery. Zawsze dostrzegałem w sobie smykałkę do zarządzania, stąd moja decyzja o wyborze kierunku. Pozostała tylko kwestia wyboru Uczelni. Zrobiłem solidny benchmarking i okazało się, że jest dla mnie opcja idealna – studia bezpłatne i we Włocławku. Podejmując studia byłem pełen obaw, czy sobie poradzę - od matury minęło 16 lat. Szybko okazało się, że martwiłem się niepotrzebnie. Jestem laureatem nagrody Rektora za najwyższe wyniki w nauce i prace organizacyjne na rzecz Uczelni. Studiując w PUZ Włocławek można pracować, uczyć się, mieć rodzinę i spełniać swoje pasje - mnie bez reszty pochłonęło żeglarstwo. Polecam z pełną odpowiedzialnością!

Jarosław Laskowski student III roku Zarządzania

O kierunku

 • Kierunek ten obejmuje wiedzę z zakresu ekonomii, finansów, bankowości, marketingu oraz prawa gospodarczego;
 • Zarządzanie przygotowuje studenta do kierowania firmą. Obejmuje planowanie, organizowanie i koordynowanie procesów związanych ze stanowiskiem managera;
 • Program studiów na kierunku zarządzanie obejmuje bloki przedmiotów ogólnych, kierunkowych i związanych z wybraną specjalnością, które zapewniają absolwentom kanon wiedzy ekonomicznej i ogólnej;
 • To doskonała propozycja dla osób kreatywnych, przedsiębiorczych i komunikatywnych;
 • Student może wybrać jedną z trzech specjalności: Zarządzanie sprzedażą oraz Zarządzanie zasobami ludzkimi.

Adresaci

 • Kierunek skierowany jest do:
 • osób kreatywnych, komunikatywnych i zorganizowanych;
 • osób przedsiębiorczych i odpowiedzialnych;
 • osób planujących prowadzenie własnej firmy;
 • osób wykazujących cechy lidera;
 • osób lubiących pracę z ludźmi;
 • osób stawiających na samorozwój.

Wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne

 • Absolwent kierunku Zarządzanie posiada umiejętności posługiwania się ogólną wiedzą z zakresu nauk społecznych, zwłaszcza nauk o zarządzaniu;
 • Absolwent posiada umiejętności menedżerskie w zakresie budowania przywództwa, kierowania zespołem, rozwiązywania konfliktów, prowadzenia negocjacji i rozmów biznesowych;
 • Absolwent potrafi samodzielnie rozpocząć i prowadzić działalność gospodarczą;
 • Absolwent tego kierunku jest doskonałym organizatorem cechującym się nie tylko kreatywnością i przedsiębiorczością, ale również odpowiedzialnością i komunikatywnością;
 • Absolwent wykazuje umiejętności podejmowania decyzji, pracy w zespołach, analizowania, planowania, wdrażania strategii rozwoju oraz efektywnego prowadzenia działalności gospodarczej;
 • Absolwent posiada wiedzę w zakresie przedsiębiorczości, kreatywności, marketingu, finansów, logistyki, zarządzania kadrami i projektami.

Perspektywy zatrudnienia

Przykłady stanowisk pracy
 • Manager lub specjalista w korporacjach, przedsiębiorstwach, instytucjach;
 • Specjalista w agencjach konsultingowych;
 • Ekspert rynku inwestycji i nieruchomości;
 • Pracownik urzędów administracji państwowej i samorządowej;
 • Specjalista ds. finansów i rachunkowości w bankach, firmach ubezpieczeniowych;
 • Prowadzenie własnej działalności gospodarczej

Studia dla pracujących w PUZ we Włocławku

Państwowa Uczelnia Zawodowa we Włocławku oferuje studia bezpłatne dla osób aktywnych zawodowo. Oferta skierowana jest do kandydatów, którzy chcą uzupełnić wykształcenie lub zdobyć nowe kwalifikacje, ale ze względu na pracę nie mogą podjąć nauki w trybie całodziennych zajęć.

Na studiach stacjonarnych dla pracujących zajęcia odbywają się po południu w wybrane dni tygodnia łącznie z sobotą. Taki tryb studiów umożliwia łączenie nauki z pracą. Studenci mają możliwość skorzystania z indywidualnej organizacji studiów, która oznacza, że student może indywidualnie ustalić terminy zaliczeń i egzaminów, nie musi też uczestniczyć w zajęciach, które kolidują z jego pracą (regulamin studiów dopuszcza 50 % nieobecności). Ponadto część zajęć studenci odbywają w formie e-learningu. Nie przyjeżdżając na uczelnię, oszczędzają czas, wysiłek i fundusze. Zajęcia są bezpłatne. 

Stypendium rektora i nie tylko*

O stypendium rektora może ubiegać się student, który:

 1. zaliczył co najmniej I rok studiów w terminie określonym organizacją roku akademickiego bez warunkowego kontynuowania studiów;
 2. jest studentem I roku studiów drugiego stopnia.

O stypendium rektora może ubiegać się również student przyjęty na I rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest:

 1. laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;
 2. medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o których mowa w przepisach o sporcie.

Stypendium rektora może otrzymać student, który spełnia co najmniej jeden z następujących warunków:

 1. uzyskał za rok studiów wysoką średnią ocen nie niższą niż 4,0 i znalazł się w grupie 7% studentów (wg stanu na dzień 1 października danego roku akademickiego), którzy uzyskali najwyższe średnie ocen na danym kierunku/specjalności (dotyczy kierunku filologia), roku studiów oraz poziomie studiów;
 2. uzyskał w ostatnim roku studiów osiągnięcia naukowe lub artystyczne lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie na poziomie co najmniej krajowym.

* Poza samym stypendium rektora, uczelnia oferuje także stypendia socjalne, dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi. Student Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku ma prawo do ubiegania się o stypendium Ministra.

Etapy rekrutacji

Krok 1
Zapisz się online na bezpłatne studia. Wydrukuj dokumenty i podpisz je w wyznaczonych miejscach
Krok 2
Dokonaj opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia na konto uczelni. Opłata wynosi 85 zł
Krok 3
Złóż komplet dokumentów w białej teczce podpisanej Twoim imieniem, nazwiskiem oraz nazwą kierunku.
Krok 1
Zapisz się online na bezpłatne studia. Wydrukuj dokumenty i podpisz je w wyznaczonych miejscach
Krok 2
Dokonaj opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia na konto uczelni. Opłata wynosi 85 zł
Krok 3
Złóż komplet dokumentów w białej teczce podpisanej Twoim imieniem, nazwiskiem oraz nazwą kierunku.

Informacje dodatkowe

Opłaty za postępowanie rekrutacyjne

Wysokość opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia w roku akademickim 2021/2022 w PUZ we Włocławku wynosi 85,00 zł.
Opłaty można dokonać za pośrednictwem poczty (druk przekazu do pobrania w IRK) lub przelewem na rachunek bankowy nr: 72 1540 1069 2001 8720 6079 0001
Opłata za postępowanie związane z przyjęciem na studia jest bezzwrotna!
Z opłaty zwolnieni są wychowankowie domów dziecka oraz pełne sieroty, które nie ukończyły 25 lat oraz osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Terminy rekrutacji na rok akademicki 2022/2023

Rekrutacja elektroniczna: od 23 września 2022 r. do 15 października 2022 r.
Termin składania dokumentów od od 23 września 2022 r. do 15 października 2022 r.
Termin egzaminu sprawdzającego stopień znajomości języka angielskiego oraz znajomości języka polskiego (dotyczy kandydatów cudzoziemców): 17 października 2022 r.
Ogłoszenie wyników postępowania kwalifikacyjnego 19 października 2022 r.

Uwaga!
Egzamin potwierdzający stopień znajomości języka angielskiego dotyczy tylko kandydatów na kierunek/specjalność filologia angielska, którzy nie zdawali matury z języka angielskiego, oraz którzy nie posiadają innych dokumentów potwierdzających znajomość języka na poziomie minimum A2-B1 (patrz zasady rekrutacji)

Zobacz także

Skip to content