;

Automatyka i robotyka

Darmowe studia w regionie
Zapisz się

Specjalności

1. Automatyzacja i robotyzacja maszyn
2. Automatyka stosowana

Dziedzina

Nauki inżynieryjno-techniczne

Profil kształcenia

Praktyczny

Poziom kształcenia

Studia I stopnia

Forma studiów

Stacjonarne z trybem
dla pracujących

Czas trwania

3,5 lata (7 semestrów)

O kierunku

Automatyzacja i robotyzacja maszyn | Automatyka stosowana

Dla kogo kierunek?

Kierunek skierowany jest do:

✔︎ Głównymi adresatami są osoby, które ukończyły kierunki techniczne lub klasy o profilu elektrycznym, informatycznym czy mechatronicznym;

✔︎ Osoby, które są zainteresowane poszerzeniem nauk ścisłych, nabyciem wiedzy technicznej, umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych oraz uzyskaniem tytułu inżyniera;

✔︎ Kandydat na kierunek automatyka powinien rozumieć podstawowe zagadnienia techniczne oraz posługiwać się podstawową terminologią techniczną. 

Naprawa robota
Uścisk dłoni człowieka z robotem.

Perspektywy zatrudnienia

Dokąd po studiach?

✔︎ zakłady oraz firmy wytwarzające i stosujące sprzęt automatyki;

✔︎w biurach opracowujących projekty automatyzacji różnych dziedzin życia, w nowoczesnych przedsiębiorstwach;

✔︎ centrach komputerowych, jak również w ośrodkach badawczo – rozwojowych, zajmujących się wdrażaniem nowych technologii;

✔︎ własna działalność związana z programowaniem, automatyką i robotyką.

Ucz się od praktyków

✔︎ Zdobywasz kompleksową wiedzę z zakresu automatyki i robotyki;

✔︎ Zdobędziesz dyplom dający szansę stabilnego i pewnego zatrudnienia w firmach stosujących sprzęt automatyki, w biurach opracowujących projekty automatyzacji różnych dziedzin życia, w nowoczesnych przedsiębiorstwach, centrach komputerowych;

✔︎ Zostaniesz inżynierem, posiadającym wiedzę z zakresu przedmiotów związanych z informatyką, sztuczną inteligencją, elektroniką, mechatroniką, metodami sterowania procesami przemysłowymi oraz metodami projektowania komputerowych układów sterowania, w tym układów sterowania robotami;

✔︎ Będziesz specjalistą z zakresu automatyki i robotyki, który jest obecnie jednym z najbardziej poszukiwanych specjalistów na rynku pracy w regionie.

Specjaliści naprawiający robota.

Dodatkowe informacje

Dowiedz się więcej na temat kierunku

✔︎ Mechanika techniczna

✔︎ Grafika inżynierska

✔︎ Nauka o materiałach

✔︎ Technologia informacyjna

✔︎ Fizyka

✔︎ Matematyka

Absolwent kierunku Automatyka i Robotyka posiada umiejętności posługiwania się:

✔︎ Wiedzą ogólną z podstaw: technik informatycznych, bhp, ekologii, prawa, ochrony własności intelektualnych oraz ekonomii;

✔︎ Wiedzą podstawową stanowiącą bazę dla nauk technicznych z: matematyki, fizyki, mechaniki technicznej, metrologii i systemów pomiarowych oraz mechaniki płynów;

✔︎ Wiedzą kierunkową z: automatyki i robotyki, elektrotechniki i elektroniki, grafiki inżynierskiej, podstaw sieci komputerowych, podstaw programowania, programowania obiektowego, napędów elektrycznych maszyn, systemów i urządzeń bezpieczeństwa w automatyce i robotyce, hydrauliki i pneumatyki, podstaw energetyki;

✔︎ Absolwenci są przygotowani do podjęcia studiów na studiach drugiego stopnia kierunku Automatyka i Robotyka, lub na pokrewnych kierunkach technicznych takich jak informatyka, elektronika, mechatronika, elektroenergetyka oraz na studiach podyplomowych.

✔︎ dr inż. Przemysław Mazurkiewicz 

✔︎ dr inż. Mariusz Koprowski

✔︎ dr hab., prof. PANS Pestka Grzegorz

✔︎ prof. dr hab. inż. Andrzej Bartoszewicz

✔︎ dr inż. Żak Waldemar

Nasi absolwenci

Sprawdź co mówią o nas nasi absolwenci!

"„Zdecydowałem się studia inżynierskie w PANS we Włocławku. Programowanie to moja pasja i polecam studiowanie właśnie tu. Uczelnia ma wiele nowoczesnych pracowni, laboratoriów, dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Wykładowcy są zaangażowani w swoja pracę, dużo wymagają, ale zawsze służą radą i wsparciem”. Bartosz Sekulski Absolwent Informatyki "
Bartosz
Absolwent Informatyki

Też chcesz zostać studentem Akademii we Włocławku?

Lub dowiedz się więcej o rekrutacji.

Kierownik zakładu automatyki i robotyki

Automatyka i robotyka

mgr inż. Magdalena Dyberna

„Kierunek automatyka i robotyka skierowany jest do osób, które ukończyły kierunki techniczne lub klasy o profilu elektrycznym, informatycznym czy mechatronicznym. To kierunek dla osób, które są zainteresowane poszerzeniem nauk ścisłych, nabyciem wiedzy technicznej, umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych oraz uzyskaniem tytułu inżyniera. Warto wspomnieć, że kandydat na kierunek automatyka powinien rozumieć podstawowe zagadnienia techniczne oraz posługiwać się podstawową terminologią techniczną. Mile postrzegane będzie, traktowanie przez kandydata, środowiska automatów i robotów w kategoriach pasji”.

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami i dowiedz się więcej o naszej ofercie!

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami i dowiedz się więcej o naszej ofercie!

Automatyka i robotyka

Specjalność: Automatyzacja i robotyzacja maszyn

Specjalność: Automatyka stosowana

DZIEDZINA: NAUKI INŻYNIERYJNO-TECHNICZNE

Profil kształcenia: praktyczny

POZIOM kształcenia: STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Forma studiów: stacjonarne

CZAS TRWANIA STUDIÓW: 3,5 lata, 7 semestrów

O kierunku

 • Uczysz się od praktyków
 • Zdobywasz kompleksową wiedzę z zakresu automatyki i robotyki
 • Zdobędziesz dyplom dający szansę stabilnego i pewnego zatrudnienia w firmach stosujących sprzęt automatyki, w biurach opracowujących projekty automatyzacji różnych dziedzin życia, w nowoczesnych przedsiębiorstwach, centrach komputerowych
 • Zostaniesz inżynierem, posiadającym wiedzę z zakresu przedmiotów związanych z informatyką, sztuczną inteligencją, elektroniką, mechatroniką, metodami sterowania procesami przemysłowymi oraz metodami projektowania komputerowych układów sterowania, w tym układów sterowania robotami.
 • Będziesz specjalistą z zakresu automatyki i robotyki, który jest obecnie jednym z najbardziej poszukiwanych specjalistów na rynku pracy w regionie

Adresaci

 • Kierunek skierowany jest do:
 • Głównymi adresatami są osoby, które ukończyły kierunki techniczne lub klasy o profilu elektrycznym, informatycznym czy mechatronicznym
 • Osoby, które są zainteresowane poszerzeniem nauk ścisłych, nabyciem wiedzy technicznej, umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych oraz uzyskaniem tytułu inżyniera;
 • Kandydat na kierunek automatyka powinien rozumieć podstawowe zagadnienia techniczne oraz posługiwać się podstawową terminologią techniczną. Mile postrzegane będzie traktowanie przez kandydata środowiska automatów i robotów w kategoriach pasji.

Wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne

 • Absolwent kierunku Automatyka i Robotyka posiada umiejętności posługiwania się:
 • wiedzą ogólną z podstaw: technik informatycznych, bhp, ekologii, prawa, ochrony własności intelektualnych oraz ekonomii;
 • wiedzą podstawową stanowiącą bazę dla nauk technicznych z: matematyki, fizyki, mechaniki technicznej, metrologii i systemów pomiarowych oraz mechaniki płynów;
 • wiedzą kierunkową z: automatyki i robotyki, elektrotechniki i elektroniki, grafiki inżynierskiej, podstaw sieci komputerowych, podstaw programowania, programowania obiektowego, napędów elektrycznych maszyn, systemów i urządzeń bezpieczeństwa w automatyce i robotyce, hydrauliki i pneumatyki, podstaw energetyki;
 • Absolwenci są przygotowani do podjęcia studiów na studiach drugiego stopnia kierunku Automatyka i Robotyka, lub na pokrewnych kierunkach technicznych takich jak informatyka, elektronika, mechatronika, elektroenergetyka oraz na studiach podyplomowych.

Perspektywy zatrudnienia

Przykłady miejsc pracy
 • zakłady oraz firmy wytwarzające i stosujące sprzęt automatyki;
 • w biurach opracowujących projekty automatyzacji różnych dziedzin życia, w nowoczesnych przedsiębiorstwach;
 • centrach komputerowych, jak również w ośrodkach badawczo – rozwojowych, zajmujących się wdrażaniem nowych technologii;
 • własna działalność związana z programowaniem, automatyką i robotyką

Studia dla pracujących w PUZ we Włocławku

Państwowa Uczelnia Zawodowa we Włocławku oferuje studia bezpłatne dla osób aktywnych zawodowo. Oferta skierowana jest do kandydatów, którzy chcą uzupełnić wykształcenie lub zdobyć nowe kwalifikacje, ale ze względu na pracę nie mogą podjąć nauki w trybie całodziennych zajęć.

Na studiach stacjonarnych dla pracujących zajęcia odbywają się po południu w wybrane dni tygodnia łącznie z sobotą. Taki tryb studiów umożliwia łączenie nauki z pracą. Studenci mają możliwość skorzystania z indywidualnej organizacji studiów, która oznacza, że student może indywidualnie ustalić terminy zaliczeń i egzaminów, nie musi też uczestniczyć w zajęciach, które kolidują z jego pracą (regulamin studiów dopuszcza 50 % nieobecności). Ponadto część zajęć studenci odbywają w formie e-learningu. Nie przyjeżdżając na uczelnię, oszczędzają czas, wysiłek i fundusze. Zajęcia są bezpłatne. 

Stypendium rektora i nie tylko*

O stypendium rektora może ubiegać się student, który:

 1. zaliczył co najmniej I rok studiów w terminie określonym organizacją roku akademickiego bez warunkowego kontynuowania studiów;
 2. jest studentem I roku studiów drugiego stopnia.

O stypendium rektora może ubiegać się również student przyjęty na I rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest:

 1. laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;
 2. medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o których mowa w przepisach o sporcie.

Stypendium rektora może otrzymać student, który spełnia co najmniej jeden z następujących warunków:

 1. uzyskał za rok studiów wysoką średnią ocen nie niższą niż 4,0 i znalazł się w grupie 7% studentów (wg stanu na dzień 1 października danego roku akademickiego), którzy uzyskali najwyższe średnie ocen na danym kierunku/specjalności (dotyczy kierunku filologia), roku studiów oraz poziomie studiów;
 2. uzyskał w ostatnim roku studiów osiągnięcia naukowe lub artystyczne lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie na poziomie co najmniej krajowym.

* Poza samym stypendium rektora, uczelnia oferuje także stypendia socjalne, dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi. Student Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku ma prawo do ubiegania się o stypendium Ministra.

Etapy rekrutacji

Krok 1
Zapisz się online na bezpłatne studia. Wydrukuj dokumenty i podpisz je w wyznaczonych miejscach
Krok 2
Dokonaj opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia na konto uczelni. Opłata wynosi 85 zł
Krok 3
Złóż komplet dokumentów w białej teczce podpisanej Twoim imieniem, nazwiskiem oraz nazwą kierunku.
Krok 1
Zapisz się online na bezpłatne studia. Wydrukuj dokumenty i podpisz je w wyznaczonych miejscach
Krok 2
Dokonaj opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia na konto uczelni. Opłata wynosi 85 zł
Krok 3
Złóż komplet dokumentów w białej teczce podpisanej Twoim imieniem, nazwiskiem oraz nazwą kierunku.

Informacje dodatkowe

Opłaty za postępowanie rekrutacyjne

Wysokość opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia w roku akademickim 2021/2022 w PUZ we Włocławku wynosi 85,00 zł.
Opłaty można dokonać za pośrednictwem poczty (druk przekazu do pobrania w IRK) lub przelewem na rachunek bankowy nr: 72 1540 1069 2001 8720 6079 0001
Opłata za postępowanie związane z przyjęciem na studia jest bezzwrotna!
Z opłaty zwolnieni są wychowankowie domów dziecka oraz pełne sieroty, które nie ukończyły 25 lat oraz osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Terminy rekrutacji na rok akademicki 2022/2023

Rekrutacja elektroniczna: od 23 września 2022 r. do 15 października 2022 r.
Termin składania dokumentów od od 23 września 2022 r. do 15 października 2022 r.
Termin egzaminu sprawdzającego stopień znajomości języka angielskiego oraz znajomości języka polskiego (dotyczy kandydatów cudzoziemców): 17 października 2022 r.
Ogłoszenie wyników postępowania kwalifikacyjnego 19 października 2022 r.

Uwaga!
Egzamin potwierdzający stopień znajomości języka angielskiego dotyczy tylko kandydatów na kierunek/specjalność filologia angielska, którzy nie zdawali matury z języka angielskiego, oraz którzy nie posiadają innych dokumentów potwierdzających znajomość języka na poziomie minimum A2-B1 (patrz zasady rekrutacji)

Zobacz także

Skip to content