;

dr inż. Marcin Kacprowicz

Dziekan Wydziału Nauk Inżynieryjno-Technicznych

Studia informatyczne rozpocząłem w 2001 roku na obecnym Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej. Na czwartym roku studiów postanowiłem poszerzyć zakres nauki o Zarządzanie i marketing na wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej. W roku 2006 uzyskałem dyplom magistra inżyniera informatyki w specjalności: bazy danych i systemy ekspertowe.

            W latach 2006-2012 pracowałem w firmie Vigran sp. jawna, początkowo jako młodszy programista, aż do stanowiska samodzielnego specjalisty do spraw programowania. Zarząd firmy powierzył mi również funkcję zastępcy kierownika Działu Systemów Komputerowych. W trakcie pracy miałem przyjemność brać udział jako wiodący specjalista w kilku ciekawych projektach dla takich firm jak Orlen S.A., Anwil S.A.:

 • Vigsmar – system obsługi serwisu smarowniczego
 • Labsys – system ERP dla kompleksu tworzyw sztucznych
 • Viglab – system obsługi laboratoriów chemicznych
 • SRP – system bilansowo rozliczeniowy
 • Emisja – system rejestrujący i raportujący emisję gazów przemysłowych
 • OPC MMX – system do zbierania danych oraz komunikacji z systemami sterowania przy pomocy standardu przemysłowej komunikacji OPC

W 2009 roku rozpocząłem własną działalność gospodarczą, której głównym profilem działalności jest wytwarzanie oprogramowania, przede wszystkim dla przemysły chemicznego. W portfolio mojej firmy znajdują się takie podmioty jak: PPG Polifarb Cieszyn, Innovacom, Apet. Wytwarzane oprogramowanie w zdecydowanej większości oparte jest o technologie Microsoft tzn. .Net (C#), SQL Server.

Od roku 2010 pracuję w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku obecnie
na stanowisku starszego wykładowcy w Zakładzie Informatyki. Początkowo była to umowa zlecenie,
a od 2012 umowa o pracę. W trakcie pracy w PWSZ prowadziłem szereg zajęć ze studentami
w formie wykładów i w formach aktywnych, m.in.: Aplikacje i systemy mobilne, Bazy danych, Inżynieria dokumentów elektronicznych, Języki i paradygmaty programowania, Podstawy programowania, Programowanie aplikacji graficznych, Programowanie aplikacji internetowych, Programowanie w języku PHP, Projekt zespołowy, Projektowanie systemów informatycznych, Prowadzenie projektów informatycznych, Seminarium dyplomowe, Systemy mobilne, Sztuczna inteligencja, Testowanie programów, Zaawansowane systemy baz danych, Zarządzanie bazami danych (zał. 1, 2). Do moich obowiązków poza dydaktycznych należało również:

 • Prowadzenie wykładów w trakcie drzwi otwartych na PWSZ we Włocławku,
 • Opieka nad studenckim kołem naukowym “INFORMATYK”,
 • Opieka nad programem IT Academy firmy Microsoft w PWSZ we Włocławku,

Brałem udział w następujących komisjach i zespołach problemowych:

 • Koordynator ECTS na kierunku Informatyka w PWSZ we Włocławku,
 • Członek Instytutowej Komisji ds. Jakości Kształcenia w PWSZ we Włocławku,
 • Członek zespołu ds. budowy Centrum Nauk Technicznych i Nowoczesnych Technologii
  w PWSZ we Włocławku.

W 2014 dzięki moim staraniom PWSZ we Włocławku podpisała umowę z firmą PENTACOMP, dzięki której studenci w trakcie studiów mają okazję zapoznać się ze sposobem działania jednego z liderów
w tworzeniu oprogramowania na rynku. Dzięki umowie pracownicy Pentacompu przeprowadzają nieodpłatnie wykłady i zajęcia warsztatowe dla studentów informatyki. Oferują również studentom możliwość podjęcia płatnych staży w firmie, z możliwością kontynuowania zatrudnienia. Moje działania na rzecz Uczelni oraz środowisk lokalnych były bardzo szerokie i opisane szczegółowo
w życiorysie.

W roku 2012 rozpocząłem studia doktoranckie na Wydziale Fizyki Techniczne, Informatyki
i Matematyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej. W tym okresie prowadziłem badania w zakresie stosowania systemów logiki rozmytej w komputerowym zarządzaniu emisją gazów przemysłowych. Swoje wysiłki ukierunkowałem na problem wyznaczenia nowych implikacji rozmytych oraz nowych metod uczenia reguł rozmytych, które pozwoliłyby w jak największym stopniu upodobnić działanie systemów komputerowych nadzorujących proces redukcji gazów przemysłowych do działania eksperta. Wyniki badań przedstawiłem na 6 konferencjach zarówno krajowych jak i międzynarodowych. Opublikowałem 7 artykułów i rozdziałów książkowych łącznie na 65 pkt (zał. 3). W tym jedna publikacja trafiła do czasopisma z listy filadelfijskiej. Prace badawcze zwieńczyłem rozprawą doktorską p.t. „Dedykowane systemy logiki rozmytej w komputerowym zarządzaniu emisją gazów przemysłowych” wykonaną pod kierunkiem dr hab. Adama Niewiadomskiego i złożoną w Instytucie Informatyki Politechniki Łódzkiej. Obrona rozprawy odbyła się w czerwcu 2016 roku, na podstawie której otrzymałem stopień naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie informatyki. W chwili obecnej pracuję nad artykułem z zakresu systemów logiki rozmytej z zamiarem publikacji w czasopiśmie z listy filadelfijskiej.

Jestem promotorem 22 prac inżynierskich 9 w PWSZ we Włocławku oraz 13 w WSH
w Radomiu.

W trakcie pracy w PWSZ we Włocławku byłem osobą odpowiedzialną ze strony Uczelni oraz głównym wykonawcom projektu finansowanego z funduszy europejskich pt. „Voucher Badawczy” realizowany w województwie kujawsko-pomorskim .

Moje wieloletnie doświadczenia dydaktyczne, specjalistyczne i biznesowe przekładają się na wysoką jakość prowadzonych przeze mnie zajęć .

dr inż. Marcin Kacprowicz

Zastępca Dyrektora Instytutu Nauk Społecznych i Technicznych Państwowej Uczelni Zawodowej

we Włocławku

Studia informatyczne rozpocząłem w 2001 roku na obecnym Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej. Na czwartym roku studiów postanowiłem poszerzyć zakres nauki o Zarządzanie i marketing na wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej. W roku 2006 uzyskałem dyplom magistra inżyniera informatyki w specjalności: bazy danych i systemy ekspertowe.

            W latach 2006-2012 pracowałem w firmie Vigran sp. jawna, początkowo jako młodszy programista, aż do stanowiska samodzielnego specjalisty do spraw programowania. Zarząd firmy powierzył mi również funkcję zastępcy kierownika Działu Systemów Komputerowych. W trakcie pracy miałem przyjemność brać udział jako wiodący specjalista w kilku ciekawych projektach dla takich firm jak Orlen S.A., Anwil S.A.:

 • Vigsmar – system obsługi serwisu smarowniczego
 • Labsys – system ERP dla kompleksu tworzyw sztucznych
 • Viglab – system obsługi laboratoriów chemicznych
 • SRP – system bilansowo rozliczeniowy
 • Emisja – system rejestrujący i raportujący emisję gazów przemysłowych
 • OPC MMX – system do zbierania danych oraz komunikacji z systemami sterowania przy pomocy standardu przemysłowej komunikacji OPC

W 2009 roku rozpocząłem własną działalność gospodarczą, której głównym profilem działalności jest wytwarzanie oprogramowania, przede wszystkim dla przemysły chemicznego. W portfolio mojej firmy znajdują się takie podmioty jak: PPG Polifarb Cieszyn, Innovacom, Apet. Wytwarzane oprogramowanie w zdecydowanej większości oparte jest o technologie Microsoft tzn. .Net (C#), SQL Server.

Od roku 2010 pracuję w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku obecnie
na stanowisku starszego wykładowcy w Zakładzie Informatyki. Początkowo była to umowa zlecenie,
a od 2012 umowa o pracę. W trakcie pracy w PWSZ prowadziłem szereg zajęć ze studentami
w formie wykładów i w formach aktywnych, m.in.: Aplikacje i systemy mobilne, Bazy danych, Inżynieria dokumentów elektronicznych, Języki i paradygmaty programowania, Podstawy programowania, Programowanie aplikacji graficznych, Programowanie aplikacji internetowych, Programowanie w języku PHP, Projekt zespołowy, Projektowanie systemów informatycznych, Prowadzenie projektów informatycznych, Seminarium dyplomowe, Systemy mobilne, Sztuczna inteligencja, Testowanie programów, Zaawansowane systemy baz danych, Zarządzanie bazami danych (zał. 1, 2). Do moich obowiązków poza dydaktycznych należało również:

 • Prowadzenie wykładów w trakcie drzwi otwartych na PWSZ we Włocławku,
 • Opieka nad studenckim kołem naukowym “INFORMATYK”,
 • Opieka nad programem IT Academy firmy Microsoft w PWSZ we Włocławku,

Brałem udział w następujących komisjach i zespołach problemowych:

 • Koordynator ECTS na kierunku Informatyka w PWSZ we Włocławku,
 • Członek Instytutowej Komisji ds. Jakości Kształcenia w PWSZ we Włocławku,
 • Członek zespołu ds. budowy Centrum Nauk Technicznych i Nowoczesnych Technologii
  w PWSZ we Włocławku.

W 2014 dzięki moim staraniom PWSZ we Włocławku podpisała umowę z firmą PENTACOMP, dzięki której studenci w trakcie studiów mają okazję zapoznać się ze sposobem działania jednego z liderów
w tworzeniu oprogramowania na rynku. Dzięki umowie pracownicy Pentacompu przeprowadzają nieodpłatnie wykłady i zajęcia warsztatowe dla studentów informatyki. Oferują również studentom możliwość podjęcia płatnych staży w firmie, z możliwością kontynuowania zatrudnienia. Moje działania na rzecz Uczelni oraz środowisk lokalnych były bardzo szerokie i opisane szczegółowo
w życiorysie.

W roku 2012 rozpocząłem studia doktoranckie na Wydziale Fizyki Techniczne, Informatyki
i Matematyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej. W tym okresie prowadziłem badania w zakresie stosowania systemów logiki rozmytej w komputerowym zarządzaniu emisją gazów przemysłowych. Swoje wysiłki ukierunkowałem na problem wyznaczenia nowych implikacji rozmytych oraz nowych metod uczenia reguł rozmytych, które pozwoliłyby w jak największym stopniu upodobnić działanie systemów komputerowych nadzorujących proces redukcji gazów przemysłowych do działania eksperta. Wyniki badań przedstawiłem na 6 konferencjach zarówno krajowych jak i międzynarodowych. Opublikowałem 7 artykułów i rozdziałów książkowych łącznie na 65 pkt (zał. 3). W tym jedna publikacja trafiła do czasopisma z listy filadelfijskiej. Prace badawcze zwieńczyłem rozprawą doktorską p.t. „Dedykowane systemy logiki rozmytej w komputerowym zarządzaniu emisją gazów przemysłowych” wykonaną pod kierunkiem dr hab. Adama Niewiadomskiego i złożoną w Instytucie Informatyki Politechniki Łódzkiej. Obrona rozprawy odbyła się w czerwcu 2016 roku, na podstawie której otrzymałem stopień naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie informatyki. W chwili obecnej pracuję nad artykułem z zakresu systemów logiki rozmytej z zamiarem publikacji w czasopiśmie z listy filadelfijskiej.

Jestem promotorem 22 prac inżynierskich 9 w PWSZ we Włocławku oraz 13 w WSH
w Radomiu.

W trakcie pracy w PWSZ we Włocławku byłem osobą odpowiedzialną ze strony Uczelni oraz głównym wykonawcom projektu finansowanego z funduszy europejskich pt. „Voucher Badawczy” realizowany w województwie kujawsko-pomorskim .

Moje wieloletnie doświadczenia dydaktyczne, specjalistyczne i biznesowe przekładają się na wysoką jakość prowadzonych przeze mnie zajęć .

Skip to content