;

dr Jolanta Laskowska

DZIEKAN WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I PRAWNYCH

Jolanta Laskowska, dr nauk ekonomicznych. Doświadczenie zawodowe zdobywała na Uniwersytecie Zielonogórskim oraz Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, gdzie w latach 2009-2017 pełniła funkcję Zastępcy Dyrektora Instytutu Prawa, Administracji i Zarządzania, od roku akademickiego 2018/2019 Kierownik Zakładu Administracji PUZ we Włocławku.  Pracownik naukowo-dydaktyczny z wieloletnim doświadczeniem akademickim, m. in. pełniła funkcję kierownika studiów podyplomowych. Jest Przewodniczącą Instytutowej Komisji ds. Jakości kształcenia, członkiem Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia i Rady Ekspertów przy Instytucie Nauk Społecznych i Technicznych.   Promotor licznych prac licencjackich i magisterskich. Specjalizuje się w badaniach nad rozwojem transportu pasażerskiego w Polsce i na świecie. Współautor specjalistycznych opracowań dla praktyki gospodarczej, autor publikacji naukowych z zakresu problematyki transportowej.

dr Jolanta Laskowska

Dyrektor Instytutu Nauk Społecznych i Technicznych

Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku

Jolanta Laskowska, dr nauk ekonomicznych. Doświadczenie zawodowe zdobywała na Uniwersytecie Zielonogórskim oraz Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, gdzie w latach 2009-2017 pełniła funkcję Zastępcy Dyrektora Instytutu Prawa, Administracji i Zarządzania, od roku akademickiego 2018/2019 Kierownik Zakładu Administracji PUZ we Włocławku.  Pracownik naukowo-dydaktyczny z wieloletnim doświadczeniem akademickim, m. in. pełniła funkcję kierownika studiów podyplomowych. Jest Przewodniczącą Instytutowej Komisji ds. Jakości kształcenia, członkiem Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia i Rady Ekspertów przy Instytucie Nauk Społecznych i Technicznych.   Promotor licznych prac licencjackich i magisterskich. Specjalizuje się w badaniach nad rozwojem transportu pasażerskiego w Polsce i na świecie. Współautor specjalistycznych opracowań dla praktyki gospodarczej, autor publikacji naukowych z zakresu problematyki transportowej.

Skip to content