;

O bibliotece

GODZINY OTWARCIA BIBLIOTEKI PANS

poniedziałek 8.00-15.30

wtorek – piątek 8.00-18.00

sobota (w terminach zajęć) 8.00-15.00

przerwa techniczna 12.00-12.30

Uwaga!!! W okresach przerw międzysemestralnych, wakacji, przerw świątecznych godziny otwarcia ustalane są indywidualnie. Prosimy o bieżące sprawdzanie strony FB Biblioteki: Biblioteka PANS Włocławek

Uwaga!
Po godz. 15.30 materiały z Czytelni będą udostępniane na miejscu, w Wypożyczalni.
Osoby, które chcą skorzystać z materiałów czytelnianych w godz. 15.30-18.00, prosimy
o wcześniejsze (mailowe lub telefoniczne) podanie tytułów książek i czasopism. 
Zostaną one przygotowane do udostępnienia w Wypożyczalni.

Biblioteka Państwowej AKADEMII NAUK STOSOWANYCH we Włocławku

Biblioteka Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku jako jednostka ogólnouczelniana pełni funkcje naukowe, dydaktyczne i usługowe. Zbiory biblioteki stanowi literatura odpowiadająca obecnym i byłym kierunkom kształcenia na Uczelni.

W chwili obecnej zgromadzony księgozbiór liczy blisko 45 000 woluminów.

Biblioteka udostępnia także 174 tytuły czasopism krajowych i zagranicznych, z czego 49 stanowi bieżącą prenumeratę.

Katalog on-line biblioteki zapewnia zapoznanie się z posiadanym księgozbiorem oraz oferuje zarejestrowanym użytkownikom możliwość rezerwacji, zamawiania i samodzielnego przedłużania terminu zwrotu książek.

Wszystkim swoim czytelnikom biblioteka zapewnia bezpłatny dostęp do zgromadzonych zasobów bibliotecznych, informacyjnych, edukacyjnych, sieci Internet, stanowisk komputerowych z pakietem Office.

Pracownicy biblioteki udzielają wszechstronnych informacji odnośnie działalności biblioteki i posiadanych zasobów edukacyjnych oraz oferują pomoc w wyborze literatury na szukany temat.

Zgłoś książkę do zakupu

Zapraszamy wszystkich wykładowców i studentów naszej Uczelni do zgłaszania propozycji zakupu książek, które biblioteka powinna nabyć w najbliższym czasie, i które powinny się znaleźć w jej zbiorach. Wystarczy pobrać i wypełnić poniższy formularz.

Wypełniony formularz prosimy przesłać na adres e-mail: biblioteka@pans.wloclawek.pl lub złożyć osobiście w bibliotece.

Skip to content