;

O bibliotece

GODZINY OTWARCIA BIBLIOTEKI PANS

poniedziałek 8.00-15.30

wtorek – piątek 8.00-18.00

sobota (w terminach zajęć) 8.00-15.00

przerwa techniczna 12.00-12.30

 

Uwaga!
Od wtorku do piątku po godz. 15.30 wejście do biblioteki będzie odbywać się tylko głównymi drzwiami, środkową klatką schodową. Wejście boczną klatką schodową, od strony ul. Toruńskiej będzie zamknięte.
Po godz. 15.30 materiały z Czytelni będą udostępniane na miejscu, w Wypożyczalni.
Osoby, które chcą skorzystać z materiałów czytelnianych w godz. 15.30-18.00, prosimy
o wcześniejsze (mailowe lub telefoniczne) podanie tytułów książek i czasopism. 
Zostaną one przygotowane do udostępnienia w Wypożyczalni.

Biblioteka Państwowej AKADEMII NAUK STOSOWANYCH we Włocławku

Biblioteka Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku jako jednostka ogólnouczelniana pełni funkcje naukowe, dydaktyczne i usługowe. Zbiory biblioteki stanowi literatura odpowiadająca obecnym i byłym kierunkom kształcenia na Uczelni.

W chwili obecnej zgromadzony księgozbiór liczy blisko 44 000 woluminów.

Biblioteka udostępnia także 170 tytułów czasopism krajowych i zagranicznych, z czego 50 stanowi bieżącą prenumeratę.

Katalog on-line biblioteki zapewnia zapoznanie się z posiadanym księgozbiorem oraz oferuje zarejestrowanym użytkownikom możliwość rezerwacji, zamawiania i samodzielnego przedłużania terminu zwrotu książek.

Wszystkim swoim czytelnikom biblioteka zapewnia bezpłatny dostęp do zgromadzonych zasobów bibliotecznych, informacyjnych, edukacyjnych, sieci Internet, stanowisk komputerowych z pakietem Office.

Pracownicy biblioteki udzielają wszechstronnych informacji odnośnie działalności biblioteki i posiadanych zasobów edukacyjnych oraz oferują pomoc w wyborze literatury na szukany temat.

Zgłoś książkę do zakupu

Zapraszamy wszystkich wykładowców i studentów naszej Uczelni do zgłaszania propozycji zakupu książek, które biblioteka powinna nabyć w najbliższym czasie, i które powinny się znaleźć w jej zbiorach. Wystarczy pobrać i wypełnić poniższy formularz.

Wypełniony formularz prosimy przesłać na adres e-mail: biblioteka@pans.wloclawek.pl lub złożyć osobiście w bibliotece.

Skip to content