;

Szkolenie BHP dla studentów

Szkolenie wstępne z zakresu BHP jest obowiązkowe dla wszystkich studentów pierwszego roku.
Materiały szkoleniowe przekazane są w formie prezentacji.
Po zapoznaniu się z materiałem szkoleniowym każdy student zobowiązany jest przesłania pracy zaliczeniowej do dnia 15 listopada br. na adres mailowy: jacek.wisniewski@puz.wloclawek.pl

Pytania egzaminacyjne zwarte są w treści prezentacji szkoleniowej.

link do prezentacji

Skip to content