;

Towarzystwo Promocji Jakości Opieki Zdrowotnej

Zarząd Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Towarzystwa Promocji Jakości Opieki Zdrowotnej w Polsce

Paweł Czerwiński – p.o. Prezes Oddziału Kujawsko – Pomorskiego Towarzystwa Promocji Jakości Opieki Zdrowotnej w Polsce

Od ponad 16 lat związany ze służbą zdrowia. Wykształcenie wyższe z zakresu administracji publicznej. Ukończone studia podyplomowe Menedżer służby zdrowia – zarządzanie służbą zdrowia. Przez wiele lat Auditor i Pełnomocnik dyrektora ds. Systemu Zarządzania Jakością w niepublicznej placówce służby zdrowia. Były dyrektor szpitala powiatowego.

Dr n. med. Beata Haor –  II Wiceprezes Oddziału Kujawsko – Pomorskiego Towarzystwa Promocji Jakości Opieki Zdrowotnej w Polsce Dyrektor Instytutu Nauk o Zdrowiu Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku.

Pielęgniarka ze stopniem naukowym doktora nauk medycznych w zakresie biologii medycznej. Pracownik naukowo-dydaktyczny z wieloletnim doświadczeniem akademickim. Magister pielęgniarstwa, specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego oraz pielęgniarstwa geriatrycznego.

Komisja Rewizyjna Kujawsko-pomorskiego Oddziału Towarzystwa Promocji Jakości Opieki Zdrowotnej W Polsce

Grażyna Chojnacka-Kowalewska (Przewodnicząca Komisji)

Mariola Rybka-członek Komisji

Teresa Miłkowska-członek Komisji

Skip to content