;

Nabór 2023/2024

Wyjazdy studentów na studia

 1. Przeczytaj ogłoszenie o wyjeździe na stronie internetowej lub w gablocie z ogłoszeniami dla studentów.
 2. Sprawdź w ogłoszeniu uczelnie partnerskie dla Twojego kierunku studiów.
 3. Wybierz uczelnię partnerską.
 4. Wypełnij aplikację. W tym celu udaj się po opinię do kierownika zakładu i średnią ocen do dziekanatu Twojego wydziału.
 5. Jeśli planujesz wyjazd na ostatnim roku studiów napisz podanie o zgodę na wyjazd do promotora Twojej pracy licencjackiej lub inżynierskiej.
 6. Złóż aplikację z podaniem / podaniami u koordynatora Erasmus+ w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu.

Wyjazdy studentów na praktyki

 1. Przeczytaj ogłoszenie o wyjeździe na stronie internetowej lub w gablocie z ogłoszeniami dla studentów.
 2. Poszukaj pracodawcy, u którego zrealizujesz praktykę.
 3. Uzgodnij z pracodawcą zadania do realizacji oraz kwestie ubezpieczenia.
 4. Wypełnij porozumienie o programie praktyk i wyślij pracodawcy do podpisania.
 5. Wypełnij aplikację. W tym celu udaj się po opinię do kierownika zakładu i średnią ocen do dziekanatu Twojego wydziału.
 6. Złóż aplikację wraz z porozumieniem o programie praktyk zaakceptowanym przez pracodawcę u koordynatora Erasmus+ w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu.

Zasady dofinansowania wyjazdów studentów wyjeżdżających w ramach Erasmus+ obowiązujące w roku akademickim 2023/2024

Wyjazdy studentów na studia (SMS)

Kraje należące do danej grupyMiesięczna stawka stypendium w euro
Grupa 1 – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein,
Luksemburg, Norwegia, Szwecja oraz kraje regionu 14 1

670

Grupa 2 – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Malta,
Niderlandy, Niemcy, Portugalia, Włochy oraz kraje regionu 13 2

670

Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa,
Republika Macedonii Północnej, Rumunia, Serbia, Słowacja,
Słowenia, Turcja, Węgry

600

Wyjazdy studentów na praktykę (SMP)

Kraje należące do danej grupyMiesięczna stawka stypendium w euro
Grupa 1 – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein,
Luksemburg, Norwegia, Szwecja oraz kraje regionu 14 1

820

Grupa 2 – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Malta,
Niderlandy, Niemcy, Portugalia, Włochy oraz kraje regionu 13 2

820

Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa,
Republika Macedonii Północnej, Rumunia, Serbia, Słowacja,
Słowenia, Turcja, Węgry

750

1 Kraje regionu 14: Countries not covered by the External Action Instruments– Faroe Island, Switzerland, United Kingdom.
2 Kraje regionu 13: Countries not covered by the External Action Instruments– Andorra, Monaco, San Marino, Vatican City State.

Zasady dofinansowania mobilności studentów i absolwentów „z mniejszymi szansami” w roku akademickim 2023/2024

Definicja osób „z mniejszymi szansami obejmuje”

grupa osóbkryterium, na podstawie którego uczelnia dokona kwalifikacji
osoby z niepełnosprawnościamiOświadczenie woli o posiadanym orzeczeniu o stopniu
niepełnosprawności
osoby ze środowisk uboższychDecyzja uczelni o przyznaniu stypendium socjalnego. Dla
studentów, którzy będą wyjeżdżać jako absolwenci będą brane
pod uwagę decyzje wydane na ostatnim roku studiów
Inne grupy osób określone przez
uczelnię
Określone przez Beneficjenta w uczelnianych zasadach dla
projektów KA131-2023

Studenci i absolwenci , którzy spełniać będą kryteria osób „z mniejszymi szansami” będą otrzymywać dodatkowo kwotę 250 euro na każdy miesiąc pobytu do kwot przedstawionych w tabelach.

Skip to content