;

dr Ewa Podlewska

Prorektor ds. nauczania i studentów

Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku

Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu, ze specjalnością zachowania organizacyjne. Posiada kwalifikacje trenera biznesu, uprawniające do realizacji certyfikowanych szkoleń i warsztatów. Pozyskaną wiedzę teoretyczną i nabyte umiejętności wzmocniła praktycznym, kilkunastoletnim doświadczeniem na stanowisku menedżera wyższego szczebla w instytucji finansowej oraz certyfikatami: Efektywność biznesowa, Zarządzanie zmianą; Przywództwo, Coaching menedżerski. Posiada doświadczenie w zakresie organizacji i zarządzania procesem dydaktycznym w Uczelni oraz
w koordynowaniu projektu współfinansowanego ze środków EFS dotyczącego kształcenia nauczycieli, jak również współorganizowaniu praktyk zawodowych w ramach projektu: Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych, na zlecenie MNiSW.

Jako pracownik naukowo-dydaktyczny z wieloletnim doświadczeniem akademickim w kilku Uczelniach, realizuje przedmioty związane z rynkiem finansowym, zarządzaniem oraz kompetencjami społecznymi. Jest promotorem i recenzentem prac licencjackich oraz autorem publikacji oraz skryptów. Posiada doświadczenie Opiekuna Studenckiego Koła Naukowego i Opiekuna praktyk zawodowych. Otrzymała wyróżnienie Rektora i została odznaczona Medalem Okolicznościowym z okazji Jubileuszu 15-lecia PUZ we Włocławku.

Od wielu lat jako trener biznesu prowadzi szkolenia biznesowe dla menedżerów i pracowników
w zakresie m.in. zagadnień zarządzania, motywacji czy kompetencji interpersonalnych na podstawie autorskich programów, narzędzi i materiałów szkoleniowych.

dr Ewa Podlewska

Prorektor ds. nauczania i studentów

Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku

Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu, ze specjalnością zachowania organizacyjne. Posiada kwalifikacje trenera biznesu, uprawniające do realizacji certyfikowanych szkoleń i warsztatów. Pozyskaną wiedzę teoretyczną i nabyte umiejętności wzmocniła praktycznym, kilkunastoletnim doświadczeniem na stanowisku menedżera wyższego szczebla w instytucji finansowej oraz certyfikatami: Efektywność biznesowa, Zarządzanie zmianą; Przywództwo, Coaching menedżerski. Posiada doświadczenie w zakresie organizacji i zarządzania procesem dydaktycznym w Uczelni oraz
w koordynowaniu projektu współfinansowanego ze środków EFS dotyczącego kształcenia nauczycieli, jak również współorganizowaniu praktyk zawodowych w ramach projektu: Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych, na zlecenie MNiSW.

Jako pracownik naukowo-dydaktyczny z wieloletnim doświadczeniem akademickim w kilku Uczelniach, realizuje przedmioty związane z rynkiem finansowym, zarządzaniem oraz kompetencjami społecznymi. Jest promotorem i recenzentem prac licencjackich oraz autorem publikacji oraz skryptów. Posiada doświadczenie Opiekuna Studenckiego Koła Naukowego i Opiekuna praktyk zawodowych. Otrzymała wyróżnienie Rektora i została odznaczona Medalem Okolicznościowym z okazji Jubileuszu 15-lecia PUZ we Włocławku.

Od wielu lat jako trener biznesu prowadzi szkolenia biznesowe dla menedżerów i pracowników
w zakresie m.in. zagadnień zarządzania, motywacji czy kompetencji interpersonalnych na podstawie autorskich programów, narzędzi i materiałów szkoleniowych.

Skip to content