;

Rekrutacja krok po kroku

Krok 1
Elektroniczna rejestracja kandydata na pierwszy rok studiów w Państwowej Akademii Nauki Stosowanych we Włocławku.
Dzięki elektronicznej rejestracji możliwe będzie wydrukowanie wypełnionego Podania do Rektora Państwowej Akademii Nauki Stosowanych we Włocławku w sprawie przyjęcie na studia. Kandydat własnoręcznym podpisem na wydrukowanym z systemu podaniu potwierdza prawdziwość zawartych w formularzu danych.

Uwaga!
Do elektronicznej rejestracji kandydata (IRK) konieczne jest zdjęcie w formie elektronicznej, które zostanie wykorzystane do Elektronicznej Legitymacji Studenckiej. Zdjęcie do Elektronicznej Legitymacji Studenckiej spełniające wymagania stosowane przy wydawaniu dowodów osobistych. Zdjęcie w postaci elektronicznej powinno mieć rozmiary co najmniej 236 - 295 pikseli z odpowiednią jakością. Wymagany jest format JPG. Maksymalny rozmiar pliku ze zdjęciem to 1 megabajt. Wgranie przez kandydata zdjęcia do systemu jest obowiązkowe.
1
Krok 2
Dokonanie opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia na rachunek bankowy PANS we Włocławku: 72 1540 1069 2001 8720 6079 0001 - przelewem na konto lub za pośrednictwem poczty (druk przekazu do pobrania podczas rejestracji on-line IRK). Wysokość opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia wynosi 85,00 zł. Opłata za postępowanie związane z przyjęciem na studia jest bezzwrotna. Z opłaty zwolnieni są wychowankowie domów dziecka i pełne sieroty, które nie ukończyły 25 lat oraz osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.
2
Krok 3
Złożenie kompletu wymaganych dokumentów w Biurze Rekrutacyjnym. Dokumenty należy składać w białej papierowej teczce, podpisanej: imię, nazwisko, kierunek, poziom studiów.

Uwaga!
Aby brać udział w postępowaniu rekrutacyjnym, po zalogowaniu i uiszczeniu opłaty należy dostarczyć komplet wymaganych dokumentów do biura rekrutacyjnego w terminie zgodnym z harmonogramem rekrutacji.
Kandydat przy składaniu podania w sprawie przyjęcia na studia zobowiązany jest do okazania ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość.
3

POZNAJ KIERUNKI STUDIÓW

All
licencjackie
inżynierskie
jednolite magisterskie
uzupełniające magisterskie
studia podyplomowe
Nowe media i e-biznes

nowe media i e-biznes

licencjackie
więcej
Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Bezpieczeństwo wewnętrzne

licencjackie
więcej
Filologia Angielska

Filologia Angielska

licencjackie
więcej
Pielegniarstwo II

Pielęgniarstwo

uzupełniające magisterskie
więcej
Inżynieria zarządzania

inżynieria zarządzania

inżynierskie
więcej
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna

jednolite magisterskie
więcej
Finanse i Rachunkowość

Finanse i rachunkowość

licencjackie
więcej
Mechanika i Budowa maszyn

Mechanika i budowa maszyn

inżynierskie
więcej
Automatyka i Robotyka

Automatyka i robotyka

inżynierskie
więcej
Menedżerskie studia finansowo-prawne

Menedżerskie studia finansowo-prawne

uzupełniające magisterskie
więcej
STUDIA PODYPLOMOWE WE WLOCLAWKU2

Studia podyplomowe we Włocławku

studia podyplomowe
więcej
Skip to content