;

Sytuacje alarmowe

ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA KLUCZOWEGO ZAGROŻENIA DLA ZDROWIA I ŻYCIA

POŻAR

 1. próbuj gasić pożar w zarodku, używając wody, gaśnic, koców gaśniczych; nigdy nie gaś wodą urządzeń elektrycznych;
 2. nie próbuj gasić ognia, którego nie jesteś w stanie opanować;
 3. opuszczając miejsce przebywania zabierz ze sobą wszystkich zagrożonych (pomóż zwłaszcza osobom starszym i niepełnosprawnym);
 4. postaraj się wyłączyć dopływ gazu i energii, nie otwieraj okien;
 5. drzwi zamknij na klamkę – nie zamykaj ich na zamek;
 6. powiadom, w miarę możliwości, wszystkie osoby przebywające w strefie zagrożenia oraz wezwij Straż Pożarną;
 7. palący się tłuszcz gaś środkiem gaśniczym (gaśnicą) przeznaczonym do tej grupy pożarów –litera F na gaśnicy;
 8. gdy zapaliło się twoje ubranie –nie biegnij, spowoduje to tylko zwiększenie płomienia –połóż się na ziemi i obracaj/turlaj się do chwili zduszenia ognia;
 9. nie dopuść do odcięcia przez pożar drogi wyjścia ze strefy zagrożenia;
 10. w przypadku odcięcia drogi wyjścia udaj się do pomieszczenia posiadającego okno lub balkon usytuowanego jak najdalej od pożaru;
 11. zabierz ze sobą, jeśli to możliwe, mokry koc;
 12. zamknij za sobą drzwi do innych pomieszczeń (nie zamykaj ich na klucz);
 13. wzywaj pomoc przez okno lub z balkonu wymachując jasną tkaniną (jest widoczna);
 14. w przypadku silnego wzrostu temperatury i zadymienia połóż się na balkonie albo pod oknem i szczelnie okryj się kocem (lub innym okryciem);
 15. gdy usłyszysz sygnał pożaru (np. dźwięk czujnika dymu) należy przystąpić do ewakuacji;
 16. zbadaj drzwi zanim je otworzysz –jeżeli drzwi są zimne, wyjdź zachowując ostrożność;
 17. dym i gorące powietrze unoszą się do góry – czystsze i chłodniejsze powietrze jest na dole! – przemieszczaj się więc przy podłodze;
 18. zakryj usta i nos gęstą, zmoczoną w wodzie tkaniną;
 19. osłoń się, w miarę możliwości, czymś trudno zapalnym;
 20. poruszaj się wzdłuż ścian, by nie stracić orientacji, co do kierunku ruchu;
 21. jeżeli drzwi są gorące, uciekaj, jeśli możesz przez okno;
 22. podporządkuj się kierującemu akcją ewakuacyjną.

Porażenie prądem elektrycznym

 1. porażenie prądem elektrycznym może doprowadzić do zakłócenia pracy układu nerwowego, poparzenia, spalenia części tkanek, skurczu mięśni, trudności w oddychaniu, utraty przytomności, zaburzeń pracy serca lub śmierci. Przy porażeniach prądem elektrycznym uszkodzenia organów wewnętrznych są zwykle większe niż obrażenia zewnętrzne. Niekontrolowane skurcze mięśni nie pozwalają na oderwanie się od źródła prądu. Wielkość uszkodzeń zależy od czasu oddziaływania prądu na organizm. Dlatego bardzo ważne jest natychmiastowe uwolnienie porażonego spod działania prądu elektrycznego;
 2. podejmując się ratowania ofiary porażenia, należy zachować dużą ostrożność, aby samemu nie ulec porażeniu;
 3. w pierwszej kolejności jak najszybciej odetnij ofiarę od źródła prądu – wyłącz bezpieczniki, a następnie wyjmij z gniazdka wtyczkę urządzenia elektrycznego, które spowodowało porażenie. Zrób to za pomocą drewnianego lub plastikowego narzędzia, np. kija od szczotki (pod żadnym pozorem nie używaj metalowych lub miedzianych przedmiotów, ponieważ przewodzą prąd). Dopiero wtedy możesz podejść do ofiary;
 4. do czasu przybycia karetki udziel poszkodowanemu pierwszej pomocy. Jeśli do porażenia doszło na wolnym powietrzu, np. wskutek zerwania sieci elektrycznej, w pierwszej kolejności zadbaj o swoje bezpieczeństwo i nie podchodź do elementów linii przesyłowej na odległość mniejszą niż 5 m, ponieważ elektryczność przenoszą wilgotna ziemia oraz powietrze i możesz ulec porażeniu;
 5. jeśli znajdujesz się w strefie ryzyka, nie stawaj na ziemi, tylko, jeśli jest taka możliwość, na suchej desce lub na czymś drewnianym albo gumowym.

Katastrofa budowlana

 1. niezwłocznie powiadom Straż Pożarną, Policję lub Pogotowie Ratunkowe;
 2. oddal się jak najszybciej z miejsca zdarzenia, gdy jest podejrzenie wycieku niebezpiecznej substancji lub wybuchu;
 3. gdy nie ma groźby pożaru lub wybuchu, udziel pomocy poszkodowanym,
 4. stosuj się do poleceń służb ratowniczych;
 5. opuszczając zagrożony budynek, jeśli to możliwe: wyłącz instalację gazową, elektryczną, wodociągową, zabierz ze sobą ważne dokumenty, zadbaj o to, aby budynek opuściły wszystkie osoby, które w nim przebywają, przy opuszczaniu budynku zachowaj szczególną ostrożność, gdy nie możesz opuścić budynku drzwiami wyjściowymi, jeśli to możliwe, wyjdź przez okno;
 6. gdy nie masz możliwości opuszczenia budynku wywieś w oknie dobrze widoczną tkaninę, jako znak dla ratowników, że potrzebujesz pomocy;
 7. gdy jesteś unieruchomiony (przysypany) i jeśli masz nieograniczony dostęp do świeżego powietrza –nawołuj pomocy, w innym przypadku przede wszystkim oszczędzaj tlen, jeżeli masz telefon komórkowy – użyj go w celu wezwania pomocy, stukaj w różne elementy (najlepiej metalowe) dając znać ratownikom o swojej obecności i położeniu, zaznaczenie miejsca moczem ułatwi wytropienie cię przez psy ratownicze, oszczędzaj siły i zachowaj spokój;
 8. po opuszczeniu budynku: nie utrudniaj pracy ratownikom, powiadom kierującego działaniem ratowniczym (służbie ratowniczej, ratownikom) osobach, które zostały jeszcze w pomieszczeniach budynku oraz o osobach, które aktualnie i na pewno przebywają poza budynkiem, a jeśli posiadasz informacje pomocne w akcji ratowniczej, przekaż je niezwłocznie kierującemu działaniem ratowniczym (służbie ratowniczej, ratownikom), a następnie udaj się na wskazane przez służby ratownicze miejsce; nie wracaj na miejsce katastrofy, nie wchodź do uszkodzonego wypadkiem budynku bez zezwolenia inspekcji nadzoru budowlanego, która określi czy takie wejście jest bezpieczne, jeżeli doznałeś obrażeń (jesteś ranny), zgłoś się do punktu pomocy medycznej (nie opuszczaj miejsca zdarzenia bez przebadania przez lekarza, ponieważ skutki mogą się ujawnić dopiero po kilku godzinach);
 9. jeśli katastrofie budowlanej towarzyszy pożar postępuj tak, jak w czasie pożaru.

Zamach terrorystyczny

 1. jeżeli usłyszałeś strzały w miejscu, gdzie się znajdujesz – nie uciekaj, przyjmij, jeżeli to możliwe pozycję leżącą za najbliższą osłoną;
 2. staraj się unikać dłuższego kontaktu wzrokowego z terrorystą – to wzbudza agresję;
 3. nie odwracaj się tyłem do terrorysty;
 4. wykonuj polecenia terrorystów, nie dyskutuj z nimi – odpowiadaj po dłuższym namyśle;
 5. nie stawiaj oporu;
 6. nie wykonuj poleceń terrorystów w sposób gwałtowny;
 7. staraj się zwrócić uwagę napastników na fakt, że mają do czynienia
  z konkretnymi ludźmi;
 8. pytaj zawsze o pozwolenie np. pójścia do toalety, wstania, otworzenia torby. Na żądanie terrorystów oddaj im przedmioty osobiste;
 9. jeżeli jest to możliwe usuń lub wyrzuć niepostrzeżenie oznaki zajmowanej pozycji zawodowej, które mogą spowodować agresję u terrorystów;
 10. stawiaj sobie drobne cele – np. uzyskanie od terrorystów wody, posiłku, opatrunku. Realizuj je i wyznaczaj kolejne;
 11. stawiaj sobie przyszłe cele – co będziesz robił po uwolnieniu, uzasadniające wolę przeżycia. Staraj się utrzymywać sprawność fizyczną i umysłową – myśl pozytywnie;
 12. pamiętaj, wśród innych zakładników może być osoba współpracująca
  z terrorystami;
 13. nie ujawniaj własnych obaw i innych słabych punktów – kontroluj swoje reakcje;
 14. nie blokuj drogi ucieczki terrorystów;
 15. staraj się zapamiętać jak najwięcej szczegółów dotyczących porywaczy
  i otoczenia – może to pomóc organom ścigania w dalszych działaniach;
 16. nie uciekaj z miejsca zdarzenia, nie wykonuj gwałtownych ruchów – możesz zostać uznany za terrorystę;
 17. połóż się na podłodze, spróbuj znaleźć najbliższą osłonę, trzymaj ręce
  z otwartymi dłońmi najlepiej na wysokości głowy;
 18. nie próbuj pomagać, nie atakuj terrorystów;
 19. słuchaj poleceń i instrukcji grupy antyterrorystycznej, poddawaj się jej działaniu, nawet jeżeli będą gwałtowne i nie zabieraj czasu zadawaniem pytań lub dyskusją;
 20. nie trzyj oczu w przypadku użycia granatów łzawiących;
 21. po wydaniu polecenia wyjścia – opuść pomieszczenie jak najszybciej, nie zatrzymuj się na przykład w celu zabrania rzeczy osobistych;
 22. odpowiadaj na pytania funkcjonariusza (przedstaw się i odpowiedz jak znalazłeś się na miejscu zamachu), bądź jednak przygotowany na traktowanie ciebie jako potencjalnego terrorysty dopóki twoja tożsamość nie zostanie potwierdzona.

Numery alarmowe

112 – numer alarmowy;

997 – Policja;

998 – Straż Pożarna;

999 – Pogotowie Ratunkowe;

987 – woj. zarządzanie kryzysowe;

991 – Pogotowie Energetyczne;

992 – Pogotowie Gazowe;

993 – Pogotowie Ciepłownicze;

994 – Pogotowie Wodociągowe;

Skip to content