;

KURS JĘZYKA MIGOWEGO

Zapraszamy studentów do wzięcia udziału w Kursie Języka Migowego. Oferta skierowana jest do studentów I, II i III roku studiów inżynierskich, I i II roku studiów licencjackich oraz studentów I roku studiów magisterskich.

Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące kursu:

 1. Czas trwania: 60 godzin
 2. Termin: 23.08.2021 r. – 01.10.2021 r. (3 razy w tygodniu);
 3. Koszt: 95 zł (całkowity koszt kursu to 950 zł, z czego 90-95 % jest dofinansowane ze środków PFRON);
 4. Zapewniona sala dydaktyczna oraz materiały szkoleniowe;
 5. Kurs zakończony Certyfikatem I Stopnia z PJM;
 6. Forma zajęć: wykłady + warsztaty;
 7. Program:

Pierwszy kontakt z Głuchym

 • Podstawy problematyki środowiska Głuchych
 • Społeczne i kulturowe aspekty Kultury Głuchych
 • Osoby z uszkodzonym słuchem a możliwości komunikowania się
 • Daktylografia
 • Alfabet palcowy
 • Nauka liczebników oraz specjalnych układów dłoni

Komunikacja w języku migowym

 • Podstawowe pojęcia, wyrażenia i proste dialogi sytuacyjne
 • Nauka podstawowych znaków pojęciowych języka migowego
 • Dopasowanie formy i przebiegu szkolenia do odbiorcy i tematu szkolenia

Zgłoszenia prosimy przesyłać e-mailowo pod adres: adrianna.sobczynska@puz.wloclawek.pl

do 31 stycznia 2021 r.

Wg wzoru:

Imię i nazwisko

Kierunek, rok, rodzaj studiów

Nr albumu

Adres e-mail (uczelniany)

Nr telefonu

Kontakt: Adrianna Sobczyńska, tel. 664 907 254

Zeszłoroczny kurs języka migowego został bardzo dobrze odebrany przez studentów Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku i większość kursantów będzie kontynuowała naukę na II stopniu zaawansowania. Ich osiągnięcia można zobaczyć pod tym linkiem: https://www.youtube.com/watch?v=D0NrB1R-sRU

Skip to content