;

Czasopisma PUZ na Akademickiej Platformie Czasopism UMK

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Z myślą o dalszym rozwoju czasopism naukowych wydawanych na naszej Uczelni – „Innowacji w Pielęgniarstwie i Naukach o Zdrowiu” oraz „Zbliżeń Cywilizacyjnych”, zawarta została umowa z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika, na mocy której oba wymienione tytuły, począwszy od numerów 1/2021 będą ukazywały się na Akademickiej Platformie Czasopism UMK (www.apcz.umk.pl). Platforma APCz jest miejscem publikacji dla blisko setki czasopism, wśród których znajdują się periodyki indeksowane w prestiżowych bazach referencyjnych, takich jak m.in. SCOPUS. Podkreślić należy, że Platforma działa w formule Open Access, co oznacza, że jej zasoby są dostępne bezpłatnie dla wszystkich zainteresowanych. Przystąpienie do Akademickiej Platformy Czasopism z pewnością wpłynie na rozpoznawalność naszych kwartalników, podniesie ich prestiż, a przede wszystkim pozwoli dotrzeć do bardzo szerokiego grona czytelników w kraju i zagranicą.

Więcej aktualności z PANS

Skip to content