;

Zaliczenie poprawkowe – dr P. Przyłęcki, przedmiot Socjologia oraz Socjologia edukacji

Uwaga Studenci I roku kierunek: Administracja, Prawo, Pedagogika i Filologia specj. filologia angielska
Zaliczenie poprawkowe u dra P. Przyłęckiego z przedmiotu Socjologia oraz Socjologia edukacji odbędzie się 5.09.2022 godz. 17.00,
sala 302 przy ul. Mechaników 3

Skip to content