;

Współpraca Uczelni z Grupą Renex

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Współpraca Uczelni z przedstawicielami środowiska biznesowego jest niezwykle istotną płaszczyzną podnoszącą jakość nauczania. Świadomi tego faktu podejmujemy działania celem nawiązania bliskich relacji z działającymi w naszym regionie przedsiębiorstwami. Jednym z nich jest Grupa RENEX.W minionym tygodniu odbyło się pierwsze z cyklu zapowiadanych spotkań pomiędzy przedstawicielami Grupy RENEX a przedstawicielami Zakładu Zarządzania Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku. Rozmowy mają na celu doprowadzenie do powstania wielopoziomowej współpracy pomiędzy tymi podmiotami.Pierwszą płaszczyzną stało się zakwalifikowanie Grupy RENEX do realizowanego przez Zakład Zarządzania PUZ we Włocławku projektu „Przedsiębiorstwo na Medal”. Celem programu jest wybór i wyróżnienie firm z regionu, których działalność opiera się o wartości społecznej odpowiedzialności, przedsiębiorczości i innowacyjności.Grupa RENEX została doceniona za wkład jaki wnosi w upowszechnianie wiedzy specjalistycznej oraz za wsparcie szkoleniowe jakiego dostarcza szkołom i uczelniom technicznym oraz firmom z branży elektronicznej w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej. Przyznając kwalifikację uwzględniono również rolę, jaką odgrywa założone przez Grupę CENTRUM TECHNOLOGICZNO-SZKOLENIOWE RENEX w opracowywaniu i promocji nowoczesnych technologii w regionie.

Więcej aktualności z PANS

Skip to content