;

Uczelnia docenia najlepszych absolwentów i nagradza najlepsze prace dyplomowe!

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Państwowa Uczelnia Zawodowa docenia swoich absolwentów i nagradza najlepsze prace licencjackie, inżynierskie i magisterskie. Nagrody dla dyplomantów przyznawane są na każdym kierunku studiów, zarówno na poziomie studiów pierwszego, jak i drugiego stopnia. Nagroda zostanie przyznana jednemu absolwentowi na danym kierunku za najwyższe osiągnięcia dydaktyczne oraz jednemu absolwentowi, którego praca zostanie najwyżej oceniona na podstawie kryteriów ustalonych w danym Instytucie lub Zakładzie.  

Wyboru najlepszej pracy dokona Komisja powołana dla danego Instytutu. Warunkiem przyjęcia pracy do oceny przez Komisję jest uzyskanie przez studenta oceny bardzo dobrej za pracę oraz zdanie egzaminu dyplomowego w pierwszym terminie.  

        Komisja konkursowa przy ocenie pracy dyplomowej bierze pod uwagę m.in takie kryteria jak: innowacyjność i oryginalność podjętego tematu pracy, poprawność pracy pod względem merytorycznym, wzorowy sposób prowadzenia argumentacji, poprawność językową. Rozstrzygnięcie  wyników konkursów  nastąpi do dnia 20 lipca br. Dyplomanci powodzenia! 

Więcej aktualności z PANS

Skip to content