;

Pielęgniarstwo z akredytacją na 5 lat

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Kształcenie studentów na kierunku pielęgniarstwo (studia pierwszego i drugiego stopnia) w Instytucie Nauk o Zdrowiu PUZ we Włocławku zostało pozytywnie ocenione przez Krajową Radę Akredytacyjną Szkół Pielęgniarek i Położnych i poparte certyfikatem Ministra Zdrowia, udzielającego akredytacji na najdłuższy możliwy okres, tj. 5 lat.  Powyższa ocena stanowi potwierdzenie wysokiej jakości kształcenia, dostosowania programu studiów do potrzeb rynku pracy oraz dysponowania nowoczesną bazą dydaktyczną. Wskazuje ponadto na profesjonalizm kadry dydaktycznej i udział interesariuszy zewnętrznych zaangażowanych w kształcenie na studiach o profilu praktycznym. Jest to także wyraz zaangażowania studentów oraz pracowników wszystkich jednostek organizacyjnych Uczelni w doskonalenie procesu jakości kształcenia

Więcej aktualności z PANS

Skip to content