;

Wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych

  1. Przeczytaj ogłoszenie o wyjeździe na stronie internetowej lub w gablocie z ogłoszeniami dla nauczycieli akademickich.
  2. Sprawdź w ogłoszeniu uczelnie partnerskie dla kierunku studiów, na którym wykładasz.

  3. Wybierz uczelnię partnerską.

  4. Wypełnij aplikację. W tym celu udaj się po zgodę do kierownika zakładu i dyrektora instytutu, w którym pracujesz.
  5. Wypełnij oświadczenie o poziomie znajomości języka obcego.
  6. Złóż aplikację wraz z oświadczeniem u koordynatora Erasmus+ w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu.

Dokumenty do pobrania

Training Programme

Higher Education Learning Agreement for Traineeships

Teaching Programme

Higher Education

Oświadczenie

poziom znajomości języka angielskiego

opis poziomów bieglości językowej szczegółowy

Poziomy biegłości językowej wg Rady Europy (tabela samooceny)

Skip to content