;

Komunikat Studenckiej Komisji Wyborczej Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku z dnia 15 kwietnia 2020 r.

Studencka Komisja Wyborcza informuje, że ze względu na obecną sytuację (epidemia COVID-19), wszystkie zaplanowane terminy czynności wyborczych związanych z wyborami uzupełniającymi do Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku, muszą zostać przełożone.

Nowy terminarz wyborczy, obejmujący przełożone czynności wyborcze, zostanie ogłoszony niezwłocznie, najszybciej jak to tylko będzie możliwe.

Wszystkie nowe informacje będą zamieszczane na bieżąco na stronie Uczelni.

Skip to content