;

“#Zostań w domu”

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Proszę, jeżeli możesz zostań w domu! Aż tyle i tylko tyle możesz zrobić dla drugiego człowieka! dr Maja Kołtońska wykorzystuje ten czas pisząc kolejną monografię, tym razem na temat społecznej odpowiedzialności uczelni.

We wstępie do pracy przeczytać można: “Ówczesne czasy można scharakteryzować m.in. za pomocą trzech zjawisk — postępująca globalizacja, rozwój technologiczno-gospodarczy oraz wzrost oczekiwań społecznych. Z punktu widzenia niniejszego opracowania szczególne znaczenie odgrywają ostatnie z wymienionych. Rośnie nie tylko różnorodność wymagań społecznych ale są one również coraz głośniej artykułowane. Wymagania jakie stawiają uczestniczy otoczenia współczesnych organizacji dotyczą nie tylko podstawowych aspektów wynikających z łączących ich relacji, takich jak jakość oferty, satysfakcja ze współpracy, ale wybiegają znacznie dalej. Coraz częściej podejmuje się temat ponoszenia społecznej odpowiedzialności. Aspekt ten posiada dziś wydźwięk szczególny, bowiem pisząc to zdanie i spoglądając kątem oka na kartkę kalendarza autorka widzi datę 28.03.2020 r. i nie bez przyczyny chce utrwalić tę datę na kartce papieru. To właśnie dziś pada kolejny dobowy rekord zarażeń Koronawirusem w Polsce oraz we Włoszech, a życie tracą kolejne osoby, już nie tylko seniorzy, ale również ludzie dopiero co wchodzący w dorosłe życie. Dziś od odpowiedzialnych zachowań ludzi reprezentujących każdą sferę społeczną (od obywateli po przedstawicieli rządu), czy poszczególnych organizacji zależy życie istnień ludzkich i stan już znajdującej się w trudnej sytuacji gospodarki państw. Szczególnie dziś istotne jest podejmowanie odpowiedzialności przez nas wszystkich”.

Bądźmy odpowiedzialni!
Zdrowia

Więcej aktualności z PANS

Skip to content