;

Zajęcia dydaktyczne w formule hybrydowej (aktualizacja 16.09.2020)

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Szanowni Państwo, Pracownicy i Studenci, w następstwie analiz i konsultacji oraz korzystając z doświadczeń w zakresie kształcenia zdalnego zdobytych w semestrze letnim, informuję, że zajęcia dydaktyczne w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 odbywać się będą w formule hybrydowej. Oznacza to, że część zajęć odbywać się będzie stacjonarnie na uczelni (laboratoria), a część będzie prowadzona w formie zdalnej (przede wszystkim wykłady i ćwiczenia audytoryjne). Zajęcia w formie zdalnej będą prowadzone za pośrednictwem uczelnianych platform kształcenia – Moodle (w tym: BigBlueButton) oraz Microsoft Teams. Pierwsze zajęcia ze studentami pierwszego roku studiów będą odbywały się w formie tradycyjnej. W związku ze zmianą terminów tegorocznych matur, rozpoczęcie zajęć dydaktycznych dla I roku nastąpi po 15-stym października. Szczegółowe plany zajęć zostaną opublikowane do dnia 24 września. Pandemia koronawirusa wymaga od nas zachowania szczególnych zasad bezpieczeństwa. Dlatego realizacja zajęć w formie stacjonarnej może się wiązać ze zmniejszeniem liczebności grup, a także taką konstrukcję planu zajęć, która nie pozwoli na jednoczesną kumulację zbyt dużej liczby osób. Organizacja zajęć laboratoryjnych i klinicznych na kierunkach medycznych będzie realizowana zgodnie z opracowanymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego Zaleceniami dotyczącymi zapewnienia bezpieczeństwa organizacji zajęć laboratoryjnych i klinicznych na studiach. Biblioteka oraz dom studencki zostaną udostępnione studentom z zachowaniem odpowiednich zasad bezpieczeństwa.  

Z wyrazami szacunku i życzeniami zdrowia, 

dr Robert Musiałkiewicz, Rektor


Aktualizacja 1.10.2020
Zarządzenie w sprawie Regulaminu prowadzenia zajęć w forrmie zdalnej

ZR R w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się COVID-19 na terenie PUZ we Włocławku

Więcej aktualności z PANS

Egzamin dyplomowy na kierunku pielęgniarstwo

🌞Niektórzy mają już wakacje, a inni wytężają umysły podczas egzaminów dyplomowych 🧠💉Na kierunku pielęgniarstwo (studia licencjackie) obronę prac dyplomowych poprzedził egzamin teoretyczny

Absolwenci Kierunku Nowe Media i E-biznes!

Z dumą informujemy, że studenci Nowych mediów i e-biznesu na Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku pomyślnie zdali egzamin dyplomowy! 🎓❤️ Jesteśmy niezwykle

Mamy nowych magistrów pielęgniarstwa!

Mamy nowych magistrów pielęgniarstwa!Na Wydziale Nauk o Zdrowiu ogrom emocji i wzruszeń… W dniach 25-26 czerwca br. odbyły się obrony prac magisterskich.

Skip to content