;

Ważny komunikat

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Z uwagi na troskę o bezpieczeństwo zdrowotne członków naszej społeczności akademickiej, w terminie od 13 grudnia 2021 r. do 9 stycznia 2022 r., będą obowiązywały następujące zasady:

  • zajęcia mogą się odbywać wyłącznie w formie zdalnej (zgodnie z planem studiów z wykorzystaniem aplikacji: MS Teams, Moodle i BigBlueButton);
  • zaliczenia i egzaminy mogą się odbywać w formie zdalnej lub w formie bezpośredniego kontaktu – decyzja w tej sprawie należy do prowadzącego zajęcia;
  • w uzasadnionych przypadkach (np. dostęp do laboratoriów) dopuszcza się możliwość realizacji części zajęć w formie bezpośredniego kontaktu. Decyzje w tej sprawie podejmuje Dyrektor Instytutu na wniosek prowadzącego zajęcia;
  • forma zdalna dotyczy także spotkań organów kolegialnych, komisji i zespołów oraz szkoleń, spotkań otwartych i innych wydarzeń.
  • praktyki i inne zajęcia poza terenem Uczelni odbywają się w dotychczasowej formule.

Więcej aktualności z PANS

Skip to content