;

Uwaga – Szkolenie biblioteczne (17.10-10.12.2022 r.)

Uwaga – Szkolenie biblioteczne (17.10-10.12.2022 r.)

Informacja dla Studentów I roku studiów wszystkich kierunków
poza Pielęgniarstwem

Biblioteka PANS informuje, iż obowiązuje Państwa zaliczenie szkolenia bibliotecznego.
Na platformie Moodle (zakładka „e-Biblioteka” – „Szkolenia biblioteczne” – „2022/2023 – I rok. Przysposobienie biblioteczne”), link: https://moodle.puz.wloclawek.pl/course/index.php?categoryid=27
znajdują się materiały umożliwiające pisemne zaliczenie części teoretycznej szkolenia.

Start szkolenia – 17.10.2022 r.

Uwaga: poniżej hasła do kursu – „2022/2023 – I rok. Przysposobienie biblioteczne”.

Hasła będą aktywne od 17.10.2022 r.

Na drugą część szkolenia, praktyczną zapraszamy do Biblioteki Uczelnianej
(obowiązują zapisy na część praktyczną, wszystkie informacje oraz link do zapisu znajdują się w instrukcji szkolenia na platformie Moodle).

Ostateczny termin zaliczenia szkolenia upływa 10.12.2022 r.


Uwaga: Istnieje możliwość przepisania szkolenia z przysposobienia bibliotecznego dla osób, które studiowały już w PANS (PUZ/PWSZ) w latach 2017/2018-2020/2021. Studenci, którzy zaliczyli szkolenie w latach wcześniejszych, z uwagi na zmiany w Regulaminie
i funkcjonowaniu biblioteki, muszą ponownie zaliczyć przysposobienie biblioteczne.
Termin przepisania szkolenia mija 10.12.22 r.

Brak wpisu ze szkolenia spowoduje niezaliczenie semestru!

Hasła dla studentów do kursu: 2022/2023 – I rok. Przysposobienie biblioteczne

Kierunek:Hasło:
Administracja2022Administracja!
Automatyka i robotyka2022Automatyka!
Bezpieczeństwo wewnętrzne2022Bezpieczenstwo!
Filologia angielska2022Filologia!
Finanse i rachunkowość2022Finanse!
Informatyka2022Informatyka!
Inżynieria zarządzania2022Inzynieria!
Mechanika i budowa maszyn2022Mechanika!
Menedżerskie studia finansowo-prawne2022Menedzerskie!
Nowe media i e-biznes2022Nowe!
Pedagogika2022Pedagogika!
Pedagogika przedszkolna
i wczesnoszkolna
2022Pedagogikaprzedszkolna!
Prawo2022Prawo!
Zarządzanie2022Zarzadzanie!
Skip to content