;

Uwaga Studenci

Wniosek o przyznanie Indywidualnej Organizacji Studiów (wraz z dokumentacją potwierdzającą opisywaną sytuację) na semestr letni roku akademickiego 2021/2022 należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 18 marca 2022 r. w sekretariacie właściwego instytutu. 
Szczegóły dotyczące przyznania IOS znajdują się w regulaminie studiów. Regulamin i wniosek dostępne na stronie internetowej w zakładce:
Dla studentów—Sprawy studenckie—Regulaminy i wzory podań

Skip to content