;

Wyjazdy pracowników w celu szkolenia

  1. Przeczytaj ogłoszenie o wyjeździe na stronie internetowej lub w gablocie z ogłoszeniami dla pracowników.

  2. Poszukaj uczelni partnerskiej lub zewnętrznej firmy szkoleniowej, w której zrealizujesz szkolenie.

  3. Uzgodnij szczegóły programu szkolenia.

  4. Przygotuj program szkolenia i wyślij go do podpisu.
  5. Przygotuj tłumaczenie programu szkolenia na język polski.

  6. Wypełnij aplikację. W tym celu udaj się po zgodę do bezpośredniego przełożonego.
  7. Wypełnij oświadczenie o poziomie znajomości języka obcego.

  8. Złóż aplikację wraz z oświadczeniem oraz programem szkolenia z tłumaczeniem na język polski u koordynatora Erasmus+ w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu.

Dokumenty do pobrania

Oświadczenie

poziom znajomości języka angielskiego

Training Programme

Higher Education Learning Agreement for Traineeships

opis poziomów biegłości językowej szczegółowy

Poziomy biegłości językowej wg Rady Europy (tabela samooceny)

Skip to content