;

Koronawirus, a zajęcia w PUZ WŁOCŁAWEK – zbiór informacji

Studenci Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku

Przez najbliższy czas musimy zrobić wszystko, aby zapobiec szybkiemu rozprzestrzenianiu się koronawirusa w Polsce.

W okresie zawieszenia zajęć dydaktycznych część z nich już jest, a cześć niebawem będzie prowadzona w formie on-line. Wkrótce otrzymacie stosowne informacje, które z przedmiotów będą realizowane w tym trybie.

Uczelniana Platforma e-learningowa https://moodle.pwsz.wloclawek.pl/ jest naszym podstawowym narzędziem do zdalnego kształcenia, niemniej proces kształcenia on-line będzie mógł też realizowany przy pomocy innych narzędzi komunikacji elektronicznej, w tym służbowej poczty e-mail. Pomoc w obsłudze Platformy e-learningowej zapewniają nasi informatycy jaroslaw.strus@puz.wloclawek.pl oraz blazej.baranowski@puz.wloclawek.pl.

Wszystkie sprawy w jednostkach administracji Uczelni (m.in. sekretariaty, dział nauczania, biblioteka) załatwiane są telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub poprzez platformę Wirtualna Uczelnia https://wu.puz.wloclawek.pl/. Sprawy pilne, wymagające kontaktu z pracownikiem załatwiane są po wcześniejszym umówieniu telefonicznym. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego podpisał rozporządzenie wydłużające ważność legitymacji studenckich do 31 maja 2020 r. Nie ma zatem konieczności wizyt w sekretariatach w celu ich przedłużenia.

Biblioteka zapewnia szereg usług on-line, w tym dysponuje licznymi elektronicznymi bazami wiedzy https://pans.wloclawek.pl/zasoby-biblioteczne/. Pomoc w obsłudze kont bibliotecznych, czy dostępu do baz on-line można uzyskać pod nr telefonu: 668-075-530 bądź mailowo na adres: biblioteka@puz.wloclawek.pl.

W trosce o Wasze dobro zawieszone zostały wszystkie zajęcia i wydarzenia organizowane na terenie Uczelni.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w związku z zaistniałą sytuacją wydało szereg rekomendacji i zaeleceń dostępnych na stronie https://www.gov.pl/web/nauka/

Zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego związane z decyzją zawieszeniem działalności placówek dydaktyczno-wychowawczych, uczelni wyższych oraz działalności instytucji kultury i placówek szkolnictwa artystycznego, w celu ograniczenia szerzenia wirusa SARS-CoV-2 link: https://www.gov.pl/attachment/b6efaa7d-7fe8-4e71-8540-7c1a2c163c9c

Wszystkie niezbędne i wiarygodne informacje można znaleźć na: www.gov.pl/web/koronawirus.

Jeśli masz objawy towarzyszące koronawirusowi, zadzwoń do najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej lub na infolinię NFZ pod: 800 190 590.

Zachowajmy zdrowy rozsądek i postępujmy odpowiedzialnie, zgodnie z zaleceniami wyspecjalizowanych służb.

Skip to content