;

Komunikat w związku z koronawirusem z Wuhan

Szanowni Państwo, w związku ze wzmożonymi zapytaniami ze strony studentów i pracowników Uczelni, które dotyczą sytuacji epidemiologicznej w krajach, w których wystąpiły zachorowania spowodowane zakażeniem koronawirusem 2019-nCoV, informujemy, że stale śledzimy komunikaty Głównego Inspektora Sanitarnego i stosujemy się do zaleceń GIS. Osobom, które w ostatnich dniach wróciły z rejonów, w których wystąpiły zachorowania spowodowane koronawirusem (nawet jeżeli nie miały kontaktów z osobami chorymi, same czują się dobrze, czują się zdrowe) stanowczo zalecamy ograniczenie aktywności społecznej przez 14 dni (pozostanie w domu), monitoring stanu zdrowia i stały kontakt z Inspekcją Sanitarną. Jeśli w ciągu 14 dni pojawią się dolegliwości ze strony układu oddechowego, należy zgłosić się do lekarza chorób zakaźnych. W takich przypadkach prowadzących zajęcia proszę o liberalne i elastyczne podejście do sposobu zaliczenia zajęć przez osoby będące w grupie ryzyka. Nieobecność na zajęciach, decyzją Rektora, będzie usprawiedliwiona na podstawie dokumentów potwierdzających podróż lub pobyt w regionie zagrożenia. Prosimy o wstrzemięźliwość, zachowanie wzmożonej higieny, spokojne i racjonalne podejście do problemu oraz niezwiększanie niepokoju w związku z doniesieniami o nowym szczepie wirusa.
https://gis.gov.pl/aktualnosci/informacja-dla-uczelni-wyzszych-w-zwiazku-z-ryzykiem-zawleczenia-na-obszar-polski-nowego-koronawirusa-sars-cov-2/

Rektor
dr Małgorzata Legiędź-Gałuszka

Skip to content