;

DŁUGOTERMINOWE DOSTĘPY NACZYNIOWE – UŻYTKOWANIE PORTÓW NACZYNIOWYCH KURS DOKSZTAŁCAJĄCY DLA PIELĘGNIAREK (POŁOŻNYCH)

Szanowni Państwo,

Studenci/studentki kierunku pielęgniarstwo studia II stopnia – II rok studiów

Wydział Nauk o Zdrowiu PUZ we Włocławku zaprasza do udziału w kursie DŁUGOTERMINOWE DOSTĘPY NACZYNIOWE – UŻYTKOWANIE PORTÓW NACZYNIOWYCH KURS DOKSZTAŁCAJĄCY DLA PIELĘGNIAREK (POŁOŻNYCH)

Miejsce szkolenia : 87-800 Włocławek , ul. Obrońców Wisły 1920 r. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych we Włocławku, Wydział Nauk o Zdrowiu.

Cel kursu: Przygotowanie pielęgniarek (położnych) do obsługi portów naczyniowych z uwzględnieniem kompetencji wynikających z obowiązujących aktów prawnych.

Rodzaj kursu: kurs dokształcający

Wymiar godzinowy: 8 godzin zegarowych

Grupa szkoleniowa : Studenci studiów II stopnia, kierunek pielęgniarstwo– 25 osób

Uczestnikiem szkolenia może zostać osoba, która: – jest studentem/tką II roku studiów II stopnia na kierunku pielęgniarstwo; – wyraża gotowość do wzięcia udziału w szkoleniu w terminie i miejscu wskazanym w ogłoszeniu.

Przyjmowanie zgłoszeń

Zgłoszenia przyjmowane będą poprzez wypełnienie ankiety, do której link umieszczony zostanie na stronie internetowej Uczelni www.puz.wloclawek.pl, w zakładce projekty – projekty unijne –Budżety Państwa – Dydaktyczna Inicjatywa Doskonałości 2022– rekrutacja. Ankieta będzie aktywna w dniu 5.10.br. w godz. 00:00 – 23.59

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Skip to content