;

Akademia wyróżniona w V edycji programu „Dydaktyczna Inicjatywa Doskonałości”

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Państwowa Akademia Nauk Stosowanych otrzyma milion złotych w ramach programu „Dydaktyczna Inicjatywa Doskonałości”. Jest to program Ministra Edukacji i Nauki, którego celem jest wsparcie publicznych uczelni zawodowych w doskonaleniu jakości kształcenia na kierunkach studiów o profilu praktycznym. Żeby otrzymać środki pieniężne z programu DID, uczelnia musiała spełnić następujące warunki:
▶Brak negatywnych ocen jakości kształcenia na kierunkach studiów prowadzonych w uczelni wydanych przez Polską Komisję Akredytacyjną w latach 2017-2022;▶ Wynik monitoringu karier studentów i absolwentów studiów, osób ubiegających się o stopień doktora i osób, które uzyskały ten stopień, dotyczącego absolwentów studiów w uczelni, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów w roku 2020, w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu. Wynik monitoringu musi wskazywać, że względny wskaźnik zarobków absolwentów studiów pierwszego stopnia jest większy albo równy 0,73.Wsparcie jest przyznawane w formie zwiększenia subwencji podstawowej na wsparcie aktywności projakościowej. Środki z programu pozwolą uczelni na jeszcze lepsze dostosowanie programu studiów do potrzeb regionalnego rynku pracy.
📸 Ministerstwo Edukacji i Nauki

Więcej aktualności z PANS

Skip to content